De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISB-CONGRES – 17 MAART 2011 KINDEROPVANG EN SPORT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISB-CONGRES – 17 MAART 2011 KINDEROPVANG EN SPORT."— Transcript van de presentatie:

1 ISB-CONGRES – 17 MAART 2011 KINDEROPVANG EN SPORT

2 Hoe is kinderopvang georganiseerd? Kinderopvang: opvang van kinderen tot het einde van de basisschool Kind en Gezin = centrale regisseur Lokaal bestuur = lokale regisseur Aanbieders van kinderopvang (vzw’s, lokale besturen en zelfstandige initiatiefnemers)

3 Rol van Kind en Gezin inzake kinderopvang Kind en Gezin = centrale regisseur Informeert ouders over opvang Controleert opvang op wettelijke voorwaarden  Controle ter plaatse via agentschap zorginspectie Ondersteunt en stimuleert opvang, bevordert kwaliteit van opvang Verdeelt de beschikbare subsidies volgens een vooraf vastgelegde verdeelsleutel  Kind en Gezin organiseert zelf geen kinderopvang

4 Kinderopvang en lokale besturen VVSG vzw, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten = ledenorganisatie lokale besturen Met als opdracht: -belangenbehartiging -ondersteuning en dienstverlening -netwerkorganisatie 30-5-2016

5 Kinderopvang en lokale besturen Lokaal bestuur = lokale regisseur -zijn stimulerend/ondersteunend ten aanzien van andere organiserende besturen van kinderopvang; -vervullen loketfunctie naar ouders; -zijn initiatiefnemer lokaal overleg kinderopvang (gemeentelijke adviesraad); -maken beleidsplan lokaal beleid kinderopvang (binnen lokaal sociaal beleid) -(burgemeester) hebben taak in controle brandveiligheid 30-5-2016

6 Kinderopvanglandschap Onderscheid tussen: Voorschoolse en buitenschoolse opvang

7 Voorschoolse opvang: tot 3 jaar Buitenschoolse opvang: –Schoolgaande kinderen t.e.m. de basisschool –Vóór en na schooltijd –Op schoolvrije dagen (vakanties, snipperdagen)

8 Kinderopvanglandschap Onderscheid tussen: Voorschoolse en buitenschoolse opvang Groeps- en gezinsopvang

9 Kinderopvanglandschap Onderscheid tussen: Voorschoolse en buitenschoolse opvang Groeps- en gezinsopvang Erkende (gesubsidieerde) opvang, zelfstandige opvang

10 Erkende opvangZelfstandige opvang LabelErkenningAttest van toezicht KwaliteitUitgebreide voorwaarden personeel, infrastructuur Beperkte voorwaarden SubsidiePersoneel, werkingMogelijke financiële ondersteuning OuderbijdrageVoorschools: volgens inkomen Buitenschools: vaste bijdrage Voorschools: Vrij of volgens inkomen Buitenschools: vrije bijdrage Fiscaal attestJa

11 Erkende (gesubsidieerde) opvang Zelfstandige opvang Gezinsopvang Diensten voor aangesloten onthaalouders Zelfstandige onthaalouders Groepsopvang Erkende kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang in aparte lokalen van een erkend kinderdagverblijf Initiatieven voor buitenschoolse opvang Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige buitenschoolse opvang Formele opvangaanbod (Welzijn)

12 Kinderopvanglandschap Onderscheid tussen: Voorschoolse en buitenschoolse opvang Groeps- en gezinsopvang Erkende (gesubsidieerde) opvang, zelfstandige opvang Gemelde opvang

13 Kinderopvanglandschap Onderscheid tussen: Voorschoolse en buitenschoolse opvang Groeps- en gezinsopvang Erkende (gesubsidieerde) opvang, zelfstandige opvang Gemelde opvang Informele opvang

14 Kinderopvang en lokale besturen Lokaal bestuur = organisator/ aanbieder van kinderopvang -diensten voor onthaalouders; -Kinderdagverblijven; -initiatieven voor buitenschoolse opvang.

15 Andere buitenschoolse opvangvormen Op schooldagen: -opvang in de scholen zelf (enkel gemelde opvang); -voorschoolse opvangvoorzieningen enz.; Op vakantiedagen: -jeugdwerk (zoals speelplein, grabbelpas, kampen enz.); -cultuur, sport … maar, opgelet: andere identiteit dan opvang

16 Formele opvang (initiatieven voor buitenschoolse Opvang, onthaalouders, …) (12%) De school (34%) Jeugdwerk (Speelplein, Grabbelpas, kampen…) Informele opvang (Grootouders, buren, vrienden…) (42%) Andere (sportorganisaties, cultuurorganisaties …) Onderzoek gebruik buitenschoolse opvang - Kind en Gezin 2004

17 Lokaal overleg kinderopvang Ontstaan bij de overheveling buitenschoolse opvang naar Welzijn (1997) Gemeentelijke adviesraad kinderopvang (2007) Adviseert lokaal bestuur inzake lokaal beleid kinderopvang Doel: meersporenbeleid tot stand brengen Buitenschoolse opvang op maat van lokale situatie Bevorderen van samenwerking en afstemming tussen alle actoren die een functie hebben in de opvang van kinderen

18 De IBO’s IBO of initiatief voor buitenschoolse opvang -Geschiedenis -Huidig aantal -Belangrijkste erkenningsvoorwaarden: -Brandveiligheid -Oppervlakte -Personeel -Bezetting -Ouderbijdrage -Subsidie -Uitdagingen 30-5-2016

19 De IBO’s


Download ppt "ISB-CONGRES – 17 MAART 2011 KINDEROPVANG EN SPORT."

Verwante presentaties


Ads door Google