De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 1G1 18 augustus 2015 ‘. Programma 1.Voorstellen en mentoraat; 2.Huiswerk en plannen; 3.Informatie website; 4.Overgangsnormen; 5.Rapport; 6.Tot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 1G1 18 augustus 2015 ‘. Programma 1.Voorstellen en mentoraat; 2.Huiswerk en plannen; 3.Informatie website; 4.Overgangsnormen; 5.Rapport; 6.Tot."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 1G1 18 augustus 2015 ‘

2 Programma 1.Voorstellen en mentoraat; 2.Huiswerk en plannen; 3.Informatie website; 4.Overgangsnormen; 5.Rapport; 6.Tot slot; 7.Vragen.

3  Naam: Claudia Kuiper-Nijhuis (KUIC)  Mail: c.kuiper@carmelhengelo.nl  Tel.: 074 2457777 (school)  Contact met de leerlingen  Contact met de ouders  Contact met de docenten  Contact met de teamleiding  Contact met zorgfunctionarissen  De schakel tussen school en thuis  Tweerichtingsverkeer Mentor

4 Mentorlessen (1 uur per week) Leren leven (klas 1 en 2) Leren leren (klas 1 en 2) Leren kiezen (klas 3) Individuele gesprekken over: Welbevinden Resultaten Gedrag en verzuim Mentoraat

5 Huiswerk en plannen 2 uur per dag; StudieWerkTijd; Huiswerk wordt in de les en/of via studiewijzer (zie hieronder) opgegeven; It’s learning = elektronische leeromgeving van de Grundel (via: www.lyceumdegrundel.nl):www.lyceumdegrundel.nl - via ‘inloggen’: inlogcode ‘gast’, wachtwoord ‘gast’ - studiewijzers - extra oefenmateriaal en mailing (verschilt per docent) proefwerken (max. 1 per dag) en so’s

6 Website: www.lyceumdegrundel.nlwww.lyceumdegrundel.nl 1. Algemene info; 2. Inloggen: rooster, SOMtoday (cijfer- en absentieregistratie), it’s learning (studiewijzers etc.) e-mail: communicatie verloopt digitaal: o.a. uitnodigingen rapportspreekuur, nieuwsbrief etc. Informatie digitaal

7 Overgangsnorm 1G naar 2G Een leerling wordt bevorderd als is voldaan aan de volgende voorwaarden: Het rapport bevat maximaal drie tekorten. Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het eindrapport tenminste 6.5 zijn *) Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5. Het resultaat van de vaardigheid rekenen moet voldoende zijn. Bovendien moet het vak Latijn voldoende zijn.

8 Overgangsnorm *) In alle andere gevallen wordt een leerling besproken, hetgeen kan leiden tot bevordering naar dezelfde niveaugroep, gerichte bevordering naar een andere niveaugroep, dan wel in uitzonderingsgevallen doubleren. Doubleren dient zoveel mogelijk te worden vermeden en kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van aantoonbare en zwaarwegende omstandigheden, zoals een zeer langdurige ziekte. De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.

9 Er gaan 3 rapporten uit; Er zijn 3 rapportvergaderingen; Mogelijkheid voor gesprek met mentor en/of vakdocent n.a.v. rapport 1 en 2. Ouders/verzorgers hebben altijd inzage in tussentijdse voortgang via SOMtoday (u ontvangt de inlogcode van school; inloggen via de website (SOMtoday)) Rapporten

10 Schoolvragenlijst en CITO-toetsen. Bij lesuitval: waarnemers of comprimeren rooster. 1 e uur: in werking zetten van de telefonische sneeuwbal. Absentiekaart: voor aanvraag van kort lesverzuim (bijvoorbeeld arts/orthodontist). Aanvraag voor buitengewoon verlof: altijd schriftelijk via de teamleider. Tot slot

11 Boeken: wees zuinig op de gratis boeken, bij beschadiging ontvangt u achteraf een rekening van Iddink. Klassenavonden en andere feesten kunnen voor de leerlingen van de 1 e klas duren van 19.30 tot 22.30 uur In het boekje ‘Zo werken we op De Grundel’ is verdere belangrijke informatie te vinden. Klankbordgroep onderbouw ouders (opgave bij de teamleiders) Vervolg slot

12 Teamleider onderbouw HAVO-team:HAVO-team: Dhr. M. Wilmink VWO-team:VWO-team: Mevr. L. Leferink (l.leferink@carmelhengelo.nl)

13 Vragen? Volgt u ons al op Twitter? twitter.com/lyceumdegrundel


Download ppt "Ouderavond 1G1 18 augustus 2015 ‘. Programma 1.Voorstellen en mentoraat; 2.Huiswerk en plannen; 3.Informatie website; 4.Overgangsnormen; 5.Rapport; 6.Tot."

Verwante presentaties


Ads door Google