De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Je examenresultaten derde examenperiode 2015. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Je resultaten 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangsdossier 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Je examenresultaten derde examenperiode 2015. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Je resultaten 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangsdossier 3."— Transcript van de presentatie:

1 Je examenresultaten derde examenperiode 2015

2 Inhoud presentatie 1. Je resultaten Je resultaten 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangsdossier 3. Belangrijke informatie naargelang je situatie Belangrijke informatie naargelang je situatie 1.Algemeen 2.Je bent op alles geslaagd 3.Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % 4.Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % 5.Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % 4. Nabesprekingen examens bij docenten Nabesprekingen examens bij docenten 5. Nuttige websites Nuttige websites

3 1. Je resultaten Bij monitor op 11/09/15  Starters (< 60 stp verworven)  meer info op monitoraatscommunity Online  Resultaten in studievoortgangsdossier na ontvangst mailtje (voor deze mail proberen heeft geen zin) vrijdagavond 11 september: niet-starters (meer dan 60 stp verworven) zondag 13 september: starters Mogelijk tot vier uur verschil tussen vrijgave eerste en laatste resultaten in een opleiding  vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak Enkel als je op zaterdag 12/09/2015 je resultaat nog niet hebt ontvangen en geen starter bent, kan je het onderwijssecretariaat contacteren!

4 2. Studievoortgangsdossier Opleiding Stand leerkrediet DiplomaruimtepercentageCSE Actieve weigeringen?

5 3. Belangrijke informatie naargelang situatie 1. Algemeen Algemeen 2. Je bent op alles geslaagd Je bent op alles geslaagd 3. Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % 4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % 5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % 1. Algemeen Algemeen 2. Je bent op alles geslaagd Je bent op alles geslaagd 3. Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % 4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % 5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 %

6 3.1. Algemeen o CSE = Cumulatieve studie-efficiëntie % = Belangrijk voor inzetten toleranties en risico op weigering Behaalde studiepunten Opgenomen studiepunten Voorbeeld: CSE = 50% 30 sp geslaagd 60 sp opgenomen

7 3.1. Algemeen o Toleranties Mogelijkheid om vakken waarvoor je een onvoldoende gehaald hebt niet opnieuw te moeten afleggen Enkel in bacheloropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma’s Beperkingen Alleen mogelijk indien CSE ≥ 50 %CSE Enkel voor 8 of 9/20 Slechts voor 10 % van het totaal aantal studiepunten van de opleiding (10% van 180 studiepunten (totale bachelor) = 18 stp tolerantiekrediet) Indien starter (= nog geen 60 stp verworven): maximaal 12 stp tolerantiekrediet inzetbaar Per opleiding kunnen nog bijkomende voorwaarden gelden (bijvoorbeeld niet-tolereerbare vakken)  Zie hiervoor de ECTS-fiches per vak in het programmaboek of je tolerantiedossier.programmaboek

8 3.1. Algemeen o Toleranties Let op als je tolereert: Geen vrijstelling in andere opleiding Verlies tolerantiekrediet Inzet jokerkrediet studietoelage (contacteer de Sociale dienst voor meer informatie)Sociale dienst Voordelen van tolereren: Je hoeft het vak niet meer af te leggen = snellere studievoortgang Je neemt het risico weg om volgend jaar een niet tolereerbare onvoldoende te halen

9 3.1. Algemeen o Toleranties Je wordt automatisch getolereerd door de examencommissie als je kan afstuderen in: Een bacheloropleiding Een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma Een postgraduaatopleiding Tolerantie in de master of SLO?  kan worden ingezet door de examencommissie Bij bijzondere individuele omstandigheden Maximaal één 9/20 Minstens 68% gewogen percentage Ben je het niet eens dat er toleranties voor jou worden ingezet?  Stuur binnen 5 kalenderdagen na de bekendmaking een mail naar ombudsdienst@arts.kuleuven.be en onderwijssecretariaat@arts.kuleuven.beombudsdienst@arts.kuleuven.be onderwijssecretariaat@arts.kuleuven.be

10 3.1. Algemeen o Toleranties: werkwijze september Je wilt vak x niet opnieuw afleggen volgend academiejaar en zet een tolerantie in?  Sla je tolerantie definitief op in je studievoortgangsdossier Je wilt vak x wel opnieuw afleggen volgend academiejaar en zet geen tolerantie in?  Verwerp de tolerantie in je studievoortgangsdossier  Je moet de plichtvakken waarvoor je niet slaagde, meteen opnieuw opnemen in je ISP (tenzij het een tweejaarlijks vak is en je geen afstudeerder bent)  het aantal keren dat je een vak in je ISP mag opnemen is beperkt!  Doe dat binnen 15 dagen na verschijning resultaten in KU Loket  Voorlopige keuze wordt na verstrijken deadline automatisch definitieve keuze  Doe dat zo snel mogelijk: je krijgt pas uitnodiging tot herinschrijving na voltooiing tolerantiedossier Je wilt vak x niet opnieuw afleggen volgend academiejaar en zet een tolerantie in?  Sla je tolerantie definitief op in je studievoortgangsdossier Je wilt vak x wel opnieuw afleggen volgend academiejaar en zet geen tolerantie in?  Verwerp de tolerantie in je studievoortgangsdossier  Je moet de plichtvakken waarvoor je niet slaagde, meteen opnieuw opnemen in je ISP (tenzij het een tweejaarlijks vak is en je geen afstudeerder bent)  het aantal keren dat je een vak in je ISP mag opnemen is beperkt!  Doe dat binnen 15 dagen na verschijning resultaten in KU Loket  Voorlopige keuze wordt na verstrijken deadline automatisch definitieve keuze  Doe dat zo snel mogelijk: je krijgt pas uitnodiging tot herinschrijving na voltooiing tolerantiedossier

11 3.1. Algemeen o Heroriëntering: denk je eraan om van opleiding te veranderen? Win advies in van je monitormonitor Win advies in van Dienst StudieadviesDienst Studieadvies o Herinschrijving Pas na voltooiing tolerantiedossier (waarvoor je 15 dagen tijd hebt na verschijning resultaten in studievoortgangsdossier ) Na uitnodiging via mail Online via KU Loket

12 3.2. Je bent op alles geslaagd Proficiat! Je moet geen enkel vak opnieuw doen en je CSE zal terug stijgen. Je krijgt nu via mail een uitnodiging om je online terug in te schrijven

13 3.3. Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % = Je krijgt geen bindende voorwaarden opgelegd. Je zal wel één of meerdere vakken opnieuw moeten doen als je niet kunt/wilt tolereren. o Toleranties Toleranties o Heroriëntering Heroriëntering o Herinschrijving Herinschrijving Je kan geweigerd worden indien je een vak voor de derde keer opnam.

14 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % = Je krijgt bindende voorwaarden opgelegd na het eerste jaar studeren.  Bindende voorwaarden Bindende voorwaarden  Mogelijke weigeringen Mogelijke weigeringen  Toleranties Toleranties  Heroriëntering Heroriëntering  Herinschrijving Herinschrijving

15 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % o Bindende voorwaarden Voor wie? Studenten in een bacheloropleiding Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het diploma (= starters) CSE bedraagt minder dan 50% (je bent voor minder dan de helft van je studiepunten geslaagd) CSE Wat? Na het komende academiejaar moet je CSE ten minste 50% bedragen (als je binnen dezelfde opleiding blijft). Haal je dit niet, dan mag je je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de hele KU Leuven, ook niet in de geïntegreerde academische hogeschoolopleidingen (vb. toegepaste taalkunde).

16 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % 1° sem2° sem3° sem4° sem Advies Bindende voorwaarden: minstens 50% CSE na 4e semester bindende voorwaarden te bereiken na 2° acjr  Bindende voorwaarden: wat?

17 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % Bindende voorwaarden? Bespreek dit met je monitor!monitor Na de herexamens is je CSE nog steeds < 50%? Hoeveel stp wil je in je tweede academiejaar opnemen? Op hoeveel daarvan moet je geslaagd zijn om cumulatief 50% te behalen? vb. na herexamens CSE van 0 % (= 0/60)  je moet het volgende academiejaar 60sp opnemen en op alles slagen! (0/60 + 60/60 = 60/120 = 50 %) Na de herexamens is je CSE nog steeds < 50%? Hoeveel stp wil je in je tweede academiejaar opnemen? Op hoeveel daarvan moet je geslaagd zijn om cumulatief 50% te behalen? vb. na herexamens CSE van 0 % (= 0/60)  je moet het volgende academiejaar 60sp opnemen en op alles slagen! (0/60 + 60/60 = 60/120 = 50 %)

18 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % Mogelijke weigeringen Voor iedereen die bindende voorwaarden heeft en na het volgend academiejaar een CSE heeft van minder dan 50 %.  Weigering voor 1 jaar aan de hele KU Leuven Voor iedereen die na twee academiejaren niet geslaagd is voor hetzelfde vak (ook keuzevakken!) en geen CSE van minstens 50 % heeft.  Weigering voor 1 jaar voor alle opleidingen waarin het vak voorkomt Voor iedereen die na drie academiejaren niet geslaagd is voor hetzelfde vak (ook keuzevakken!)  Weigering voor 3 jaar voor alle opleidingen waarin het vak voorkomt

19 Studievoortgangsdossier: weigeringen Indien weigering: eerste venster dat verschijnt Aanvinken om verder te gaan

20 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % o Toleranties Je kan geen toleranties inzetten, want CSE is < 50 % o Heroriëntering Overleg met monitor en Dienst Studieadviesmonitor Dienst Studieadvies o Herinschrijving Vraag advies aan je monitor Pas na voltooiing tolerantiedossier (midden september)  doe dit dan zo snel mogelijk!

21 3.5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % Je kreeg vorig academiejaar bindende voorwaarden? Dat wil zeggen dat je nu een weigering hebt voor 1 jaar aan de KU Leuven  Weigeringen Weigeringen  Heroriëntering  Hetzij verplicht (door weigering), hetzij vrijwillig: overleg met monitor en Dienst Studieadviesmonitor Dienst Studieadvies

22 3.5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % Mogelijke weigeringen Voor iedereen die bindende voorwaarden heeft en een CSE heeft van minder dan 50 %.  Weigering voor 1 jaar aan de hele KU Leuven Voor iedereen die na twee academiejaren niet geslaagd is voor hetzelfde vak (ook keuzevakken!) en geen CSE van minstens 50 % heeft.  Weigering voor 1 jaar voor alle opleidingen waarin het vak voorkomt Voor iedereen die na drie academiejaren niet geslaagd is voor hetzelfde vak (ook keuzevakken!)  Weigering voor 3 jaar voor alle opleidingen waarin het vak voorkomt

23 3.5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % 1° sem2° sem3° sem4° sem Advies Bindende voorwaarden: minstens 50% CSE na 4e semester RISICO OP WEIGERING!!  Risico op weigering in september Ter-inschrijving Bindende voorwaarden

24 4. Nabespreking examens bij docenten o Win advies in van je docent op nabespreking examens Zie studentenportaal onder ‘examens’ of glazen deur gang monitoraatexamens Nabesprekingsmomenten van proffen uit andere faculteiten vind je hier. hier Kijk zo snel mogelijk na wanneer je bij een docent terechtkunt! Probleem wegwerken kan pas door oorzaak bloot te leggen

25 5. Nabespreking resultaten bij je monitor Je moet zeker op nabespreking komen indien… … je CSE < 60 % … je leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt … je een vak voor de derde keer zult opnemen (= ter-inschrijving) … je twijfelt of de richting toch wel iets voor jou is … je twijfelt om te tolereren … Een afspraak maken kan via: https://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/leuven/studietraject/st udievoortgangsgesprekken

26 6. Nuttige websites o Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html o Diplomaruimte (CSE, toleranties,..) http://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte o Leerkrediet http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ o Opleidingsaanbod http://www.kuleuven.be/studieaanbod/http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (KU Leuven) http://www.hogeronderwijsregister.behttp://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen) http://www.onderwijskiezer.behttp://www.onderwijskiezer.be (Vlaanderen) o Studentenvoorzieningen KU Leuven http://www.kuleuven.be/dsv/


Download ppt "Je examenresultaten derde examenperiode 2015. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Je resultaten 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangsdossier 3."

Verwante presentaties


Ads door Google