De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dijk Data Service Centrum wes dêh? krek wa'k wou!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dijk Data Service Centrum wes dêh? krek wa'k wou!."— Transcript van de presentatie:

1 Dijk Data Service Centrum wes dêh? krek wa'k wou!

2

3 Invoerpunt noord (put) - drainage DMC - infiltratie (tijdelijk) Infiltratiebak buitenberm 3x sept 2014 1x juni 2015 (ingraven) Zandmeevoerende wel stuwtje Infiltratieproef XL Fase 2b, april – juni 2015 Dijk infiltreren via DMC buis noord / meetpunten Grasblaar

4 sloot Wm3 Pb4 Wm5 DMC Martin van der Meer Infiltratieproef LiveDijkXL, april 2015 Full scale test op ‘dijk in functie’ Schadegroei deklaag op zanddijk Infiltratieproef LiveDijkXL, april 2015 Full scale test op ‘dijk in functie’ Schadegroei deklaag op zanddijk IR

5 - Bestuur - Beheer - Versterking

6 DDSC Dino AHN GBKN DAM Verloren data en info Oude data en info Data en info BRO Legger Handh. SUC6WTI WVP Sensoren … Integratie systemen mogelijk voor beslissings- ondersteuning DD …

7 Data en informatie worden steeds belangrijker In de projecten van FloodControl IJdkijk is de waarde van data bewezen: het leidt tot efficiencyverhoging: Onzekerheid gereduceerd Betrouwbaarheid verhoogd Waardoor beter geïnformeerde besluiten mogelijk (substantiële vergroting waterveiligheid, efficiëntere inzet €, handelingsperspectief sterk verbeterd) Data en informatie voor waterveiligheid

8 Het DDSC is primair een snelle database voor de opslag en ontsluiting van actuele dijkmeetdata Waterschappen (Noorderzijlvest, Waternet, Stichtse Rijnlanden, Fryslân, Vallei en Veluwe, Rivierenland) en Rijkswaterstaat financierden bouw DDSC en stelden eisen aan het systeem Open source: dus geen vendor lock-in!! Het DDSC voldoet aan alle gangbare waterschaps-ICT-standaarden (DAMO, Inspire, Aquo, etc.) Dijk Data Service Centrum

9 het DDSC is van, voor en door de waterkeringbeheerders, waarbij FloodControl IJkdijk de bouw van het DDSC coördineerde, en Momenteel met Het Waterschapshuis, de betrokken waterschappen en Rijkswaterstaat de overdracht van het DDSC naar HWH wordt voorbereid (realisatie naar verwachting per medio 2016) Dijk Data Service Centrum

10 Alle meetdata die x,y,z en t gerelateerd is kan in het DDSC worden opgeslagen en ontsloten Ook geo-gerefereerde TIF-files kunnen in het DDSC worden ontsloten Het DDSC wordt gehost op een goed beveiligde externe server. Dit maakt data delen eenvoudig en belast het ICT-netwerk niet. DDSC is raadpleegbaar via alle soorten computers (desk, lap, mobieltje, tablet, etc.) Meetgegevens in het DDSC

11 Primair: Dataopslag en ontsluiting Data raakt niet zoek maar blijft bewaard! Grafieken Alarmen Secundair: Basis visualisatie van data Hierna enkele screendumps van het DDSC Functionaliteiten

12

13

14 Waternet: gebruikt de database om al hun gebiedsdata te ontsluiten. Daarop hebben zij hun eigen user interfase geplaatst. Noorderzijlvest: gebruikt het DDSC als database en visualisatie-tool Rivierenland: Opslag van dijkmeetdata en visie van het leggen van de combinatie met hun eigen databases en systemen FCIJ: opslag en verspreiding van data voor analyse, onderzoek, etc. Gebruik (enkele voorbeelden)

15 2,25 miljoen euro Waarvan door: Beheerders: 1,15 miljoen euro Bedrijven: 0,4 miljoen euro Subsidies: 0,4 miljoen euro Projectsubsidies: 0,3 miljoen euro Gepleegde investeringen

16 “Begint eer ge bezint” Jan Willem Nieuwenhuis Noorderzijlvest Citaat


Download ppt "Dijk Data Service Centrum wes dêh? krek wa'k wou!."

Verwante presentaties


Ads door Google