De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen

2 Doel presentatie Informeren over stand van zaken kwaliteitskader gehandicaptenzorg

3 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

4 Uitgangspunten en specificaties Uitgangspunten 1. Individuele cliënt (zorg- en ondersteuningsplan) 2. Verantwoorden in het verlengde van verbeteren Specificaties: 1. Eenvoud en zo min mogelijk administratieve lasten 2. Zo mogelijk aansluiting bij al ontwikkelde instrumenten 3. Doelgroepspecifiek 4. Aansluiten bij informatiebehoefte in- en externe betrokkenen 5. Vergelijkbaarheid

5 Stand van zaken Pijler 1:  webenquête gereed, gegevens tijdig beschikbaar voor JMV 2011 Pijler 2:  Pijler 2a: webenquête gereed, gegevens tijdig beschikbaar voor JMV 2011  Pijler 2b: criteria definitief, eind juli 2012 meetinstrumenten bekend Pijler 3:  Ontwikkeling in 2012, eind 2012 gereed

6 Korte terugblik eerste 3 maanden  We zijn op tijd gestart met Pijler 1 en Pijler 2a, ondanks korte ontwikkeltijd.  Vragen bij helpdesk hebben zich voornamelijk gericht op:  Technische vragen  Vragen over de webapplicatie  Vragen over doorlevering aan JMV  Vragen over indicaties  Inhoudelijke vragen

7 Korte terugblik eerste 3 maanden  Helpdesk bij VGN en Mediquest is veelvuldig gebruikt, FAQ staat op website VGN  Ook complimenten van organisaties dat de webenquête gebruiksvriendelijk is, het niet veel tijd kost en goede managementinfo oplevert  Extra laag contactpersonen ingevoerd n.a.v. vragen grote organisaties  Veel suggesties voor aanpassingen, verbeteringen (die nemen we mee in evaluatie in juni)

8 Drie pijlers, één huis!  Pijler 1: Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau Alle organisaties (180) hebben op tijd aangeleverd

9 Positief beeld waar we staan als sector

10 Drie pijlers, één huis!  Pijler 2: Cliënt(ervarings)gegevens 2A: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau  27.096 cliënten met ZZP/behandeling groep zijn al geregistreerd  Inrichten rapportagemodule voor elke organisatie op maat met max. 5 aggregatieniveaus  Tweede laag contactpersonen is geprogrammeerd op verzoek grote organisaties

11 Drie pijlers, één huis!  Pijler 2: 2B: Cliëntervaringsgegevens op basis van waaier  Criteria en werkwijze waaier gereed, eind juli 2012 instrumenten bekend: Frequentie een keer per drie jaar bij elke cliënt

12 Drie pijlers, één huis! Pijler 2b: Criteria voor opname in de Waaier  Meet ervaringen van individuele cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de organisatie (gebaseerd op domeinen van kwaliteit van bestaan)  Genereert verbeterinformatie op individueel cliëntniveau. Deze verbeterinformatie kan worden geaggregeerd naar de organisatorische eenheid en/of naar de organisatie als geheel  Er wordt systematisch gewerkt aan validiteit, verbetering en onderbouwing van het instrument (als dat nog niet het geval is krijgt men twee meetcycli de tijd om dit op orde te krijgen)

13 Drie pijlers, één huis! Pijler 2b Werkwijze:  Criteria zijn gepubliceerd op website VGN, oproep voor instrumenten  Bureau VGN eerste screening op volledigheid en begrijpelijkheid.  AKO formuleert pré-advies op basis van criteria en legt dit voor aan bestuur VGN.  Bestuur VGN legt pré-advies voor aan onafhankelijke commissie. Zij formuleert advies aan Stuurgroep kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.  Stuurgroep kwaliteitskader Gehandicaptenzorg stelt vast welke instrumenten in de waaier komen.

14 Pijler 2b: Ultieme vraag Onderzoeksfase  Thema’s;  Persoonlijke ontwikkeling  Sociale inclusie (breedste zin van het woord)  Welbevinden  Inspraak/serieus genomen worden/ gelijkwaardige dialoog Drie Pijlers, één huis

15 Drie pijlers, één huis! Pijler 3: Relatie tussen cliënt en professional Ontwikkeling in 2012

16 Evaluatie Evaluatie Pijler 1 en Pijler 2a, Juni 2012

17 Gebruik van de uitkomsten in zorginkoop ?

18 Hoe gaat zorgkantoor met uitkomsten om?  Gesprekken met zorgkantoren over gebruik uitkomsten bij zorginkoop 2013  Criteria zorginkoop sluiten aan bij uitgangspunten kwaliteitskader  Inzetten op verbeteren in plaats van “afrekenen” bij rode/oranje scores  Hanteer het principe “Leg uit en pas toe”

19 Vragen?


Download ppt "Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen."

Verwante presentaties


Ads door Google