De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De eerste lijn een keten van zorg, preventie en participatie PH Forum 28 september 2009 Marc Roosenboom, LVG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De eerste lijn een keten van zorg, preventie en participatie PH Forum 28 september 2009 Marc Roosenboom, LVG."— Transcript van de presentatie:

1 De eerste lijn een keten van zorg, preventie en participatie PH Forum 28 september 2009 Marc Roosenboom, LVG

2 LVG Brancheorganisatie -ROS -Gezondheidscentra -Samenwerkingsverbanden -Zorggroepen Belangenbehartiging, CAO, scholing, lobby, agendering, kennisuitwisseling en inspiratie Samenwerken: “Iets inleveren om er samen beter van te worden”

3 Landelijke ontwikkelingen Er zijn (steeds) meer mensen met chronische aandoeningen De zorg voor deze groep kan beter door een programmatische aanpak Die programmatische aanpak wordt maatschappelijk gevalideerd door vastlegging in een zorgstandaard Zo’n standaard gaat over goede curatieve zorg, maar ook over preventie, vroegopsporing en zelfmanagement Het hoofdaccent van de zorg voor mensen met een chronisch ziekte ligt in de eerste lijn

4 Landelijke ontwikkelingen Accenten algemeen VWS-beleid: –Versterking ‘voorkant’ van zorg: preventie, zelfmanagement, eerstelijn, wijkgericht, substitutie –Rationalisering chronische zorgprogramma’s, incl. functionele bekostiging –Versterking prestatiesturing en competitie, ook in de 1 e lijn –Volgende stap? Gebieds/populatie gerichte integratie. VWS/ZONmw-programma: Op één lijn VWS-project Lokaal-Centraal Zeer snelle opkomst van eerstelijnszorgbedrijven i.v.m. ketenzorg en functionele bekostiging!!

5

6

7 Maar ook: Huisartsenposten Prenatale Screeningscentra Geboortehuizen Netwerken van eerstelijnzorgverleners Zorggroepen van fysiotherapeuten ….

8 Hoe verder? Wat hebben deze (eerstelijn)zorgbedrijven nodig? Eerstelijns stuur- en beleidsinformatie gericht op zorg voor doelgroepen en/of (wijk)populaties

9 Hoe verder? Op lokaal niveau (buurt/wijk/dorp) moeten we overeenstemming bereiken tussen gemeenten, verzekeraar, patiënten/burgers en (eerstelijn)zorgbedrijven over zorg, preventie,participatie doelen

10 Hoe verder? Versterking van rol gemeenten t.a.v. preventie en gezondheidsbeleid incl IGZ-monitoring Ontwikkeling ‘wijkmonitoren’ (ism GGD’en) in kader van ‘De gezonde wijk’. RIVM: doorontwikkeling naar lokale VTV’s NIVEL: VAAM II naar III; meer toekomstgericht; meer lokaal? …..

11 Hoe verder? => Wat doen ROS’en ? => Wat doen zorggroepen en gezondheidscentra ?

12 Ontwikkelingen ROS’en 1.Ontwikkeling van informatiefunctie decentrale ROS’en: CRM’s, Sociale kaarten, wijkscan, e.a. (2005~2009) + ervaringen opdoen 1.Vereenvoudiging informatievergaring: één mutatiemoment per zorgverlener per jaar! 2.Data beschikbaar op postcode niveau! 2.Aansluiting informatiefunctie ROS’en op VWS- traject lokaal-centraal, ZONmw- 1 e lijn, contacten NIVEL, RIVM, GGDnl CBS e.a. => 16 april 2009

13 Doelen ROS’en 1.Landelijk projectplan voor verdere ontwikkeling ROS-informatiefunctie t.b.v. eerstelijns stuur- en beleids-informatie 2.Landelijk deelprojectplan voor verdere ontwikkeling van de regionale (ROS-)wijkscan eerstelijn en de actieve toepassing 3.Bespreekvoorstel ROS-directieoverleg 14 okt 2009. Inclusief oriëntatie op financieringsbehoeften en – mogelijkheden

14 Ontwikkelingen (eerstlijns)zorgbedrijven 1.Van lijnen => zorgprogramma’s 2.Informatisering op orde krijgen

15 1. Van lijnen => zorgprogramma’s Wetenschappelijke richtlijnen Wensen patiënten en zorgverzekeraars Resultaten + maatschappelijke wensen Zorgstandaard Valideren Polderen Operationaliser en Zorg programma Ondernemen Contracteren Doen

16 3. Informatisering op orde krijgen 1.Sturen op basis van resultaten 2.Prestatie bekostiging 3.Maatschappelijke verantwoording  Vraagstukken die onze HIS/KIS’en nu niet aankunnen  Nu “vendor lock-in”  ”open source” strategie

17 Bedrijfsinformatiesysteem Eerstelijnszorgbedrijf Zorg verzekeraars ZiZo HIS Fysio Apotheek Klantenervaringen Info zorgverzekeraars, FSK/doorverwijs, etc. Informatiemodel Indicatoren ZiZo Benchmark ( rijksverantwoordelijkheid)‏ ELZ Benchmark Eerstelijns benchmark Verantwoordelijkheid sector samen ZN en NPCF Indicatoren Voor contractering Beroepsspecifieke TTP ( bijv. NHG, KNGF, KNMP, etc)‏ Consument Keuze informatie Kiesbeter / NPCF Web based Epd/zelfmanagement Tools voor patiënten

18 Maatschappelijk opgaven Betaalbaarheid Arbeidsmarkt Wensen en service Meer zorg per € Gezondheid als een van de dragers voor een vitale samenleving zien ….. De LVG werkt er (samen met u) aan!


Download ppt "De eerste lijn een keten van zorg, preventie en participatie PH Forum 28 september 2009 Marc Roosenboom, LVG."

Verwante presentaties


Ads door Google