De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IK en WIJ ontwikkeling De weg naar autonomie in verbinding Jale Simsek 2000- 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IK en WIJ ontwikkeling De weg naar autonomie in verbinding Jale Simsek 2000- 2009."— Transcript van de presentatie:

1 IK en WIJ ontwikkeling De weg naar autonomie in verbinding Jale Simsek 2000- 2009

2 Op weg naar synergie!  Individuele mentaliteit: Ik heb de ander nodig waar ik zelf niet uitkom  Collectieve mentaliteit: Ik heb de ander altijd nodig om het leven draagbaar te maken

3 Synergie! Wederzijdse afhankelijkheid Wederzijdse afhankelijkheid Ik ben en autonoom en ik sta in verbinding met de ander Ik kan de ander nodig hebben om autonoom te kunnen zijn Ik ben bereid waar nodig het algemeen belang hoger te stellen dan mijn eigen belang

4 Concept IK ontwikkeling  De IK ontwikkeling is een onderdeel van het concept IK en WIJ. Het komt erop neer: er is een beweging nodig van WIJ naar IK ( individualisatieproces) en van IK naar WIJ( collectivisme). Een nieuw referentiekader in Nederland waarbij verschillen NIET worden uitgelegd vanuit etniciteit maar vanuit mate van autonomie en mate van verbinding.

5 Zowel IK als WIJ Individualisme bevat verworven rechten die essentieel zijn voor de ontwikkeling van het individu Collectivisme bevat elementen die een individu een inbedding geven om in verbinding te staan met de ander Beiden, vormen het referentiekader voor de multi culturele samenleving

6 IK  Nederland is een sterk geindividualiseerde samenleving met daarbij behorende waarden en normen. 1) Onafhankelijkheid/ eigen grenzen 1) Onafhankelijkheid/ eigen grenzen 2) Zelfontplooing/ zelfreflectie 2) Zelfontplooing/ zelfreflectie 3) Man- vrouw gelijk 3) Man- vrouw gelijk 4) Innerlijke controle mechanisme/ eigen verantwoordelijkheid 4) Innerlijke controle mechanisme/ eigen verantwoordelijkheid 5) Praatcultuur/ schuldcultuur 5) Praatcultuur/ schuldcultuur

7 Individualisme  De Nederlandse samenleving is op grond van individualisme georganiseerd: -Meepraten/ meedoen -Vanuit het IK input leveren aan de samenleving -Weten wat je wil en wat je nodig hebt -Opeisen van je rechten/ eigen belang voorop -Nakomen van maatschappelijk verantwoordelijkheden/ de ander hierop aanspreken

8 WIJ  In Nederland wonen groepen mensen die als achtergrond een collectieve orientatie hebben (inclusief autochtonen) met daarbij behorende waarden en normen. 1)Afhankelijkheid is niet negatief 2)Individu is onderdeel van het geheel 3)Vrouwelijke seksualiteit onder beheer van de man

9 WIJ 4) Externe controle/ verantwoordelijkheid ligt in het systeem en wordt gedeeld 5) Zwijgcultuur/ schaamtecultuur

10 Collectivisme  Spelregels binnen deze groepen: -Groepsnormen en regels staan hoger dan individuele belangen -Meedoen betekent: handhaven van de groepscode’s; regels van de eigen groep -Geen individuele inbreng in de samenleving: wel die van de groep ( men spreekt namens de groep) -Vechten voor rechten in plaast van vragen (overleving)

11 Spanningsveld  Participatie in de Nederlandse samenleving is gebaseerd op de eisen van de individualistische samenleving; daar horen vaardigheden bij ( autonomie)  Zowel de individuele als de collectieve mentaliteit reageren vanuit de schaduwkant van de ander; de nadruk ligt te veel op botsingen ( zij tegen wij)

12 Wat te doen?  Bevorderen van individualisatieproces bij de groepen met een collectieve achtergrond De IK ontwikkeling  Bevorderen van collectivisme bij de groepen met een individualistische achtergrond De WIJ ontwikkeling

13 Wederzijdse afhankelijkheid  Met als doel: -Uit de schaduw van zowel individualisme als collectivisme -Waarderen van de rijkdom van zowel individuele als collectieve waarden en normen -Vrije keuze wat bij je past

14 IK ontwikkeling  Methode IK ontwikkeling: - Uitgewerkt trainingsprogramma gericht op individualisatie binnen de eigen context -Groepsdynamiek als instrument; geen ad hoc groepen maar groepen die zich voor een jaar committeren ( nieuwe gemeenschapsvorming) -Groep inzetten om verouderde patronen te doorbreken

15 IK ontwikkeling -Inzicht in de werking van de collectieve en individuele waarden en normen -Eigen culturele waarden als uitgangspunt nemen; waar sta je? -Waar botst het? welke misverstanden? -Zichtbaar maken hoe men wel deelneemt aan de Nederlandse samenleving -Vaardigheden die nodig zijn om in een geindividualiseerde samenleving te leven

16 WIJ ontwikkeling  Methode WIJ ontwikkeling -Uitgewerkte trainingsprogramma gericht op collectiviteit binnen de eigen context -Groepsdynamiek als instrument; geen ad hoc groepen; aanhaken bij bestaande groepen; bijvoorbeeld teams -Onderlinge verhoudingen in de groep als ingang om te ver doorgeschoten indivudualiteit bespreekbaar te maken

17 WIJ ontwikkeling  Inzicht in werking van individualistische en collectieve waarden en normen  Eigen achtergrond en socialisatie als uitgangspunt nemen: waar sta je?  Waar botst het? Welke misverstanden?  Zichtbaar maken van collectieve elementen in de individualistische samenleving

18 WIJ ontwikkeling -Vaardigheden die nodig zijn om in een collectieve samenleving te leven -Bevorderen van inlevingsvermogen


Download ppt "IK en WIJ ontwikkeling De weg naar autonomie in verbinding Jale Simsek 2000- 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google