De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Van kwaliteitsagenda PO naar kennis- en onderzoeksplatform Interactum” Interactumdag 8 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Van kwaliteitsagenda PO naar kennis- en onderzoeksplatform Interactum” Interactumdag 8 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 “Van kwaliteitsagenda PO naar kennis- en onderzoeksplatform Interactum” Interactumdag 8 april 2011

2 Gezamenlijke kwaliteitsagenda primair onderwijs Noord-Holland Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen en leraren

3 Ontwikkelingen in de samenleving in de 21 ste eeuw Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen en leraren

4 Ontwikkelingen in de samenleving in de 21 ste eeuw

5 Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen en leraren Ontwikkelingen in de samenleving in de 21 ste eeuw Het basisschoolkind anno 2015

6 balanceren tussen (zelf)discipline en zelfontplooiing

7 Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen en leraren Ontwikkelingen in de samenleving in de 21 ste eeuw De basisschool anno 2015 Het basisschoolkind anno 2015

8 De basisschool anno 2015 Professionele leergemeenschap

9 Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen en leraren Ontwikkelingen in de samenleving in de 21 ste eeuw De basisschool anno 2015 De leraar basisonderwijs anno 2015 Het basisschoolkind anno 2015

10 Lerend en onderzoekend pedagoog, vakdidacticus en teamlid De leraar basisonderwijs anno 2015

11 Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen en leraren Ontwikkelingen in de samenleving in de 21 ste eeuw De basisschool anno 2015 De leraar basisonderwijs anno 2015 Professionaliserings- en onderzoeksagenda 2011-2015 Het basisschoolkind anno 2015

12 Professionaliserings- en onderzoeksagenda 2011-2015 1. Basisbekwaamheid voor iedere leerkracht 2. Leeftijdsspecialisatie Jongere en Oudere kind 3. Profilering en verdieping t.b.v. een leven lang leren.

13 Basisbekwaamheid Cultuur-maatschappelijk, levensbeschouwelijk & pedagogisch referentiekader Vakinhoudelijke en didactische kennisbasis Gedegen analytisch zicht op ontwikkeling en leerresultaten van kinderen Op groepsniveau betekenisvol werken met leerlijnen Op teamniveau werken met collegiale aansturing en afstemming Op schoolniveau kunnen samenwerken met ouders en externen Professionele bagage

14 Leeftijdsspecialisatie Jongere kind (2-7) en Oudere kind (8-14) Profilering en verdieping binnen specialisatie 1. Opbrengstbericht werken m.b.t. taal & rekenen-wiskunde 2. Passend onderwijs & jeugdzorg 3. Meervoudige talentontwikkeling & excellentie 4a. Jonge kind & VVE 4b. Oudere kind: Diversiteit & burgerschap

15 Kennis-/Onderzoeksnetwerk iPabo op basis van doorgaande lijnen In de ontwikkeling van kinderen en leraren 1.Opbrengstbericht werken m.b.t. taal & rekenen-wiskunde -Lectoraat Rekenen-wiskunde + ELWIeR -Lid kenniskring aanhaken bij lectoraat Marnix ? 2Passend onderwijs & jeugdzorg -Lid kenniskring aanhaken bij lectoraat Windesheim 3 Meervoudige talentontwikkeling & excellentie -aanhaken bij Talentenkracht-satelliet VU + kenniscentrum W & T 4a. Jonge kind & VVE -Lectoraat Jonge kind + expertisecentrum Jonge Kind i.s.m. VU 4b. Oudere kind: Diversiteit & burgerschap -Lectoraat Diversiteit & kritisch burgerschap i.s.m. VU

16 kennis- en onderzoeksplatform


Download ppt "“Van kwaliteitsagenda PO naar kennis- en onderzoeksplatform Interactum” Interactumdag 8 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google