De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst 5 september 2009. het programma 14.00 uur kennismaking met het project wat willen we bereiken? hoe willen we dat realiseren? wat betekent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst 5 september 2009. het programma 14.00 uur kennismaking met het project wat willen we bereiken? hoe willen we dat realiseren? wat betekent."— Transcript van de presentatie:

1 startbijeenkomst 5 september 2009

2 het programma 14.00 uur kennismaking met het project wat willen we bereiken? hoe willen we dat realiseren? wat betekent dat voor de klant? 15.00 uurpauze 15.15 uurthema’s in de praktijk 15.15 uurworkshop ronde 1 15.45 uurworkshop ronde 2 16.15 uurde officiële start van het project 16.45 uureinde

3 wat willen we bereiken? door: Ina Huesken, directeur zorg

4 Wat willen wij bereiken? Doelstellingen van het project Persoonsvolgende bekostiging Drenthe Vormgeven van een vraaggericht zorgsysteem, waarin de cliënt centraal staat. Vergroten van de keuzevrijheid van mensen met een verstandelijke beperking. In kaart brengen van de gevolgen hiervan voor alle betrokken partijen.

5 Vormgeven vraaggericht zorgsysteem Uitgangspunten Basisprincipe van het project: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggericht systeem is onomkeerbaar. Uitgangspunt: de cliënt staat centraal en wij willen de positie van de cliënt versterken. de cliënt kan zelf keuzes over de manier waarop hij de zorg georganiseerd wil zien. Voorwaarden: (meer) inzicht in het aanbod en de kwaliteit van zorginstellingen. cliënt krijgt hulp bij het vinden van zijn weg in de mogelijkheden die de zorg biedt.

6 VWS: Zorgverleners leveren doelmatige en goede zorg in de vorm van een zorgarrangement dat past bij de voorkeuren van de cliënt. Persoonsvolgend bekostigingssysteem levert hier voor de zorg in natura een bijdrage aan. Essentie: het geld volgt de cliënt naar de instelling van zijn keuze; cliënt is het vertrekpunt voor de bekostiging (ZZP). Vormgeven vraaggericht zorgsysteem Beleid

7 VWS: Persoonsvolgendheid betekent niet dat elke cliënt volledig zelfsturend is. Geen volledig geïndividualiseerd zorgmodel waarbij cliënten hun individueel “recht” op kunnen en moeten eisen. Geen claimcultuur en calculerend gedrag. Collectiviteit maakt het mogelijk meerwaarde te realiseren in de kwaliteit van zorg. Vormgeven vraaggericht zorgsysteem Beleid

8 Keuzevrijheid op 3 niveaus: Regio Instelling Groep (wonen, dagbesteding) Vergroten van de keuzevrijheid

9 De klant ontvangt een informatiepakket Er worden informatieavonden georganiseerd De klant vraagt offertes aan bij (drie) aanbieders De klant kiest Vormgeven vraaggericht zorgsysteem uitwerking

10 Kiest de klant anders en is hij/zij meer tevreden? Gaan aanbieders andere zorg bieden? Heeft het financiële consequenties? Zijn er knelpunten en hoe worden ze opgelost? Verandert de rol van aanbieders, MEE en het zorgkantoor Welke ondersteuning had de klant nodig om te kiezen? In kaart brengen gevolgen evaluatievragen

11 In kaart brengen gevolgen Dilemma’s Voor de groep Is de ‘meerwaarde van de collectiviteit’ daadwerkelijk om te zetten in meerwaarde voor het individu? Hoe om te gaan met de verschillende ZZP’s binnen één groep en de mutaties daarin? Zijn wij in staat de rol van het netwerk van de cliënt te vergroten? En hoe dan om te gaan met de verschillen?

12 In kaart brengen gevolgen Dilemma’s Voor de instelling Mutaties in de bezetting zorgen voor fluctuaties in het budget. Zijn wij in staat om: Onze personele, financiële en facilitaire voorzieningen flexibel genoeg te maken? De benodigde solidariteit voor ‘de meerwaarde van het collectief’ tussen medewerkers, cliënten en verwanten tot stand te brengen?

13 In kaart brengen gevolgen Dilemma’s Voor de regio PVB vraagt om het ‘over de muren van de eigen organisatie heen kijken’ en zo nodig verwijzen. zijn wij in staat om ook regionaal solidariteit te ontwikkelen?

14 Tot slot

15 hoe willen we dat realiseren? door: Niek Zwinkels (projectleider)

16 samenwerkingsproject in Drenthe doel: een sterkere positie van de cliënt een cliënt die zelf kiest een zorgaanbod dat past bij de vraag voorwaarden: binnen bestaande regelingen geen bureaucratie effecten inzichtelijk maken partijen dragen bij subsidie VWS

17 keuzemogelijkheden wie cliënten met indicatie ZZP-vg 1 t/m 7 die zorg in Drenthe willen zowel nieuwe- als bestaande cliënten wat kies uit alle aanbieders in Drenthe aanbieder voor wonen met begeleiding aanbieder voor dagbesteding

18 hoe kiezen cliënten nu? (onderzoek achmea) wie kiest? 13 % geen (bewuste) keuze gemaakt 52 % de ouders 29 % ouders samen met hun kind geholpen door: 49 % MEE 32 % familie, vrienden of kennissen keuze-informatie: 50 %: bezoek aan de aanbieder (sfeer, benadering) 21 %: folder en websites en… 60 % heeft geen vergelijking gemaakt

19 hoe kiezen cliënten nu? (onderzoek achmea) andere conclusies: beschikbaarheid bepaalt dikwijls de keuze er wordt nauwelijks geswitcht tussen aanbieders en… er komt steeds meer feitelijke informatie op internet en vooral jonge ouders gebruiken het

20 basis voor uitwerking kiezen na indicatiestelling een heldere oriëntatie bij aanbieders informatiepakket informatiebijeenkomsten mogelijke hulp MEE kiezen uit meerdere aanbiedingen/arrangementen aandacht geven aan “opnieuw kiezen” financiering volgt de cliënt

21 het nieuwe stroomschema

22 het informatiepakket (na indicatiestelling of op aanvraag) een inleidende brief van het zorgkantoor een brochure over het project een pagina van iedere aanbieder die een aanbod heeft voor het ZZP (maximaal 6) een pagina van MEE (haar ondersteuningsaanbod) een uitnodiging voor een informatieavond een toestemmingsformulier voor registraties De cliënt benadert zelf aanbieders (zorgkantoor ziet toe op Treek-norm)

23 wat wil de cliënt weten? uit themabijeenkomsten op 5 maart en 20 mei: informatie van aanbieders moet vergelijkbaar zijn over de aanbieder o.a.: kwaliteit, klanttevredenheid/ervaringen van anderen doelgroep en specialismen wachtlijsten over het aanbod: ligging locaties, groepsgrootte en personele bezetting, maaltijdvoorziening, kosten voor extra diensten, vrije tijdsbesteding, zorgplannen, medezeggenschap en mogelijkheden voor overbruggingszorg

24 de informatiepagina’s

25 informatieavonden wanneer: maandelijks in Assen, Emmen of Hoogeveen op neutraal terrein (gemeentehuis of sportcentrum) alle aanbieders, MEE en zorgkantoor aanwezig programma: korte presentatie van het project oriëntatie op “kiezen” informatiemarkt aan tafel met een of meerdere aanbieders

26 oriëntatie bij gekozen aanbieders werkwijze in de infopagina: “hoe wij samen met u werken aan een aanbod dat bij uw indicatie past”: gesprekken met zorgbemiddelaar/consulent opvragen diagnostisch onderzoek tests bezoeken aan locaties evt. thuisbezoek aanbieder stuurt schriftelijk aanbieding cliënt maakt een keuze zorgverleningsovereenkomst

27 de aanbieding contactgegevens keuzemogelijkheden en beperkingen locatie type woonvorm aantal begeleiders nachtsituatie maaltijdvoorziening kosten voor eigen rekening (o.a. waskosten) afspraken uit oriënterende gesprekken ingangsdatum en wachttijd mogelijkheden voor overbruggingszorg

28 monitoring vraag aan cliënt om toestemming gebruik gegevens: aantal gesprekken en bezoeken bezoek informatieavonden aantal aanbiedingen en de uiteindelijke keuze knelpunten en oplossingen gegevens aanbieders: productiecijfers groepssamenstelling in ZZP knelpunten en oplossingen tevredenheidsonderzoek: telefonisch interview deel cliënten interviews over solidariteit (gemixte groepen ZZP)

29 evaluatie na vier maanden (tussenrapportage in februari 2010) na 16 maanden (eindrapportage februari 2011) eindconferentie (maart 2011)

30 wat betekent dat voor de cliënt? door: Anny Hoftijser (manager -Drenthe)

31 De keus is aan u!

32

33

34 Hoe groot is de groep? Hoeveel begeleiders zijn er? Welke activiteiten bieden jullie aan? Wij willen graag betrokken blijven bij Anouk, hoe kunnen we dit afspreken? Hoe ziet het zorgplan er uit?

35

36 Hebben jullie kleine groepen met rustige mensen? Ik kan slecht tegen veranderingen, werken jullie met een dagprogramma? Zijn er begeleiders die verstand hebben van autisme? Is er afstemming met de dagbesteding?

37

38 Meer inzicht in het aanbod, u heeft van tevoren een “zorgplan”; U kunt het aanbod vergelijken, u kunt in onderhandeling gaan; U kunt bewuster een keuze maken; U kunt nagaan of afspraken nagekomen worden.

39

40 Informatieavonden 1 oktober 2009 in Assen 5 november 2009 in Hoogeveen 10 december 2009 in Emmen U kunt zich opgeven bij MEE.

41

42 thema’s in de praktijk (de workshops) 1.Zelfbeschikking Promens Care 2.Kies jij of kies ik? Vanboeijen 3.Solidariteit, een meerwaarde voor iedereen De Trans 4.Een lagerhuisdiscussie MEE-Drenthe

43 startbijeenkomst 5 september 2009


Download ppt "Startbijeenkomst 5 september 2009. het programma 14.00 uur kennismaking met het project wat willen we bereiken? hoe willen we dat realiseren? wat betekent."

Verwante presentaties


Ads door Google