De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie over veranderingen in zorg en welzijn – gemeenten en zorgaanbieders Saskia ter Kuile communicatiemanager In voor zorg! 24 feb 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie over veranderingen in zorg en welzijn – gemeenten en zorgaanbieders Saskia ter Kuile communicatiemanager In voor zorg! 24 feb 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie over veranderingen in zorg en welzijn – gemeenten en zorgaanbieders Saskia ter Kuile communicatiemanager In voor zorg! 24 feb 2015

2 Na de transititie: gezamenlijk verantwoordelijk voor transformatie en communicatie Gemeenten: informatieplicht naar burgers. Zorgaanbieders en zorgkantoren: moeten juiste informatie aan (toekomstige) cliënten kunnen geven over aanvragen en financiering van hulp. Wie moeten wat kunnen vertellen? http://kennistest.hhm.nl/#/ http://kennistest.hhm.nl/#/

3 Wie zijn betrokken bij de communicatie? (Toekomstige) cliënten en hun begeleiders/omgeving Cliënten- en patiëntorganisaties; WMO- raden Gemeentelijke overheid Regionale samenwerkingsverbanden Zorgaanbieders en zorgverleners - medewerkers Verzekeraars/zorgkantoren Woningbouwcorporaties Uitvoerende organisaties- MEE/CIZ/CAK/SVB Beleidscommunicatie: landelijk; regionaal; gemeente B2B: opdrachtgevers/financiers en leveranciers zorgproducten Media Massacommunicatie met burgers Kortom: iedereen!

4 Wat moet er ontstaan? Geïntegreerde ketenvorming zorg en ondersteuning gemeente & verzekeraar verzekeraar & zorgkantoor (Soc.) Wijkteams Wijkverpleeg kundige en Carebrede teams buurtnetwerk basis voorziening hulpmiddelen Huisarts; regie chronische ketenzorg Gemeente http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/communicatie/Handreikingcommunicatie%20ketenzorgDEF_web.pdf

5 Organiseer de afstemming http://www.denhaag.nl/home/bewoners/werk-zorg-en- welzijn.htm

6

7 Agendering: weet wat er gebeurt http://www.enschede.nl/zorg_en_welzijn/00021/00002/#.VO nQKWF0y70

8 Wat doe je bij Communicatie? Communicatie = het toevoegen van informatie aan de kennis van een ander – bij veranderingen – met als doel dat de ander nieuw gedrag vertoont. Met: Inspiratie - voorbeelden Betrokkenheid – versterken lijncommunicatie Interactie Communiceren ǂ informeren – verandering door interactie. Strategie = dingen slim doen. Strategische communicatie = slimme communicatie slim inzetten.

9 Maak een plan! Communicatieplan Zorgbalans voor besluitvormingstraject toekomst intramurale locaties http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/Over%2 0In%20voor%20zorg!/CommunicatieplanZ orgbalans_toekomst_intramurale_locaties. pdf http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/Over%2 0In%20voor%20zorg!/CommunicatieplanZ orgbalans_toekomst_intramurale_locaties. pdf Communicatieplan Sutfene overgang Ambulante begeleiding naar collectieve arrangementen bij diverse gemeentes http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/communi catie/Communicatieplan_RIWIS_project_ Gaan.pdf http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/communi catie/Communicatieplan_RIWIS_project_ Gaan.pdf

10 Kernboodschap formuleren http://www.invoorzorg.nl/ivz/literatuur-onderzoek-naar-de-transitie-in- kernboodschappen-van-ouderenzorgaanbieders.html

11 Nieuwe situatie = nieuwe kernboodschap Vanuit zorgorganisaties: Weinig oog voor stakeholders, van gemeente tot mantelzorger. Passages over mantelzorgers gaan meestal over het beter benutten van de eigen kracht van de cliënt en minder vaak over het ondersteunen en organiseren van dit sociale netwerk. Andere issues die in de nieuwe wet onder maatschappelijke ondersteuning vallen, zoals het bevorderen van sociale samenhang, komen niet expliciet aan bod. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/documenten-en- publicaties/richtlijnen/2011/10/28/methodiek-kernboodschap.html

12 Inspiratie: intern en extern http://www.oosterscheldevoorelkaar.nl/ervaringen.htm Vanuit het perspectief van: -de nieuwe situatie -de beoogde doelgroep

13 Organiseer inspiratie https://www.youtube.com/watch?v=JRVJv2VS9To http://www.invoorzorg.nl/ivz/video-Ruimte- voor-professionals-videoserie-Verhalen- van-Reinaerde.html?highlight=video

14 Betrokkenheid: mensen doen mee vanuit de eigen omgeving Zorgaanbieders: versterk de communicatie in de lijn! Medewerkers zijn geïnformeerd en weten wat er van hen wordt verwacht. Gemeenten: zoek burgers op en werk met maatschappelijke partners – verenigingen en kerk Voorbeeld: sociale netwerkmethode Vertegenwoordigers van een sociaal netwerk worden getraind en geven informatie in de eigen omgeving. http://www.invoorz org.nl/ivz/tool- Waaier-Werken- aan- zelfmanagement- en-passende- zorg.html?highlight =familiehttp://www.invoorz org.nl/ivz/tool- Waaier-Werken- aan- zelfmanagement- en-passende- zorg.html?highlight =familie

15 Interactie: dialoog http://www.thuislab.nu/ Tips: Hoe zit het met je sociale media? https://www.facebook.co m/ZorgdienstverlenerOp ella?fref=ts Primair Face-to-face! -Roadshow -Werkbezoek -Inloopspreekuren en lunch -Markt -Demonstratie pilot Vier je mijlpalen: - Feestelijke opening.

16 Transformatie: waar zijn we over een jaar? Vorm een alliantie van veranderaars (intern en extern)! Maak een agenda. Maak een plan. Maak inspiratie zichtbaar! Betrek mensen direct in de eigen omgeving. Regel dat iedereen de dialoog aan kan gaan. https://www.youtube.com/watch?v= o71olMgio-I


Download ppt "Communicatie over veranderingen in zorg en welzijn – gemeenten en zorgaanbieders Saskia ter Kuile communicatiemanager In voor zorg! 24 feb 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google