De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alarmeren en hulpverleningsregels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alarmeren en hulpverleningsregels"— Transcript van de presentatie:

1 Alarmeren en hulpverleningsregels
Basisopleiding BHV

2 Alarmering en Hulpverleningsregels
1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders Alarmering en Hulpverleningsregels

3 Alarmeren en Hulpverleningsregels
Alarmeren en Hulpverleningsregels – alarmeren BHV (1 van 8)

4 Video Video Alarmeren BHV
Alarmeren en Hulpverleningsregels – alarmeren BHV (2 van 8)

5 De BHV kan op verschillende manieren worden gealarmeerd:
Iemand meldt het incident direct bij de BHV’er. Het ontruimingssignaal gaat af en in reactie hierop start de BHV’er met ontruimen. De BHV’er wordt gealarmeerd via het interne alarmnummer of de centrale telefoon. Alarmeren en Hulpverleningsregels – alarmeren BHV (3 van 8)

6 Iemand alarmeert de BHV (mondeling)
Als een BHV’er direct door een melder wordt benaderd, is het belangrijk dat hij de juiste informatie ontvangt. De BHV’er moet weten wie de melding doet, waar het incident is en wat er aan de hand is. Op grond van de informatie van de melder gaat hij over tot handelen. Alarmeren en Hulpverleningsregels – alarmeren BHV (4 van 8)

7 De slow-whoop gaat af De slow-whoop alarmeert alle aanwezigen zodat zij gaan handelen volgens de ontruimingsprocedure. In sommige bedrijven ontvangt de BHV’er nadere informatie over het incident. Met een muisklik op de foto kunt u naar de slow-whoop luisteren Alarmeren en Hulpverleningsregels – alarmeren BHV (5 van 8)

8 De BHV’er wordt gealarmeerd via het interne alarmnr./centrale telefoon
Alarmeren en Hulpverleningsregels – alarmeren BHV (6 van 8)

9 De BHV’er wordt gealarmeerd…
…via het interne alarmnummer/centrale telefoon Een melding kan binnenkomen bij het interne alarmnummer: via een persoon of via de brandmeldinstallatie. In sommige bedrijven wordt direct gemeld op de pieper of mobiele telefoon van de BHV’er, zonder tussenkomst van het interne alarmnummer. De receptie heeft een procedure voor het uitvragen van een melding. De receptiemedewerker beslist op grond van de bedrijfsprocedure en de meldinginformatie, wie er moet worden gealarmeerd. De BHV wordt gealarmeerd via alarmerings- en communicatiemiddelen. Alarmeren en Hulpverleningsregels – alarmeren BHV (7 van 8)

10 Alarmerings- en communicatiemiddelen
BHV’ers worden gealarmeerd via de beschikbare alarmeringsmiddelen. Voorbeelden: mondeling via een codeboodschap, via de omroepinstallatie of via een (stil) alarm op oproepontvangers, semafoons of piepers. De situatie in het bedrijf bepaalt met welke communicatiemiddelen de BHV onderling communiceert. Hoe groter de BHV-organisatie, hoe meer alarmerings- en communicatiemiddelen er nodig zijn. De BHV moet goed kunnen werken met de alarmerings- en communicatiemiddelen. Alarmeren en Hulpverleningsregels – alarmeren BHV (8 van 8)

11 Algemene hulpverleningsregels
De algemene hulpverleningsregels gelden bij elke inzet en moeten in onderstaande volgorde worden uitgevoerd: let op gevaar ga na wat er is gebeurd roep om hulp, als u alleen bent, zodat iemand u kan assisteren zorg voor deskundige hulp verleen Eerste Hulp, bestrijd de brand of start de ontruiming. Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (1 van 9)

12 Let op gevaar Bekijk of de situatie veilig is voor uzelf, omstanders en het slachtoffer. Zorg eerst voor uw eigen veiligheid, zodat u zelf geen slachtoffer wordt. Neem zo nodig veiligheidsmaatregelen. Geef een slachtoffer zo nodig beschutting. Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (2 van 9)

13 Ga na wat er is gebeurd Maak een inschatting van de situatie
wat mankeert het slachtoffer? zijn er nog personen in direct gevaar? wat brandt er? is een ontruiming noodzakelijk? Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (3 van 9)

14 Ga na wat er is gebeurd door informatie te verzamelen
Stel vragen aan het slachtoffer, omstanders en maak gebruik van uw eigen waarneming. Voorbeelden van eigen waarneming: kijken: vlammen en rook, zwellingen bij een slachtoffer of kleur van het slachtoffer luisteren: knetteren van de brand, geluid van de ademhaling of pijnkreten voelen: hitte, ademhaling, temperatuur van de huid, natte of droge huid ruiken: een brandlucht, een gaslucht, alcohol, urine, ontlasting of braaksel. Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (4 van 9)

15 Roep om hulp, als u alleen bent, zodat iemand u kan assisteren
Dit kan hulp van een andere BHV’er, een collega of voorbijganger zijn. Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (5 van 9)

16 Zorg voor deskundige hulp
Alarmeer volgens de alarmprocedure van het bedrijf. Voorbeelden van alarmprocedures: bel het interne alarmnummer of bel direct Als de situatie veilig is, blijf dan bij voorkeur zelf op de plaats van het incident. Laat iemand anders zo snel mogelijk deskundige hulp alarmeren. Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (6 van 9)

17 Gegevens melding: wie, waar, wat
Geef bij de melding de volgende gegevens door: WIE: naam van de melder en telefoonnummer. WAAR: de plaats van het incident. Waar moet de hulp naar toe komen? WAT is er gebeurd? Meld het aantal slachtoffers en wat er is gebeurd. Degene die de melding opneemt, kan nog aanvullende vragen stellen. Wat is de huidige situatie? Wat is de toestand van het slachtoffer? Wat heeft u gedaan of gaat u doen? Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (7 van 9)

18 Verleen Eerst Hulp, bestrijd de brand of start de ontruiming
Probeer in te schatten wat het effect is van uw inzet. Breng uw eigen veiligheid en die van anderen nooit in gevaar. Voorkom dat letsel verergert. Voorbeeld: het verplaatsen van een slachtoffer met een beenbreuk kan leiden tot meer letsel. Stel slachtoffer en betrokkenen gerust. Verleen Eerste Hulp op de plaats waar het slachtoffer ligt. Begeleid het slachtoffer nadat u Eerste Hulp heeft verleend zo nodig naar een arts of Spoed Eisende Hulp. In sommige gevallen moet het slachtoffer door een ambulance worden vervoerd. Voorbeeld: een slachtoffer met een beenbreuk. Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (8 van 9)

19 Overdracht informatie aan externe hulpverleners
Geef alle relevante informatie over het incident (wie, waar, wat) door aan de externe hulpverleners. Handel het incident verder af volgens de bedrijfsprocedure. Alarmeren en Hulpverleningsregels – hulpverleningsregels (9 van 9)

20 Slachtoffer geruststellen
Vertel dat u BHV’er bent en dat u weet hoe u Eerste Hulp moet verlenen. Zeg steeds wat u gaat doen en leg uit waarom. Neem het slachtoffer serieus. Ga in op eventuele zorgen over andere slachtoffers en/of schade. Wees rustig en zorgzaam. Houd zo nodig de hand van het slachtoffer vast. Blijf altijd vriendelijk, ook als het slachtoffer dat zelf niet is. Doe géén uitspraken over letsels en vooruitzichten. Alarmeren en Hulpverleningsregels – slachtoffer geruststellen (1 van 1)

21 Omstanders Als u alleen bent, kunt u omstanders gebruiken om te alarmeren of te assisteren. Zet hulpvaardige omstanders in. Geef duidelijk aan dat u BHV’er bent. Neem de leiding. Houd kijkers op afstand zodat ze de hulpverlening niet storen. Alarmeren en Hulpverleningsregels – omstanders (1 van 2)

22 Omgaan met emotionele reacties
Sommige omstanders reageren emotioneel op het zien van een incident. Voorbeelden: schrikken, zweten, gespannen zijn, niets doen, hinderlijk in de weg lopen, onrust stoken, schelden en paniek. Er zijn geen eenduidige richtlijnen om te reageren op reacties van omstanders. Blijf zelf rustig en concentreer u op de hulpverlening. Verzoek iedereen om uw aanwijzingen op te volgen. Alarmeren en Hulpverleningsregels – omstanders (2 van 2)

23 Alarmeren en hulpverleningsregels
Basisopleiding BHV


Download ppt "Alarmeren en hulpverleningsregels"

Verwante presentaties


Ads door Google