De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Welke foto hoort niet in het rijtje thuis?.  Thema: de ‘Barbaarse wilde’  3 rondes  3 centrale vragen HERKOMST Wie heeft het stereotiepe beeld van.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Welke foto hoort niet in het rijtje thuis?.  Thema: de ‘Barbaarse wilde’  3 rondes  3 centrale vragen HERKOMST Wie heeft het stereotiepe beeld van."— Transcript van de presentatie:

1  Welke foto hoort niet in het rijtje thuis?

2  Thema: de ‘Barbaarse wilde’  3 rondes  3 centrale vragen HERKOMST Wie heeft het stereotiepe beeld van de ‘barbaarse wilde’ gecreëerd? HISTORISCHE CONTEXT Waarom ontstond het stereotype van de ‘barbaarse wilde’? MORELE KWESTIE Welke implicaties hebben dergelijke stereotypen?

3  Currier & Ives, Across the continent, 1868.

4

5

6  Leerlingen  zijn zich bewust van de variatie in de stereotypering van indianen.  beseffen dat het om constructies gaat die niet aan de werkelijkheid beantwoorden.  begrijpen dat er verschillende media zijn waarin deze stereotypen tot uiting komen.  kunnen de stereotypering van indianen historisch verklaren.  zijn op de hoogte van de historische context waarin de stereotypering van indianen ontstond en kunnen deze context kaderen binnen de geschiedenis van de Verenigde Staten.

7  Leerlingen  kunnen verschillende stereotiepe weergaves van indianen onderscheiden. (2)  kunnen beargumenteren waarom ze een bepaald stereotype menen te herkennen. (1)  kunnen tekstuele en visuele bronnen interpreteren en aan de hand van begeleidende vragen conclusies formuleren. (2)  kunnen in groep samenwerken. (2)  kunnen a.d.h.v. een centrale vraag informatie uit uiteenlopende bronnen samenbrengen en synthetiseren. (2)  kunnen een standpunt innemen in de discussie over sportmascottes. (2)  kunnen westerse en niet-westerse perspectieven van elkaar onderscheiden. (1)  situeren het materiaal voortdurend in tijd en ruimte.

8  De leerlingen zijn bereid hun vooroordelen te herzien.  De leerlingen werken actief mee in de les.  De leerlingen hebben respect voor de mening van hun medeleerlingen.

9

10  Les 1: Evolutie in de stereotiepe beeldvorming benadrukken. Belangrijk om de bronnen voldoende te contextualiseren. Belang van confrontatie met niet-westers perspectief  Les 2: Organisatorisch: groepen op een doordachte manier indelen + benadrukken van de centrale idee/vraag die achter elke ronde schuilgaat.

11  Waarom zou je dit lessenpakket moeten gebruiken?  Actief lessenpakket  Eindtermen  Haalbaar om met één begeleider uit te voeren  Combinatie van geschiedenis van de VS én de problematiek i.v.m. vooroordelen en stereotypering  Leerlingen oefenen een breed gamma aan vaardigheden in een beknopt tijdskader

12  COOK, C. en DAVID, W., The Longman handbook of modern American history 1763-1996, New York, 1998.  GILBERT, M, The Routledge Atlas of American history, Londen, 2006.  HIRSCHFELDER, A., Indianen van Noord-Amerika, Amsterdam, 2001.  HOLSBEKE, M., De fotografie van de herinnering: de Noord-Amerikaanse indiaan als blank concept, p. 19.  MEINIG, D. W., The shaping of America: a geographical perspective on 500 years of history, New Haven, 2004.  MORISON, S. E., The Oxford history of the American people, New York, 1965.  MULDER, J., Jaren, column, ‘Humo’, 22/12/2015.  NASH, G. B. en SMITH, C., Atlas of American history, New York, 2007.  SELLERS, C., MAY, H. en MACMILLEN, N. R., A synopsis of American history, Boston, 1985.  http://www.firstpeople.us/native-american/photographs/little-soldier- aka-wa-non-she-zhin-ga-ponca-1914.html http://www.firstpeople.us/native-american/photographs/little-soldier- aka-wa-non-she-zhin-ga-ponca-1914.html


Download ppt " Welke foto hoort niet in het rijtje thuis?.  Thema: de ‘Barbaarse wilde’  3 rondes  3 centrale vragen HERKOMST Wie heeft het stereotiepe beeld van."

Verwante presentaties


Ads door Google