De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CP4: De mate van bescherming van zwart-witmerken “Harmoniseren van de verschillende interpretaties van de omvang van de bescherming van merken die zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CP4: De mate van bescherming van zwart-witmerken “Harmoniseren van de verschillende interpretaties van de omvang van de bescherming van merken die zijn."— Transcript van de presentatie:

1 CP4: De mate van bescherming van zwart-witmerken “Harmoniseren van de verschillende interpretaties van de omvang van de bescherming van merken die zijn afgedrukt in zwart-wit en/of grijstinten (of ze bepaalde/alle kleuren dekken of niet).” Convergentieprogramma

2 Doelstellingen : Ontwikkelen van gemeenschappelijke praktijken... Convergentieprogramma VISIE - “ "Helderheid, rechtszekerheid, kwaliteit en bruikbaarheid tot stand brengen en naar buiten toe uitdragen ten behoeve van zowel de aanvragers als de bureaus" ” Die geen wetswijzigingen vereisen; Die in de praktijk gebracht gaan worden door de deelnemende nationale merkenbureaus, BBIE en BHIM; Die beschikbaar zijn in alle talen van de EU. 01 02 03

3 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken Document over gemeenschappelijke praktijken November 2013: Unaniem bekrachtigd op bijeenkomst van de raad van bestuur.

4 CP4. Belanghebbenden DEELNEMENDE BUREAUS AT, BG, BBIE, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HR, HU, IE, LV, LT, MT, BHIM, PL, PT, RO, SL, SK, TR, UK (23) AAN JURIDISCHE BEPERKINGEN GEBONDEN DEELNEMENDE BUREAUS NO, SE, DK NIET-DEELNEMENDE BUREAUS IT, FI, FR, GEBRUIKERSVERENIGINGEN (waarnemers) APRAM, FICPI, ICC Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken

5 CP4. Project Twee extremen: Zwart-wit dekt alle kleuren What you see is what you get Het was niet altijd duidelijk welke bureaus welke benadering volgden en in welke gevallen. RECHTSONZEKERHEID 01 02

6 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. Reikwijdte van het project een in zwart-wit en/of grijswaarden ingeschreven merk als gelijk wordt beschouwd met hetzelfde merk in kleur wat betreft aanspraken op voorrang een in zwart-wit en/of grijswaarden ingeschreven merk als gelijk wordt beschouwd met hetzelfde merk in kleur wat betreft relatieve weigeringsgronden het gebruik van een merk in kleur wordt beschouwd als gebruik van hetzelfde in zwart-wit ingeschreven merk het gebruik van een merk in zwart-wit wordt beschouwd als gebruik van hetzelfde in kleur ingeschreven merk Totstandbrenging van convergentie met betrekking tot de praktijk die gevolgd wordt om te kunnen bepalen of : 01 02 03 04

7 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. Buiten de reikwijdte  Overeenkomsten tussen kleuren; dit omvat ook het bepalen of een in zwart-wit en/of grijswaarden gedeponeerd merk overeenstemt met hetzelfde merk in kleur wat betreft de relatieve weigeringsgronden;  Gelijkheid wanneer het oudere merk in kleur is en het nieuwere merk in zwart-wit of grijswaarden (voor het bepalen van gelijkheid richt de gemeenschappelijke praktijk zich uitsluitend op oudere zwart-witte merken);  Het gebruik met het oog op inburgering;  Kleurmerken als zodanig;  Inbreukvraagstukken. De volgende aspecten vallen buiten de reikwijdte van het project : 01 02 03 04 05

8 Convergentieprogramma : CP4. Reikwijdte bescherming zwart/wit-merken RESULTATEN VAN EERSTE ENQUÊTE (februari 2012) Beschikt u over richtsnoeren voor onderzoekers over de wijze waarop de bescherming van zwart/wit- handelsmerken moet worden beoordeeld? ja nee

9 Onderzoek naar de mate van bescherming van zwart-witmerken RESULTATEN VAN HET EERSTE ONDERZOEK (februari 2012) Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken Aanspraken op voorrang Relatieve weigeringsgronden Normaal gebruik

10 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. Samenvatting: Genomen stappen, bijeenkomsten Startbijeenkomst februari 2012 Bijeenkomst tweede fase oktober 2012 Bijeenkomst tweede fase juni 2013 – verdere werkzaamheden op het gebied van de gemeenschappelijke praktijk Bijeenkomst technische samenwerking oktober 2013 afzonderlijk hoofdstuk voor aan juridische beperkingen gebonden bureaus toegevoegd Unanieme bekrachtiging tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur: november 2013: 3 te leveren documenten: Beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke praktijk, Communicatieplan, Document over de uitvoeringsstrategie Bijeenkomst van de werkgroep voor de uitvoering februari 2014 – gemeenschappelijke mededeling Gelijktijdige publicatie op alle websites van de deelnemende buraus: 15 april 2014

11 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. Reikwijdte van het project Gemeenschappelijke praktijk: Definiëren van de gelijkheid van merken voor aanspraken op voorrang en relatieve gronden Omwille van de coherentie en rechtszekerheid moet het begrip “gelijkheid” op dezelfde manier worden uitgelegd, los van de bepaling waarin het staat. (Arrest T 378/11 ‘MEDINET’).

12 CP4. Gemeenschappelijke praktijk Aanspraken op voorrang en relatieve gronden – opmerkingen over het begrip ‘gelijkheid’ Het Gerecht komt in arrest T103/11 ‘JUSTING’ (punt 16) tot eenzelfde definitie van gelijkheid als in de zaak LTJ Diffusion, Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken 01 02 Arrest C-291/00 ‘LTJ Diffusion’ “een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.” (punt 54)

13 CP4. Gemeenschappelijke praktijk ‘onbeduidende verschillen’ Indien de verschillen in kleur zo onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen, worden de merken als “gelijk” beschouwd Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken GELIJK NIET GELIJK

14 CP4. uitvoeren van de gemeenschappelijke praktijk Voortgangsverslag Convergentieprogramma ‘onbeduidende verschillen’ Ba ouder merk gelijk niet gelijk

15 CP4. uitvoeren van de gemeenschappelijke praktijk Voortgangsverslag Convergentieprogramma ‘onbeduidende verschillen’ Ouder merk gelijk niet gelijk

16 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. Gemeenschappelijke praktijk Gemeenschappelijke praktijk: Relatieve gronden Als de merken niet gelijk zijn, kunnen ze toch nog overeenstemmen. Het vraagstuk van overeenstemming valt echter niet onder de reikwijdte van dit project.

17 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. Gemeenschappelijke praktijk Gemeenschappelijke praktijk: Normaal gebruik Het onderscheidend vermogen van het merk wordt door enkel een verandering in kleur niet gewijzigd, T-152/11 “MAD” - Gemeenschapsmerk links normaal gebruikt in tekens rechts tenzij er sprake is van zeer uitzonderlijke situaties…..

18 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. Gemeenschappelijke praktijk Gemeenschappelijke praktijk: Normaal gebruik Het onderscheidend vermogen van het merk wordt door enkel een verandering in kleur niet gewijzigd, tenzij er sprake is van de volgende uitzonderlijke situaties: Het kleurcontrast verschilt aanzienlijk De kleur of kleurencombinatie heeft zelf onderscheidend vermogen De kleur is een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het algeheel onderscheidend vermogen van het merk

19 CP4. uitvoeren van de gemeenschappelijke praktijk Voortgangsverslag Convergentieprogramma Gemeenschappelijke praktijk: verandering van benadering? Aanspraken op voorrang  Vroegere praktijk minder streng: 3 (CY, IE, PT)  Vroegere praktijk strenger: 10 (BG, EE, ES, GR, BHIM, HU, LT, LV, SK, TR)  Geen verandering: 9 (AT, BBIE, CZ, DE, MT, PL,RO, SI, UK) “Gelijkheid” bij aanspraken op voorrang: 13 Bureaus veranderen hun praktijk

20 CP4. uitvoeren van de gemeenschappelijke praktijk Voortgangsverslag Convergentieprogramma Gemeenschappelijke praktijk: verandering van benadering? Relatieve gronden  Vroegere praktijk minder streng: 2 (CY, GR)  Vroegere praktijk strenger: 3 (BG, EE, LT)  Geen verandering: 17 (AT, BBIE, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, BHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) ”Gelijkheid” bij relatieve gronden: 5 bureaus veranderen hun praktijk

21 CP4. uitvoeren van de gemeenschappelijke praktijk Voortgangsverslag Convergentieprogramma Gemeenschappelijke praktijk: wat is er veranderd? Normaal gebruik  Geen verandering van praktijk voor het nationale bureau  Alle bureaus en het BHIM blijven de huidige praktijk op het gebied van normaal gebruik volgen

22 Convergentieprogramma CP4. De mate van bescherming van zwart-witmerken CP4. uitvoeren van de gemeenschappelijke praktijk Gemeenschappelijke mededeling

23 CP4. uitvoeren van de gemeenschappelijke praktijk Voortgangsverslag Convergentieprogramma tijdspanne en reikwijdte Datum uitvoering: Publicatiedatum (15/04/2014) + max. drie maanden Reikwijdte:  Toekomstige aanvragen / procedures (23) +  Lopende aanvragen / procedures (8)

24 Hartelijk dank (+ 34) 965 139 100 (telefooncentrale) (+ 34) 965 139 400 (technische incidenten elektronische handel) (+ 34) 965 131 344 (fax) information@oami.europa.eu e-businesshelp@oami.europa.eu twitter/oamitweets youtube/oamitubes www.oami.europa.eu CONTACT :


Download ppt "CP4: De mate van bescherming van zwart-witmerken “Harmoniseren van de verschillende interpretaties van de omvang van de bescherming van merken die zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google