De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie rekenkamer. Wie is de rekenkamer Dordrecht De huidige rekenkamer bestaat uit: Directeur, dhr. Rik Hindriks Senior onderzoeker, dhr. Daan Massie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie rekenkamer. Wie is de rekenkamer Dordrecht De huidige rekenkamer bestaat uit: Directeur, dhr. Rik Hindriks Senior onderzoeker, dhr. Daan Massie."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie rekenkamer

2 Wie is de rekenkamer Dordrecht De huidige rekenkamer bestaat uit: Directeur, dhr. Rik Hindriks Senior onderzoeker, dhr. Daan Massie Secretaresse, mevr. Sylvia Khadjé Medior onderzoeker, dhr. Willem Schneider

3 Wat is de rekenkamer Dordrecht De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het, door het gemeentebestuur, gevoerde beleid. Elke gemeente moet verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie instellen. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Dordrecht.

4 Onderwerpen onderzoek rekenkamer Dordrecht De rekenkamer mag naar alle gemeentelijke organen onderzoek doen (DWO, PM, Netwerk, Drechtwerk, SDD). Hoewel de rekenkamer onafhankelijk is in haar onderwerpkeuze, verzoekt de raad ook om onderzoek te verrichten. De onderzoeksresultaten gaan vergezeld van aanbevelingen.

5 Behandeling rapporten Wanneer een rapport is afgerond gaat deze naar de auditcommissie. De directeur presenteert het rapport in de auditcommissie. Gekeken wordt naar de kwaliteit van het onderzoek en of de aanbevelingen overgenomen moeten worden.

6 Vervolg behandeling rapporten Het rapport en advies van de auditcommissie wordt vervolgens besproken in de advieskamer of direct in de raad. Uiteindelijk besluit de raad welke aanbevelingen worden overgenomen.

7 De rol van de auditcommissie De rekenkamer biedt ieder jaar haar jaarplan en jaarverslag aan. Aan de hand van het jaarplan kan in de auditcommissie de onderwerpen worden afgestemd met de accountant en het college.

8 Vervolg rol auditcommissie De auditcommissie kan onderwerp-suggesties doen. Voorafgaand aan een onderzoek volgt een startnotitie. De auditcommissie kan deze aanvullen.

9 Dit was mijn presentatie. Zijn er nog vragen? Website: gemeente Dordrecht onder Bestuur en organisatie


Download ppt "Presentatie rekenkamer. Wie is de rekenkamer Dordrecht De huidige rekenkamer bestaat uit: Directeur, dhr. Rik Hindriks Senior onderzoeker, dhr. Daan Massie."

Verwante presentaties


Ads door Google