De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is het verrichten van antibiotische blaasspoelingen (ABS) zinvol bij de preventive van recidiverende urineweginfecties? Zoekvraag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is het verrichten van antibiotische blaasspoelingen (ABS) zinvol bij de preventive van recidiverende urineweginfecties? Zoekvraag."— Transcript van de presentatie:

1 Is het verrichten van antibiotische blaasspoelingen (ABS) zinvol bij de preventive van recidiverende urineweginfecties? Zoekvraag

2 ›PPatiënten met recidiverende urineweginfecties – Zonder bekende anatomische afwijkingen of kunstmateriaal in situ ›IBlaasspoeling met antibiotica ›CGeen blaasspoeling – Placebo – Onderhoudsantibiotica oraal – Geen behandeling ›OAantal recidieven – Bacteriurie – Symptomatische urineweginfecties PICO

3 ›PUrineweginfectie (“Urinary Tract Infections” [Mesh] OR urinary tract infection* [tiab] OR “Cystitis” [Mesh] OR cystitis [tiab] OR “Pyelonephritis” [Mesh] OR pyelonephritis [tiab]) ›IIntravesicale toediening + antibiotica ((“Administration, Intravesical” [Mesh] ) OR ((“Urinary Bladder” [Mesh] OR bladder* [tiab] ) AND (drug administration* [tiab] OR “Therapeutic Irrigation” [Mesh] OR irrigation* [tiab] OR washout* [tiab] OR “Instillation, Drug” [Mesh] OR instillation* [tiab] OR lavage* [tiab] OR douching* [tiab] ))) AND (“Anti-Bacterial Agents” [Mesh] OR anti-bacterial agent* [tiab] OR anti bacterial agent* [tiab] OR antibacterial agent* [tiab] OR bactericidal agent* [tiab] OR antibiotic* [tiab] OR gentamicin *[tiab] OR neomycin *[tiab] OR colistin *[tiab] ) Literatuursearch

4 ›Aantal artikelen n = 132 ›O.b.v. titel / abstract –Ongeschiktn = 118 –Twijfel n = 14 ›O.b.v. full text –Ongeschiktn = 7 –Niet beschikbaarn = 7 ›(1963 – 1979, JCU) Pubmed

5 ›NvU –Blaasinstillatie ›Alleen BCG / mitomycine (oncoline) –Bacteriële urineweginfecties bij adolescenten en volwassenen ›Blaasspoeling niet genoemd ›NIV –SWAB richtlijn gecompliceerde urineweginfecties ›Blaasspoeling niet genoemd ›UpToDate –Niets… Richtlijnen

6 LUMC ›Dr. Stalenhoef, internist-infectioloog ›Recidiverende urineweginfecties –Randomisatie ›Gentamicine blaasspoeling ›Onderhoudsantibiotica ›Expectatief –Studieduur ›6 maanden therapie ›6 maanden follow-up –Resultaten volgen...

7 ›Nieuw probleem (resistentievorming) ›Patiënten ‘bestaan niet’ ›Methode is al afgeschreven (bij andere P) Waarom is er niets bekend?

8 ›Voordelen –(Betere) lokale werking zonder systemische (bij)werking –Minder resistentievorming ›Nadelen –Catheterisatie ›Ongemak ›Introductie van pathogenen –Blaaswandirritatie? –Toch absorptie? –Toch resistentie? Theoretisch

9 ›Cochrane review: spoelbeleid bij CAD 1 –5 RCT’s van onvoldoende grootte en kwaliteit, geen uitspraak mogelijk over effectiviteit ›European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections 2 –Antibiotic irrigation of the catheter and bladder is of no advantage (A) Effectiviteit bij CAD 1 Sinclair L, Hagen S, Cross S. Washout policies in long-term indwelling urinary catheterization in adults: a short version Cochrane review. Neurourol Urodyn 2011 Sep;30(7):1208-12. 2 Tenke P, Kovacs B, Bjerklund Johansen TE, et al. European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2008 Feb 31;Suppl 1:S68-78.

10 Absorptie ›1) Rat infection model –Intravesicale gentamicine injectie in E. Coli geïnfecteerde blaas  3/7 lage non-toxische veneuze spiegel ›2) Canine model –Transurethraal gentamicine onder druk bij bekende vesicoureterale reflux  gentamicine veneus niet aantoonbaar ›3) In vitro model –12 flesjes genta oplossing, verschil in pH, bewaartemperatuur en –duur. Geïncubeerd met pathogenen op Agar  geen verschil in diameter van zones van inhibitie ›4) Human studies –10 kinderen met neurogene blaas, intermitterende catheterisatie en bacteriurie 10^5/l. –1 week 2dd genta instillatie  gentamicine veneus niet aantoonbaar, kweek na 1 week negatief (10/10). ›Conclusie: geen/weinig absorptie, mogelijk effectief bij intermitterende catheterisatie Wan J, Kozminski M, Wang SC, et al. Intravesical instillation of gentamicin sulfate: in vitro, rat, canine, and human studies. Urology 1994 (43)4:531-6.

11 ›Casus 1 –68-jarige man, 10 jaar CIC ivm neurogene blaas eci, 1x/maand sympt. UWI obv multiresistente E. Coli –6 wk cotrim resp ceftriaxon succes maar recidief <2 weken –Gentamicine 1dd 80mg intravesicaal, 9 maanden ›UK + USED 1x/3 maanden: negatief ›Gentamicine in serum niet aantoonbaar, nierfunctie stabiel ›Cystoscopie na 9 maanden: normaal aspect epitheel ›Casus 2 –70-jarige vrouw, 1 jaar CIC ivm neurogene blaas bij DMII, 1x/maand sympt. UWI obv ESBL+ E. Coli –Gentamicine 2dd 80mg intravesicaal, 8 maanden ›UK + USED 1x/2 maanden: negatief ›Gentamicine in serum niet aantoonbaar, nierfunctie stabiel ›Na staken therapie: recidief UWI <2 weken Effectiviteit bij intermitterende catheterisatie (1) Nieuwkoop C, den Exter PL, Elzevier HW, et al. Intravesical gentamicin for recurrent urinary tract infection in patients with intermittend bladder catheterisation. Int J Antimicrob Agents 2010 Dec;36(6):485-90.

12 ›Systematisch review van literatuur –8 relevante artikelen, heterogeen en lage bewijskracht –Effectiviteit ›1 RCT + 1 case-control: minder bacteriurie (tov geen behandeling). Kleine groepen, korte FU (alleen tijdens opname). ›1 RCT + 1 case-control: geen verschil in bacteriurie (tov geen behandeling) ›3 case series: tijdens gentamicine blaasspoelingen steriele urine –Veiligheid ›Gentamicine serum spiegels niet aantoonbaar ›Geen informatie over adverse events –Discussie ›Geen onderscheid tussen symptomatische en asymptomatische UWI ›Gentamicine potentieel goede kandidaat Effectiviteit bij intermitterende catheterisatie (2) Nieuwkoop C, den Exter PL, Elzevier HW, et al. Intravesical gentamicin for recurrent urinary tract infection in patients with intermittend bladder catheterisation. Int J Antimicrob Agents 2010 Dec;36(6):485-90.

13 ›Antibiotische blaasspoelingen –Effectiviteit ›Geen informatie bij ‘gezonde patiënt’ ›Niet standaard geadviseerd bij CAD ›Mogelijk effectief bij intermitterende catheterisatie (verminderen bacteriurie) –Absorptie ›Systemische absorptie lijkt niet plaats te vinden –Resistentie ›Geen informatie Samenvatting


Download ppt "Is het verrichten van antibiotische blaasspoelingen (ABS) zinvol bij de preventive van recidiverende urineweginfecties? Zoekvraag."

Verwante presentaties


Ads door Google