De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Budgetbepaling november 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Budgetbepaling november 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1."— Transcript van de presentatie:

1 Budgetbepaling november 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1

2 STAP 1: OP met VAPH-vraag Opstellen ondersteuningsplan met formulering vraag aan VAPH Ondersteuningsfuncties: -Dagondersteuning (1 - 7 dagen/week) -Woonondersteuning (1 – 7 nachten/week) -Psychosociale begeleiding (0,5 – 4 u/week) -Praktische hulp (u/week) -Globale individuele ondersteuning (u/week) -Oproepbare permanentie (ja/neen)

3 Ondersteuningsfuncties

4 Resterende VAPH-vraag cliënt 1

5 Resterende VAPH-vraag cliënt 2

6 STAP 2: bepalen vereiste objectivering ondersteuningsnood, obv VAPH-vraag PmH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6

7 Objectivering vraag cliënt 1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7

8 Objectivering vraag cliënt 2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8

9 STAP 3: berekenen gewicht totale vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9

10 STAP 3: berekenen gewicht totale vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10

11 STAP 4: vertalen naar budgetcategorie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11

12 Berekening gewicht vraag cliënt 1 - 7 x 1,8 (basisgewicht) = 12,6 - gewicht 12,6 valt in categorie III globale ondersteuningsfunctiesomschrijving gewicht per dag/nacht basisgewicht (min B3/P3) B4/P4B4/P5B5/P4 P4/P6 & B5/P5 B5/P6 B5/P7 & B6/P5 B6/P6B6/P7 woonondersteuning ondersteuning die tot doel heeft de persoon met een handicap tijdens de week te ondersteunen bij het wonen. De geleverde uren ondersteuning zijn moeilijk tot niet individueel planbaar en/of toewijsbaar. De ondersteuning heeft per definitie voor een deel een niet-instrumenteel karaker en bestaat uit begeleiding en permanentie. 1,802,703,004,004,504,705,10 5,60

13 Berekening gewicht vraag cliënt 2 - 2 x 1,8 (basisgewicht) = 3,6 - 3 x 2 = 6 - 9 x 0,75 = 6,75  Gewicht totale vraag: 3,6 + 6 + 6,75 = 16,35  Gewicht 16,35 valt in budgetcategorie IV globale ondersteuningsfunctiesomschrijving gewicht per dag/nacht basisgewicht (min B3/P3) B4/P4B4/P5B5/P4 P4/P6 & B5/P5 B5/P6 B5/P7 & B6/P5 B6/P6B6/P7 dagondersteuning ondersteuning die gedurende de dag wordt geboden. De geleverde ondersteuning is moeilijk tot niet individueel planbaar/ toewijsbaar. De ondersteuning heeft per definitie voor een deel een niet-instrumenteel karakter en bestaat uit begeleiding en permanentie. 1,802,202,402,702,803,60 4,10 individuele ondersteuningsfunctiesomschrijving gewicht per uur psychosociale begeleiding één-op-één begeleiding die tot doel heeft de persoon met een handicap en de context te ondersteunen in de organisatie van zijn dagelijkse leven. 2 praktische hulp ondersteuning bij algemeen dagelijkse activiteiten van het leven in een één-op-één relatie. Individueel praktische hulp is hoofdzakelijk instrumenteel van aard. 0,75

14 STAP 5: checken objectiveringswijze op basis van gevraagde budgetcategorie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14

15 Check objectiveringswijze cliënt 2  Gewicht totale vraag: 16,35  Voor budgetcategorie IV geen ZZI vereist

16 STAP 6: bepalen toe te wijzen budget- categorie. -Categorie V en hoger: -Vergelijking gevraagde budgetcategorie en bekomen budgetcategorie obv ZZI -Resultaat ZZI bepaalt maximaal te verkrijgen budgetcategorie -Categorie I – IV: -Budgetcategorie op basis van totale gewicht uit ondersteuningsplan -Ondersteuningsvraag afdoende gemotiveerd Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16

17 Budgetcategorie cliënten 1 & 2 -Cliënt 1: budgetcategorie III -Ondersteuningsvraag afdoende gemotiveerd adhv ZZI (basisgewicht) -Cliënt 2: budgetcategorie IV -Ondersteuningsvraag afdoende gemotiveerd adhv beschrijvend MDV

18 Objectiveringswijze? 1.Ondersteuningsfuncties?  Oproepbare permanentie, woonondersteuning 2.Verzwarende ondersteuningsnood?  Dagondersteuning 3.Gewicht  Optelsom van frequentie * (basis)gewicht

19 Voorbeelden uit de testing (1) Man, 34 jaar. Vergevorderde progressieve ziekte, broer en moeder hebben zelfde aandoening (minder ver gevorderd). Krachtsverlies waardoor ADL afhankelijk, geen enkele verplaatsing mogelijk. Reeds veel ondersteuning in het gezin (thuisverpleging, sociale context, kine, PAB,…), maar door achteruitgang ontoereikend.

20 Voorbeelden uit de testing (1) Vraag naar vnl. praktische hulp: 35u/week Globale individuele ondersteuning: 35 u/week Angst om te vallen, sociale context die weinig ondersteuning kan bieden: oproepbare permanentie! (25 x 0,75) + (14 x 1,4) + 4,5 = 18,75 + 19,6+ 4,5 = 42,85 BUDGETCATEGORIE IX Objectiveringswijze?

21 Voorbeelden uit de testing (2) Vrouw, 58 jaar. Rugproblematiek (facetinfiltraties, wekelijks revalidatie en kine). Heeft het lastig om huishouden rond te krijgen of zelfs uit te voeren, dagelijkse handelingen worden onmogelijk. Verplaatsingen niet mogelijk zonder derde.

22 Voorbeelden uit de testing (2) Vraag naar vnl. praktische hulp bij verplaatsingen: 4u/week Globale individuele ondersteuning voor uitstapjes: 2 u/week (4 x 0,75) + (2 x 1,4) = 3 + 2,8 = 5,8 BUDGETCATEGORIE I Objectiveringswijze?

23 Voorbeelden uit de testing (3) Vrouw, 35 jaar. Doorgemaakte psychose, vervolgens late diagnose ASS. Terugkeer naar werk wordt onmogelijk geacht (kan op termijn nog verbeteren). Verblijft bij moeder, heeft weinig activiteiten (veel angst)

24 Voorbeelden uit de testing (3) Vraag naar dagbesteding: 2 dagen Toekomstgerichte vraag naar woonondersteuning Eventueel Globale individuele ondersteuning 2 x 1,8 = 3,6 BUDGETCATEGORIE I 2,7* = 5,4 3,6* = 7,2 4,1* = 8,2 BUDGETCATEGORIE II Objectiveringswijze?


Download ppt "Budgetbepaling november 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1."

Verwante presentaties


Ads door Google