De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg."— Transcript van de presentatie:

1 Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg Sint-Antonius – 3 december 2009

2 Beheer van rioleringen –Sinds 1 januari 2006 → beheer overgedragen aan Pidpa-HidroRio –Pidpa-HidroRio staat in voor het onderhoud van de bestaande en aanleg van de nieuwe rioolinfrastructuur –Pidpa-HidroRio staat eveneens in voor het onderhoud van de grachten in woongebied –Basis van het rioleringsbeheer is het “definitief zoneringsplan Zoersel” dat goedgekeurd werd op 7 september 2008

3 Zoneringsplan Wat? –Indeling van het grondgebied in “clusters” waarbij per straat en per perceel bepaald wordt op welke manier het afvalwater moet gesaneerd/gezuiverd worden Drie gekleurde zones –Oranje = centraal gebied. De straten in dit gebied zijn reeds gesaneerd (afvalwater wordt reeds gezuiverd) –Donkergroen = collectief te saneren gebied. De straten in deze clusters worden voorzien van een openbare én gescheiden riolering (vuil water apart van regenwater) –Rood = individueel te saneren gebied. Woningen dienen een IBA-installatie (= installatie voor Individuele Behandeling van het Afvalwater) te plaatsen

4 Zoneringsplan N WO Z

5 N WO Z

6 Centraal gebied (oranje) N WO Z

7 Kapellei/Handelslei KMO-zone Kwikaard Kerkhoflei en K. Cardijnlaan Jukschot e.o. (Stoppelveld, Akker, Vrijgeweide,…) gebied Jukschot, Bethaniënlei, Handelslei en Kerkhoflei Bethaniënlei N WO Z

8 Collectief te saneren gebied (groen) N WO Z

9 N WO Z

10 Individueel te saneren gebied (rood) N WO Z

11 = Rioleringsdossiers –Dossiers in uitvoering → 0 –Dossiers in ontwerp → 2 –Dossiers gepland → 6 –Gebiedsdekkend uitvoeringsplan → 4 Collectief te saneren gebied (groen)

12 Dossiers in ontwerp N WO Z 2 1

13 1.Drukriolering wijk Kapellenhof Drukrioleringsdossier met 20-tal pompputten, behoud van de bestaande wegenis; Voorontwerp (OF1) goedgekeurd door VMM, subsidiebedrag vastgelegd door bevoegde minister; Studiebureau werkt ontwerpdossier (OF2) verder uit tot een aanbestedingsbundel; Aanbesteding: +/- april 2010 Werken nutsleidingen (verleggen, vernieuwen,…) vermoedelijk klaar vóór bouwverlof 2010 Start rioleringswerken: na bouwverlof 2010

14 Dossiers in ontwerp 2.Verbindingsriolering “Waterstraat” –“Waterstraat” omdat het voornamelijk op grondgebied Schilde betrekking heeft –Gecombineerd dossier met gemeenten Schilde en Zoersel, Aquafin, Hidrorio en Provincie – dienst Waterbeleid (Aquafin is opdrachtgever) –Ontwerp quasi afgewerkt, aanvraag subsidie voor heraanleg fietspad wordt nog opgestart –Aquafin wenst in januari 2010 de bouwaanvraag in te dienen (afhankelijk van subsidiedossier fietspad) –Aanbesteding voorlopig voorzien voor augustus 2010 –Aansluitend uitvoering (einde 2010, begin 2011)

15 Dossiers gepland N WO Z Korte Kwikaardweg Kromme Weg Kerkhoflei (deels) De Knod E. Vermeulenstr. en Kastanjeweg R. Delbekestr. (deels)

16 N WO Z GUP (Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan)

17 Volgende regio’s worden opgenomen in het GUP : –Regio Kastanjeweg en zuidelijk gedeelte E. Vermeulenstraat –Regio Kwikaard en M. Joostenslaan –Regio Heimeulenweg (binnengebied) –Regio Kapellei (tussen Toverfluit en RVT Joostens) Opmaak GUP was voorzien in de loop van 2009. Actie → HidroRio → prioritering en timing worden vastgelegd

18 Individueel te saneren gebied ≠ Rioleringsdossiers –Afvalwater dient ter plaatse gesaneerd te worden in een IBA (installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater) –Vanaf 2009 heeft Pidpa-HidroRio opdracht gekregen om de IBA‘s collectief te plaatsen d.w.z. gelijkaardige aanpak voor rode en groene clusters –De verst van het collectief gebied gelegen clusters worden eerst aangepakt (uitzondering voor nieuwbouw: onmiddellijke plaatsing IBA) –Voorlopige timing: plaatsing IBA’s tussen 2009 en 2015

19 Beheer baangrachten en waterlopen Vier types van grachten, elk met zijn verantwoordelijke –Privaat grachten –Baangrachten –Waterlopen van 3 de categorie –Waterlopen van 2 de categorie

20 Privaat grachten –Afwatering van percelen –Tussen percelen gelegen en niet toegankelijk vanaf de openbare weg –Aanpalende eigenaar(s) staat in voor onderhoud Beheer baangrachten en waterlopen

21 Baangrachten algemeen –Gelegen naast een openbare weg –Gemeente staat in voor het onderhoud van baangrachten buiten het woongebied –Pidpa-HidroRio staat in voor het onderhoud van baangrachten binnen het woongebied Beheer baangrachten en waterlopen

22 Waterlopen algemeen –Officiële, genummerde waterlopen –Ingetekend in “Atlas der waterlopen” –2 de categorie: Waterlopen worden beheerd en jaarlijks onderhouden door de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen –3 de categorie: Waterlopen worden beheerd en jaarlijks onderhouden door de gemeente

23 Einde Wijkoverleg Sint-Antonius – 3 december 2009


Download ppt "Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg."

Verwante presentaties


Ads door Google