De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijd voor écht onderzoek!!! Robert Vermeiren, hoogleraar (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC/ VUMC AW Gezin aan Zet /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijd voor écht onderzoek!!! Robert Vermeiren, hoogleraar (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC/ VUMC AW Gezin aan Zet /"— Transcript van de presentatie:

1 Tijd voor écht onderzoek!!! Robert Vermeiren, hoogleraar (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC/ VUMC AW Gezin aan Zet / Risicojeugd @robertvermeiren Blogs Kenniscentrum KJP

2 Wie weet wat echt onderzoek is?

3 RCT? Benchmarken, Routine outcome onderzoek en instelligen afdelingen vergelijken?

4 Cochrane medicatie bij ADHD

5 Het goede nieuws Medicatie werkt!!!

6 Het slechte nieuws BIAS BIAS BIAS

7 Bias -Random toewijzen aan groepen -Toewijzing verborgen houden -Blinderen van deelnemers en personeel -Blinderen van meten uitkomstmaat -Incomplete uitkomst data -Selectief raporteren -Studie door partij met belangen (industrie)

8 BIAS BIAS BIAS -Random toewijzen aan groepen -Allocation concealment -Blinderen van deelnemers en personeel -Blinderen van meten uitkomstmaat -Incomplete uitkomst data -Selectief raporteren -Studie door partij met belangen (industrie)

9 Als een RCT met medicatie al niet kan!! Ritalin

10 Als een RCT met medicatie al niet kan!! Selection Randomization Ritalin Placebo

11 Kunnen we bv systeemtherapie dan wel onderzoeken? Selection Randomization

12 Als zoveel haken en ogen zitten aan RCTs, welk onderzoek kan dan wel wat opleveren?

13 Wat nu??????

14 Zelfs als er wel RCTs zijn….. -voorbeeld: psychotrauma -effectiviteit van trauma-focused CBT én EMDR vastgesteld in RCTs -prachtig mooi, klaar is kees

15 Jeugdzorg in context…. -voorbeeld: Jeugdzorg+ -50-80% meisjes psychotrauma klachten -eerste onderzoek naar effectiviteit TF-CBT en EMDR: nauwelijks aanmeldingen, hoge drop-out……??????????????

16 Jeugdzorg in context…. -meisjes niet gemotiveerd, geen ziekteinzicht -behandelaren beducht: meisjes klaar voor therapie? -directie weinig tijd voor implementatie

17 Jeugdzorg in context…. -oplossing: ontwikkeling stabilisatie training om meisjes in Jeugdzorg+ te motiveren voor traumabehandeling

18

19 En dan… -Pilot-onderzoek Stapstenen: -Hoge drop-out…………. -Doorontwikkeling op basis van kwantitatieve data en kwalitatieve interviews: -Training ingekort, taal en illustraties aangepast…………..en………………..

20 En dan… -pilot aangepast protocol: NUL drop-out! -Meer inzicht in eigen problemen en meer behandelbereidheid -Bij behandelaren meer vertrouwen in haalbaarheid en nut Stapstenen en traumatherapie -Op directie niveau meer motivatie voor implementatiestrategie

21 Onderzoek doen is….. -vallen en opstaan -rekening houden met context -lerende organisatie neerzetten -hoop bieden voor clienten én medewerkers -creatieve onderzoeksdesigns ontwikkelen -samen denken én doen

22 Oh ja, ik ben… Arne Popma afdelingshoofd Vumc kinder- en jeugdpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule in Amsterdam, hoogleraar Forensische Psychiatrie Leiden.

23 Is dit echt onderzoek?

24 Onderzoek doen voordat je onderzoek kan doen en….kom je met een RCT eigenlijk wel genoeg te weten?

25 Pilot Gezinsgericht werken -Groepsleiders: verschil in enthousiasme -Ouders: ook binnen één leefgroep verschillen in betrokkenheid -Jongeren: houding soms bepalend voor al of niet betrokken raken van ouders -Kwalitatief onderzoek (onderdeel van promotieonderzoek I. Simons)

26 Respondenten kwalitatief onderzoek -35 groepsleiders -14 Gezinsgericht werken -21 Controle -20 ouders (14 interviews) -7 Gezinsgericht werken -7 Controle -11 jongeren -7 Gezinsgericht werken -4 Controle

27 Wat zeggen ouders? -Hoe willen ouders betrokken worden: Meeweten, meepraten, meedoen, meebeslissen -Hoe verhouden wensen van ouders zich tot de praktijk? -Waardoor wordt betrokkenheid beïnvloed?

28 Wat zeggen jongeren? -Ouders betrekken is belangrijk -Jongeren hebben behoefte aan (meer) contact -Maar er is ook weerstand, bijvoorbeeld: -Schaamte, angst -Ouders beschermen -Leeftijd, zelfstandigheid

29 Zo geeft onderzoek input voor ontwikkeling……. en kun je pas in tweede instantie onderzoek doen naar effecten En……

30 Kwalitatief onderzoek is een zeer waardevolle toevoeging aan onderzoek naar interventies! Want zo kom je daadwerkelijk te weten wat de doelgroep vindt en ervaart

31 ik ben trouwens Eva Mulder Programmaleider Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd & Risicojeugd

32 Is dit echt onderzoek?

33 Alliantie Alliantie versterkende interventie tijdens dagbehandeling Sympt Alliantie Sympt Alliantie Sympt Alliantie Sympt Audri Lamers, 2016

34 1.5 4.5 7.5 13.5 16.5 Meetmomenten Maanden Alliantie -perspectiefouder Interventiegroep (n=22) Controlegroep (n=24) Audri Lamers, 2016 Verloop alliantie ouder-team interventiegroep tov andere groepen 17 16 15 14

35 Alliantie Alliantie versterking gaat symptoomvermidnering vooraf Sympt Alliantie Sympt Alliantie Sympt Alliantie Sympt Audri Lamers, 2016

36 Is dit echt onderzoek?

37 Wat is écht onderzoek?

38 Het zorgvuldig in gespannen opmerkzaamheid gadeslaan

39 Alle systematische dataverzameling … Gerandomiseerd Observationeel Kwantitatief Kwalitatief …

40 Wat we willen aantonen, Bij wie Bepaalt welk type onderzoek we kiezen …

41 Het continuüm van het échte onderzoek Interne validiteit Externe validiteit Kwalitatief Kwantitatief De interventie doet het Gerandomiseerd Geselecteerd Kleine groepen Inzicht effect interventie Verandering in de praktijk Observationeel - cohort Iedereen Grote groepen Inzicht belang moderatoren

42 De uitdaging OKT JGT FLT SWT JT WJG WIJ

43 De uitdaging Hoe tonen we aan of en hoe transformatie werkt? Vandaag kunnen we input geven aan de DG en hopen dat ze ZonMw (nog) een mooi programma laat opmaken Langetermijn agenda inhoudelijk maar ook met oog voor designs

44 We kijken uit naar een levendige discussie straks Eva Mulder, programmaleider AW Forensische Zorg Jeugd en Risicojeugd; Arne Popma, afdelingshoofd kinderpsychiatrie VUMC-de Bascule; Erik Jongman, hoofd forensische polikliniek de Bascule; Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC`: AW Samen voor Jeugd – Gezin aan Zet


Download ppt "Tijd voor écht onderzoek!!! Robert Vermeiren, hoogleraar (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC/ VUMC AW Gezin aan Zet /"

Verwante presentaties


Ads door Google