De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalwater buitengebied Komen tot een gezamenlijke richting voor de aanpak van het afvalwater in het buitengebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalwater buitengebied Komen tot een gezamenlijke richting voor de aanpak van het afvalwater in het buitengebied."— Transcript van de presentatie:

1 Afvalwater buitengebied Komen tot een gezamenlijke richting voor de aanpak van het afvalwater in het buitengebied

2 Twee relevante bewegingen in het buitengebied Denken over afvalwater in beweging Buitengebied in beweging

3 Doelen centraal Beleidsruimte voor gem+ ws Maatwerk Waarde uit afvalwater Nieuwe stoffen Centraal/decentraal Verduurzamen Rol overheid/ burger Zelfvoorzienend Tijden veranderen

4 Tijdlijn denken over afvalwater 1967 1984 1988 1990 1992 1994 19982000 2002 2005 2008 2011 SUBSIDIES: BKR VERFIJNING NMP milieu 2 de Notitie Riolering TK 19826- 11 Aanleg riolering organisatie Zorgplicht Wet milieubeheer Wet verankering Gem.water- taken Rappor- tage min. Pronk doelmatigheid BAW Doelmatigheid kostenbesparing 5 e Notitie Riolering TK 19826 Gebiedsgericht beleid Zuiderzeeland buitengebied 2016 Nu ?

5 Denken over afvalwater is in beweging -1960 – c.q. 2005 -Nadruk op saneren van lozingen -2005 – nu -Gebiedsgericht beleid -Vanaf nu -Doelmatig -Kostenefficiënt, minder regels, decentraliseren beleid, wijzigende wetgeving (Omgevingswet) -Samenwerken -Verduurzamen -Innoveren en circulaire economie

6 Huidige situatie  Septic tanks (1,5 en 6m 3 )  Beheer bij particulieren  IBA’s  beheer bij particulieren  beheer bij waterschap  Drukriolering  beheer van gemeenten  Gebieden in ontwikkeling  Evenemententerrein Dronten  Wellerwaard  Oosterwold  Vliegveld lelystad  Bedrijventerrein Flevokust

7 Huishoudelijk afvalwater Deelstromen -Zwart -Bruin -Geel -Grijs -Groen -Blauw 7 Zwart water, 39L (30%) feces, urine, Keuken afval 1.5 L (~ 1%) Grijs water, 95L (70%)

8 Sluiten van kringlopen

9 Nieuwe Sanitatie (STOWA) Gescheiden stromen optimaal behandelen Bronscheiding biedt andere kansen (drink)waterbesparing Verdunning voorkómen (Her)gebruik, bij voorkeur dicht bij de bron Grondstoffenwinning Fosfaatwinning Hoogwaardige energiebron (biogas) Nieuwe stoffen Micro-verontreinigingen zoals medicijnen Vervanging van infrastructuur (riolering, iba’s etc.)

10 Proces -11 februari 2016 -Ambities, drijfveren in relatie tot afvalwater. -10 maart 2016 -Ontwikkelscenario’s bespreken qua kansrijkheid

11 Ambities, drijfveren -Introductie -Ontwikkelingen -Ambities, drijfveren

12 Afvalwater Drielanden

13 Gezonde en robuuste leefomgeving Flexibiliteit Gezonde en robuuste bodems Heldere rol van overheden Rendabele investeringen Publiek-private samenwerking Burger participatie Sluiten van kringlopen Microverontreinigingen Drijfveren

14 Scenario’s -Introductie -Scenario’s -Conclusie

15

16 Blauw -Optimaal comfort en gemak voor bedrijven en inwoners en de overheid bepaalt. -Orde, conventioneel, traditioneel -Zoals nu -Overheid in regie en voert uit -Burgers en bedrijven betalen -Enkele lokale initiatieven en samenwerking, zonder stimulans van overheden

17 Oranje -Over het algemeen vervult de overheid de zorgtaken afvalwater. Er zijn lokale initiatieven van ondernemers en groepen van actieve burgers. -Voortgang, groei, individualistisch -Overheid heeft regie -Lokale initiatieven indien duidelijk verdienmodel -Ruimte in wet- en regelgeving wordt gemaakt voor lokale zuivering en terugwinning

18 Turquoise -Integratie van energie, afvalwater, nutriënten kringlopen. Dynamische interactie en samenwerking tussen verschillende partijen. -Holistisch, interactief, onderling systeem -Burgers en bedrijven in regie -Overheid controleert -Realisatie van gezamenlijke doelen -Veel dynamiek en interactie tussen sectoren

19 -Een Heldere rol van overheden wordt als de belangrijkste drijfveer gezien. -Ondernemers vinden een rendabele drijfveer minstens zo belangrijk. -Een Gezonde en robuuste leefomgeving wordt ook belangrijk gevonden door alle deelnemers. Wel wordt dit meer als containerbegrip is bestempeld. Hier kunnen Microverontreinigingen en Gezonde en robuuste bodems ook onder vallen. Die laatste wordt door de agrarische ondernemers belangrijk gevonden. -Rendabele investeringen worden vooral door gemeenten, ondernemers en een enkele burger belangengroep als goede drijfveer gezien. -Flexibiliteit om in te kunnen spelen op toekomstige (plotselinge) veranderingen is voornamelijk belangrijk voor Waterschap Zuiderzeeland.

20 Scenario - Doel

21 Lokale cases? -Oosterwold -Orchideeënhoeve -Wilgentenen -Roggebotstaete -?

22 Vervolg -Stakeholders benaderen -In samenwerking met LUW wageningen -Consequenties Omgevingswet -Ontheffing, lozingbesluiten e.d. -Evalutie gebiedsgericht beleid


Download ppt "Afvalwater buitengebied Komen tot een gezamenlijke richting voor de aanpak van het afvalwater in het buitengebied."

Verwante presentaties


Ads door Google