De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gap analyse Hans Cosijnse Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Utrecht 2 augustus 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gap analyse Hans Cosijnse Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Utrecht 2 augustus 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Gap analyse Hans Cosijnse Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Utrecht 2 augustus 2007

2 Inhoud  Benchmark Financiele Bouwsteen  Gap Analyse  Stand van zaken “Gap Tool”

3 Financiele Bouwsteen  Analysemodel financiele prestaties  Financiele positie (verhouding E.V. t.o.v. budget)  Nettoresultaat (verhouding t.o.v. omzet)  Doelmatigheid (kosten / productie)  Marge analyse  Gap analyse

4 Gap analyse  Gap 1: Berekening verschil huidig en nieuw (ZZP) budget  Opbrengsten (budgetten) vergelijkbaar maken door opschoning / ontleding huidig budget (rekenstaatregels) o.b.v. wat niet in ZZP tarieven zit (extreme zorgzwaarte, vervoer, opleidingskosten, ZOM e.d.)  Bepaling aantallen clienten per ZZP (gecontroleerde scoring)  Bepaling aantallen clienten met dagbesteding en behandeling per ZZP

5  Gap 2: Berekening verschil huidige kosten en nieuw (ZZP) budget (= margeverschil)  Analyse per onderdeel:  woonzorg  dagbesteding  behandeling  verblijf

6 Gap analyse (vervolg)  Analyse met kostenindicatoren c.q. stuurvariabelen en deze vergelijken met componenten uit ZZP tarief:  Kosten per uur, dag of dagdeel  Kostenstructuur (productiviteit, overhead)  Kosten per betaaluur clientgebonden personeel (evt. per functie)  Deskundigheidsmix clientgebonden personeel (aantallen en FWG niveau’s)  Aandeel inhuur  Aantal geleverde dagen (evt. dagdelen of uren)

7 Stand van zaken “Gap tool” Procedureel  Vertraging door ontleding budget en opstellen handreiking voor later toegevoegde uitsplitsing in model (naar FWG niveau en zorgclusters)  Tool nu nog niet “uitrol gereed”  In augustus nadere validatie van tool bij verschillende instellingen (leden AFEA en leden klankbordgroep HEADvereniging)  Gap tool komt eind augustus beschikbaar voor instellingen

8 Gebruik “Gap tool”  Gap tool voor alle leden beschikbaar  PWC helpdesk voor alle leden beschikbaar  Niet benchmarkdeelnemers (financiele bouwsteen) moeten rekenmodel zelf vullen


Download ppt "Gap analyse Hans Cosijnse Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Utrecht 2 augustus 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google