De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst 1 Startbijeenkomst wegverkeerslawaai Wim van Keulen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst 1 Startbijeenkomst wegverkeerslawaai Wim van Keulen."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst 1 Startbijeenkomst wegverkeerslawaai Wim van Keulen

2 Startbijeenkomst 2 Overzicht Overzicht wet en regelgeving Overzicht wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen (met name duurzaamheid) Civiel- en geluidtechnische randvoorwaarden Bestekken

3 Startbijeenkomst Wet en regelgeving Wet geluidhinder Voorkeursgrenswaarden Hogere waarden Toekomst: emissieplafonds Beleid Alle doorgaande wegen moeten stiller Actieplannen in het kader van geluidkartering Europa Plandrempel(s) Knelpunten Maar! Er is nauwelijks verband tussen dB en hinder 3 Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

4 Startbijeenkomst 4 Standaard Rekenvoorschrift geluidbelasting L op een gevel: L = E - D –E is geluidproductie van het verkeer op een weg –D is verzwakkingterm geluidproductie E bestaat uit: E = E voertuigen + C wegdek –geluidproductie van voertuigen E voertuigen –Invloed van het wegdek C wegdek Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

5 Startbijeenkomst 5 Steenmastiekasfalt (SMA) weinig geluidreductie 2-laags ZOAB verouderde semi-wetenschappelijke kennis rolgeluid  absorptie rolgeluid belangrijk  grote laagdikte  geringe duurzaamheid (  3 jaar)  veel en duur onderhoud Dunne deklagen (DAD) nieuwe civieltechnische inzichten nieuwe geluidtechnische inzichten Stille elementen Overzicht wegdektypen Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

6 Startbijeenkomst 6 wegdektypen 1.DAB 2.SMA 3.ZOAB 4.ZOB 5.2l-ZOAB 6.Accoduit 7.Acconed 8.Betonstenen 9.Bruitville 10.City-Top 11.Decipave 12.Deciville 13.DrainWay 14.Dubofalt 15.Ecotop 16.emulsie beton 17.epoxy durop 18.Fluisterfalt 19.Gebezemd beton 20.Geotop 21.Geosilent 22.GRAB 23.Grinden 24.GROAB 25.Hechtweg 26.Kelt Silentio 27.Klinkers >60 28.Konwé Grip 29.Konwe Stil 30.Microba 31.Microflex 32.Micropave 33.MicrosTONE 34.Micro-Top 35.Modislab 36.NoBelpave 37.Novachip 38.Microville 39.Oppervlakbehandeling 40.Redufalt 41.Safedress 42.SilenTone 43.SileNTPave 44.Silencefalt 45.Stil Mastiek 46.StilSTONE 47.StilTransport 48.Streetprint 49.Twinlay-M 50.Tapisville 51.Titan 52.Topfalt 53.Uitgewassen beton 54.VIAGRIP 55.VIACITY 56.VIA-RAL 57.ZSA-O 58.ZSA-SD 59.ZSG 60.ZSM 61.ZVC Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

7 Startbijeenkomst 7 geluidreductie personenauto’s Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

8 Startbijeenkomst 8 geluidreductie vrachtwagens Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

9 Startbijeenkomst 9 Nieuwe ontwikkelingen (hard) Dunne deklagen Duurzamer 4 jaar  7,5 jaar Superstille straatstenen Vergelijkbaar met 2-laags ZOAB Hybriden van beton en asfalt 0 dB-wegdek Geen geluidreductie Zeer duurzaam (15 jaar) Toch “stil” Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

10 Startbijeenkomst 10 Nieuwe ontwikkelingen (zacht) Emissieplafonds Betere afstemming keus op wens C wegdek als bewijs voor producent in plaats van product Data duurzaamheid verwerken in bestekeisen “binaire” bestekken Bestekken minder streng maar meer strikt Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

11 Startbijeenkomst 11 Randvoorwaarden (hard) Geen wringend verkeer Geen handwerk Naadloos aanbrengen Niet afstrooien Aanlegomstandigheden nauw definiëren Geen ZOAB of ZOAB-achtigen Alleen in combinatie met het aanbrengen van een tussenlaag. Zo weinig mogelijk reinigen met een methode die het wegdek zo min mogelijk mechanisch belast Reparatie met een techniek zodanig dat de geluidreductie onder de interventiewaarde blijft Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

12 Startbijeenkomst 12 Randvoorwaarden (zacht) Efficiënt zijn (# huizen) Effectief zijn (andere bronnen) Verdeling licht en zwaar verkeer Let op combinatie met geluidschermen Verschil tussen eis (wet) en uiteindelijke keus Soupeer niet alle geluidruimte op Laat ruimte voor extra’s Koppeling (geluid-) modellen en werkelijkheid Interventiewaarde Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

13 Startbijeenkomst 13 interventiewaarde Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

14 Startbijeenkomst 14 Bestekken Stel na aanvang gemeten: -4,5 dB(A) Stel na 2 jaar gemeten -2,6 dB(A) Wat is de achteruitgang? Antwoord: (-2,6 ± 1) – (-4,5 ± 1) = 1,9 ± 2  Dus geen significante teruggang! Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

15 Startbijeenkomst 15 bestekseisen Altijd absoluut formuleren Aanvullend Maximale spreiding binnen een 100 m vak Maximale spreiding tussen de vakken Gebruik juiste aantal decimalen Wet geluidhinder Definieer de 0-waarde voor gemengd verkeer Definieer gemiddelde geluidreductie Eventueel: stel eis gelijk voor alle categorieën Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

16 Startbijeenkomst 16 toetsing Richtlijn Stille Wegdekken (VROM) Wet geluidhinder: toetsing aan licht, middelzwaar en zwaar  altijd een SPB interventiewaarde (binnen een vak) overschreden  altijd een SPB Per vak van 100 m maatregel (korting) Wet en regelgeving Wegdektypen Nieuwe ontwikkelingen Randvoorwaarden Bestekken

17 Startbijeenkomst 17 Conclusies C wegdek is om mee te rekenen Eis niet zomaar C wegdek in het bestek, maar een geluidseis De C wegdek in bestekken ≠ C wegdek in berekening In bestekken: geen relatie meer met “afdeling” geluid Alleen overeenkomst tussen opdrachtnemer en – gever Interventiewaarde i.d. Nooit rekenen met resultaten van geluidmetingen Nooit rekenen met teruggang C wegdek is meer een bewijs voor de producent dan voor het product en dus getalswaarde minder van belang


Download ppt "Startbijeenkomst 1 Startbijeenkomst wegverkeerslawaai Wim van Keulen."

Verwante presentaties


Ads door Google