De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkiezingen 2014 Digitale aanstiplijsten. IT Materiaal 20 nieuwe + 10 uitleen - notebooks USB Vlinder eID lezer USB Stick 8GB (met handleiding op) Extern.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkiezingen 2014 Digitale aanstiplijsten. IT Materiaal 20 nieuwe + 10 uitleen - notebooks USB Vlinder eID lezer USB Stick 8GB (met handleiding op) Extern."— Transcript van de presentatie:

1 Verkiezingen 2014 Digitale aanstiplijsten

2 IT Materiaal 20 nieuwe + 10 uitleen - notebooks USB Vlinder eID lezer USB Stick 8GB (met handleiding op) Extern toetsenbord Met Acrobat Reader, de eID Middleware en de Cevi-toepassing “Cevi Verkiezingen Aanstippinglijst”

3 Wat ? De kiezerslijst wordt geïnstalleerd op een lap-top waarbij u als voorzitter of secretaris via uw eID toegang krijgt. Tijdens de stemming wordt elke kiezer die zijn stem uitbrengt, aangeduid op de digitale aanstippingslijst. De aanstipping kan op 2 manieren gebeuren: – via het opzoeken op kiezersnummer, RRNR of naam of – via het uitlezen van de eID van de kiezer Een aantal statussen kunnen aangeduid worden (overleden, verontschuldigd door middel van een attest, uit het kiesrecht ontzet …). De toepassing laat tevens toe de leden (bijzitters) en getuigen van het stemlokaal op te nemen. Dit heeft als voordeel dat deze informatie automatisch doorstroomt naar de PV’s die via de applicatie opgemaakt en afgedrukt kunnen worden. Het is dus niet langer nodig de wettelijk vereiste documenten manueel in te vullen.

4 Voorbereiding IT dienst Controleert aanwezige software Installeert Cevi Toepassing Installeert printerdriver (Smartmatic printer) Haalt kiezerlijst binnen Configureert backup naar USB Stick Test toepassing Reset gegevens

5 Opstarten eiDlezer aansluiten USB stick aansluiten Notebook opstarten eiD-kaart van de voorzitter of de secretaris in eiD lezer (foto bovenaan) Klik op Voer uw pincode in (voorzitter of secretaris) De toepassing laadt de gegevens vanaf de notebook met backup naar de USB stick eiD kaart mag worden verwijderd

6 Beginscherm Controleer dat de tellers ivm opgekomen, verontschuldigde enz,, kiezers op 0 staan, Controleer de gegevens ivm Bureau, naam voorzitter, en aantal te verwachten kiezers correct werd ingevuld (dit betekent dat de gegevens van de stick wel degelijk werden ingelezen).

7 Samenstelling bureau Ingave afwezige bijzitters in tabblad “Gegevens PV” – Overige gegevens PV’s

8 Registratie kiezer Snelste manier is de invoer via het nr op de oproepingskaart + druk op enter voor een gewone registratie Maar kan ook op naam, rijksregisternummer of via het inlezen van de eID kaart Indien groen = geen opmerking -> rood = verkeerd bureau

9 Controle kiezer Betrokkene is een Belgische kiezer, ingeschreven in uw bestuur en kiezer van uw stemlokaal Betrokkene is een Belgische kiezer, verblijvend in het buitenland en kiezer van uw stemlokaal Betrokkene is een buitenlandse kiezer van uw stemlokaal Betrokkene is een kiezer in uw stad/gemeente maar niet van uw stemlokaal Betrokkene is niet gekend als kiezer in de kiezerslijst van de stad/gemeente

10 Verwerking kiezer Kiezer reeds geregistreerd Men kan : – De kiesverrichting verwijderen – De kiezer opnieuw registeren (oude vermelding verdwijnt, is dus een wijziging) – Annuleren = niks doen andere kiezer selecteren

11 De kiezer een status toekennen Standaard krijgt een kiezer de status “Aanwezig”. Andere statussen die weergegeven/geselecteerd kunnen worden, zijn: – * Volmacht met afgifte van een attest – * Verontschuldigd door middel van een attest – * Ambtshalve afgevoerd – * Geschorst uit het kiesrecht – * Overleden – * Afgeschreven naar het buitenland

12 PV’s aanmaken Belangrijke nota alvorens PV’s aan te maken – Controleer je samenstelling van je bureau – in het menu-item “Gegevens PV”, tabblad “Gegevens PV bureau (elekronisch kiezen)” elke radertje nogmaals aanklikt zodat alle gegevens uit het tabblad ‘Verwerking’ worden geactualiseerd alvorens ze op het PV worden opgenomen. PV ACD/13B-bis en bevat de toepassing een extra document ‘Bijlage technische incidenten’.

13 Af te drukken Het pv PV ACD/138-bis Bijlage uitbetaling : – Bijlage bij formulier ACD/13 - Lijst voor de betaling van het presentiegeld Bijlage volmachten: – Bijlage bij formulier ACD/13 Bijlage technische incidenten PC ACD/14 : – Lijst van de niet opgekomen kiezers + bijlage bij formulier – ACD/14 - Lijst van de afwezige kandidaat-bijzitters PC ACD/15 : – Lijst van de toegelaten, niet op de kiezerslijst opgenomen kiezers

14 Documenten opslaan en afdrukken Elk document wordt in pdf-formaat gegenereerd. Opslaan en afdrukken kan door middel van de overeenkomstige knoppen op deze werk-balk (verschijnt door cursor naar beneden te begeven). Vergeet de printer niet aan te sluiten (usb kabel versteken) Éénmaal afdrukken ! Graag ook document opslaan op de USB stick.

15 Enkel voor ICT Bij problemen met notebook hebben de IT–ers een reserve notebook mee Usb stick van defecte notebook versteken naar de reserve notebook Toepassing opstarten, met eID voorzitter of secretaris en ga naar instellingen Kies Kopieer backup naar actieve data (pas op NIET omgekeerd)


Download ppt "Verkiezingen 2014 Digitale aanstiplijsten. IT Materiaal 20 nieuwe + 10 uitleen - notebooks USB Vlinder eID lezer USB Stick 8GB (met handleiding op) Extern."

Verwante presentaties


Ads door Google