De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PVF en transitie naar PVF Liesbet Maes en Lien Van de Velde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PVF en transitie naar PVF Liesbet Maes en Lien Van de Velde."— Transcript van de presentatie:

1 PVF en transitie naar PVF Liesbet Maes en Lien Van de Velde

2 PVF EN TRANSITIE NAAR PVF Eerdere toelichting o.m. * Zorgbemiddelingsvergadering 3/12 * Infosessie 27/01 http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/2878397 www.vaph.be/pvf 2

3 Vandaag : focus op aantal elementen Voorwaarden BOB 01/09/16 Korte herhaling: transitie zorgvragen & nieuwe zorgvragen na 1 april 16 Werking nieuwe RPC Opgelet: nog niet alles definitief goedgekeurd -> onder voorbehoud van wijzigingen ! 3

4 BOB op 1 september 2016: voorwaarden Foto CRZ op 1/05/16 Actieve vraag op 31/12/14 en 1/1/16 Niet: vragen thuisbegeleiding, logeren/kortverblijf hoeft niet dezelfde vraag te zijn Toewijzing (pec) hoger dan z7 of beslissing deskundigencommissie PAB (op moment foto) Geen nRTH (op moment foto) Niet beschouwd als nRTH Begeleidingsovereenkomst thuisbegeleiding -> geen aanvraag doen -> http://www.vlaamsesocialebescherming.be/http://www.vlaamsesocialebescherming.be/ 4

5 Webapplicatie zorgregie t.e.m. 31/12/16 Weinig wijzigingen Rol contactpersoon blijft aanmelden van cliënten op open plaatsen binnen FAM nieuwe zorgvragen registreren bij CRZ, ook na 1/04 mogelijk zorgvragen afsluiten bij de CRZ migratievragen niet op prioriteitenlijsten PVF wel registratie in webapplicatie mogelijk, PG1 bij open plaatsen Regels zorgregie bij invulling open plaatsen blijven Afwijkingen niet langer advies RPC, wel beslissing VAPH Geen aanvraag status PTB mogelijk via webapplicatie Bij indeling door de nieuwe RPC in prioriteitengroep 1, wel mogelijkheid om via de helpdesk zorgregie een status PTB te krijgen 5

6 Vertaling zorgvragen op 1 mei en 31 dec 2016 Nog nog niet over (voldoende) VAPH-ondersteuning beschikken en vraag naar nRTH (>8ptn) M.b.t. pec en zorgvraagregistratie: Geldige pec en actieve zorgvraag op 1/05/16 -> vertaalmoment 1 mei Geldige pec op 1/05, actieve zorgvraag op 31/12/16 (geregistreerd na 1/05/16 in webapplicatie zorgregie) -> vertaalmoment 31 december Lopende pec-aanvraag op 1 mei en actieve zorgvraag op 31/12/16 voor 1/4/16 A001 ingediend voor 30/06/16 A002 ingediend en bij PAB-vragen ook het aanvraagformulier en het inschalingsverslag -> vertaalmoment 31 december 6

7 Indien niet meegenomen in vertaaloefening Nieuwe aanvraagprocedure PVF Stap 1: ondersteuningsplan PVF Stap 2: multidisciplinair verslag Stap 3: beslissing tot toewijzing van een budget voor nRTH Ter beschikkingstelling PVB ≠ toewijzing Mogelijkheid herziening/heroverweging Tot 31/12/2016 kan vraag geregistreerd worden in webapplicatie zorgregie in kader van bemiddeling reguliere plaatsen t.e.m. 31/12/16 7

8 Indien meegenomen in vertaalmoment 1 mei Vóór 1 mei 2016: nakijken en aanpassen van de zorgvragen i.h.k.v. de transitie naar PVF Mei – augustus 2016: bevraging van de voorlopige budgetbepaling Reeds 2 dagen dagondersteuning, en vraag naar 5 dagen dagondersteuning -> frequentie=5 Oktober 2016: beslissing tot toewijzing van een budget Vraag herziening voorlopige budgetcategorie: nieuwe toeleidingsprocedure Vraag herziening prioriteit: luik prioritering van MDV/ mogelijkheid voor aanvrager om zelf visie op dringendheid in te brengen. Na effectief ter beschikking stellen van budget Opstart met voorlopige budgetcategorie Binnen het jaar een nieuwe toeleidingsprocedure doorlopen (zonder prioritering), waardoor definitieve budgetcategorie gekend zal zijn 8

9 Indien meegenomen in vertaalmoment 31/12 Gelijklopend aan vertaalmoment 31/12 Andere data 9

10 Indien meegenomen in vertaalmoment 1/05 of 1/12 Mogelijkheid om na beslissingsbrief herziening prioriteit aan te vragen Bvb. beslissingsbrief: PG3 datum 5/01/2009 Na herziening PG3: datum behouden Na herziening PG2: datum aanvraag herziening Na herziening PG1: datum aanvraag herziening Mogelijkheid om meteen de volledige procedure PVF te doorlopen Zie slide 7 Datum prioriteitengroep: datum indienen OP-PVB 10

11 Prioritering – Regionale prioriteitencommissie

12 Regionale Prioriteitencommissie PRIORITERING BINNEN AANVRAAGPROCEDURE PEC Elementen van prioritering Multidisciplinair Team Cliënt OP PVB Checklist prioritering MDV Objectivering handicap Objectivering ondersteuningsnood optioneel 12

13 Regionale Prioriteitencommissie PRIORITERING BINNEN AANVRAAGPROCEDURE Regionale Prioriteitencommissie Elementen van prioritering Heroverwegings- commissie Multidisciplinair Team Cliënt OP PVB Checklist prioritering MDV Objectivering handicap Objectivering ondersteuningsnood Bepaling prioriteitengroep Intersubjectieve beoordeling optioneel beslissing PEC en/of beslissing RPC 13

14 Op agenda plaatsen Intern advies Extern advies Bespreking op RPC 1 2 3 4 door CHP door VAPH- ambtenaar door extern RPC-lid door RPC PROCES Verdeling van dossiers over externe RPC-leden door CHP 14

15 Op agenda plaatsen Intern advies Extern advies Bespreking op RPC 1 2 3 4 door CHP door RPC PROCES door extern RPC-lid door VAPH- ambtenaar Adviezen zichtbaar voor andere RPC-leden 15

16 Bespreking op RPC 4 door RPC PROCES 16 Adviezen zichtbaar voor andere RPC-leden Samenvattingen komen overeen? Ja Nee CONSENSUS DISCUSSIE Intern adviesExtern advies door VAPH- ambtenaar door extern RPC-lid

17 Op agenda plaatsen Bespreking op RPC 1 2 3 4 door RPC PROCES Adviezen zichtbaar voor andere RPC-leden DISCUSSIE worden gelezen door alle RPC- leden Intern advies Extern advies door VAPH- ambtenaar door CHP door extern RPC-lid 17

18 In elke provincie Commissie van 5 leden waarvan min. één ervaringsdeskundige min. één professioneel deskundige één VAPH-medewerker of personeelslid CHP Niet-stemgerechtigde voorzitter Op een vergadering van het RPC kan het aantal stemgerechtigde professionelen, werkzaam bij een VAPH-vergunde zorgaanbieder niet in de meerderheid zijn. Bespreking op RPC Op agenda plaatsen Intern advies Extern advies 1 2 3 4 door CHP door VAPH- ambtenaar door extern RPC-lid door RPC PROCES 18

19 RPC-VERGADERING Administratieve en logistieke ondersteuning Hoorrecht Door CHP Recht van cliënt om gehoord te worden op de bespreking (wordt ingepland door CHP) Initiatief komt van de cliënt na uitnodigingsbrief VAPH INTERVISIE Op initiatief van het VAPH of op vraag van voorzitter Overheen de provincies om te komen tot Vlaamse afstemming 19

20 PRIORITERING BINNEN PVF prioriteitengroepen PG 1 PG 2 PG 3 Maatschappelijke noodzaak Regionale Prioriteitencommissie Bepaling prioriteitengroep 20

21 BEPALING PRIORITEITENGROEP Heden Verleden Modaliteit 2 Modaliteit 1 Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 Criterium 4 Criterium 5 Dringendheid Hoofdcriterium 2 Hoofdcriterium 1 Afweging 2 BOVEN- GEBRUIKELIJKE ZORG Categorie Afweging 1 Ondersteuningskloof Categorie PG [1,2,3] URGENTIE + 1 PG [A - B- C- (D)] [1,2,3] 21


Download ppt "PVF en transitie naar PVF Liesbet Maes en Lien Van de Velde."

Verwante presentaties


Ads door Google