De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst ‘Bouw kindcentrum Delfzijl-West’ De Zaaier donderdag 19 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst ‘Bouw kindcentrum Delfzijl-West’ De Zaaier donderdag 19 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst ‘Bouw kindcentrum Delfzijl-West’ De Zaaier donderdag 19 mei 2016

2 Programma vanavond 1.Aanleiding(en) 2.Uitgangspunten 3.Plan 4.Organisatiestructuur 5.Proces 6.Planning 7.Participatie 8.Scholenfusie De Zaaier (incl. hbk) en De Windroos 9.Vragen & Tips

3 Aanleiding(en) Leerlingenprognose Bouwkundig versterken / nieuwbouw

4 Uitgangspunten -Kindcentrum (scholen + kinderopvang) -Afmeting leerlingenaantal 2018 (+flexibele schil) -Ambitie is onderwijsgebouw voor de toekomst -Beoogde locatie -Terug naar oude gebouwen is uitgesloten -Twee scholen onder 1 dak (samenwerking waar kan)

5 Plan

6 Locatie - Perceel 1 6.000 m² - Perceel 2 3.105 m² - Perceel 3 1.525 m² - Perceel 4 9.099 m² Percelen in eigendom gemeente Totaal oppervlakte 19.729 m² In gebruik als groenvoorziening 1 2 3 4

7 Locatie - Perceel 1 10.680 m² Perceel in eigendom gemeente Totaal oppervlakte 10.680 m² In gebruik als groen/braak 1

8 Organisatiestructuur Bouwteam nieuwbouw Delfzijl -Projectleider -Huisvestingsadviseur school -Huisvestingsadviseur kinderopvang -Architect -Overige adviseurs Stuurgroep scholentransitie Delfzijl Wethouder en Bestuurders Scholen en kinderopvang

9 Proces Programmafase Formeren Bouwteam Maken Plan van Aanpak + Pakket van Eisen Selecteren Architect en overige adviseurs Ontwerpfase Eerste ontwerp Start bestemmingplan wijziging Besluit definitief ontwerp Aanvraag omgevingsvergunning Realisatiefase Aanbesteding aannemer Bouw Verhuizing & opening

10 Planning -- Aanstellen projectleider 3 e -4 e kwartaal ‘16 - Definiëren programma 3 e -4 e kwartaal ‘16 - Selecteren architect + adviseurs 1 e kwartaal ‘17 - Maken bouwplan 2 e -3 e kwartaal ’17 - Bouwen (afhankelijk van bouwvergunning) 4 e kwartaal ‘17 - Opening 1 e kwartaal ‘19

11 Participatie -Kinderen -Personeel -Ouders -Omwonenden

12 Scholenfusie De Zaaier en De Windroos Intentieverklaring Onderzoek naar scholenfusie per uiterlijk 1-8-2018 Levensbeschouwelijke identiteit Onderwijskundige visie Formatie, incl. invulling management Schooltijden..?.. Fusierapport Instemming beide medezeggenschpasraden Bestuursbesluit

13 Vragen & Tips


Download ppt "Informatiebijeenkomst ‘Bouw kindcentrum Delfzijl-West’ De Zaaier donderdag 19 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google