De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan Baert Jo Devriendt Jeroen Geldof Bert Seghers Martijn Swimberghe Sam Willems Examen Aardrijkskunde Derde trimester 22 juni 2006 6B Luc Zwartjes Sint-Lodewijkscollege.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan Baert Jo Devriendt Jeroen Geldof Bert Seghers Martijn Swimberghe Sam Willems Examen Aardrijkskunde Derde trimester 22 juni 2006 6B Luc Zwartjes Sint-Lodewijkscollege."— Transcript van de presentatie:

1 Jan Baert Jo Devriendt Jeroen Geldof Bert Seghers Martijn Swimberghe Sam Willems Examen Aardrijkskunde Derde trimester 22 juni 2006 6B Luc Zwartjes Sint-Lodewijkscollege Brugge

2 Regiostudie Brugge Ruimtelijke ordening

3 Inhoudsopgave Analyse landschap regio Brugge Evolutie in het landschap Analyse van het huidige landschap Huidig ruimtelijk beleid in en rond Brugge Waarden Inplanting woonwijk Hermitage Snellegem Meetkerke Conclusie Inplanting industrieterrein Elfhoek Blauwe Toren Stalhille Waggelwater Conclusie

4 Analyse landschap Regio Brugge

5 Evolutie van het landschap

6 Kaart van Ferraris Twee soorten gronden: poelgronden en kreekruggronden Bodemgebruik ten tijde van Ferraris Evolutie in het landschap

7

8

9

10

11 Kaart van Ferraris Twee soorten gronden: poelgronden en kreekruggronden Bodemgebruik ten tijde van Ferraris Evolutie in het landschap Verschil in evolutie tussen zandstreek en polders

12 Analyse van het huidige landschap

13

14 Huidig ruimtelijk beleid in en rond Brugge

15 Korte schets Voorgeschiedenis Doelstelling: samenhangend ruimtelijk beleid Drie deelaspecten: wonen – industrie - milieu

16 Deelaspecten: Wonen Aantrekkelijke woongemeente Uitbreiding: stedelijk gebied + kernen buitengebied Woongebied uitbreiding: verdichting, nieuwbouw, renovatie + voorkomen leegstand Noodzakelijke voorwaarde: verbeteren woonkwaliteit

17 Deelaspecten: Industrie Doel: economie uitbreiden Centrum: haven van Zeebrugge Optimaler gebruik bestaande terreinen Nieuwe terreinen Mobiliteit: heraanleg N31 + ontsluiting haven

18 Deelaspecten: Milieu en Landbouw Belangrijke natuurzones => VEN 2 grote randstedelijke bosgebieden Natuurverbindingszones Prioritaire natuurgebieden Landbouw Aandacht voor landschappelijke verscheidenheid

19

20 Waarden

21 Groene gordel Haven Historische binnenstad (werelderfgoed) Woonkwaliteit Industrie  milieu Waarden

22 Inplanting woonwijk

23 Hermitage

24

25

26

27 Woonwijk - Hermitage Voordelen Aansluitend op Hermitage Versnipperd tussen bosgebied Vrij goed tot goed bereikbaar Rustige ligging Nabijheid recreatiegebied Reeds lichte aanwezigheid van bebouwing

28 Woonwijk - Hermitage Nadelen Biologisch waardevol Aanwezigheid van bosdomeinen Groene corridor Aanwezigheid landbouw  onteigening Ecosysteemkwetsbaarheid Beschermingszone drinkwater Landschappelijk erfgoed

29

30 Snellegem

31

32

33

34 Woonwijk - Snellegem Voordelen Compacte wijk Nabij Gistelsteenweg  geschikte uitvalsbasis Sluit aan bij de dorpskern Snellegem

35 Woonwijk - Snellegem Nadelen Gistelsteenweg gevaarlijk voor kinderen Geluidsoverlast door Gistelsteensweg Zeer waardevolle streek: - deel van groene driehoek - corridor - weide- en hooilandschapscomplex - bos- en kasteelpark

36 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling Groene Driehoek

37 Meetkerke

38

39

40

41 Woonwijk - Meetkerke Voordelen Verkaveling reeds begonnen Sportterrein aanwezig (Nog) geen geur- of lawaaihinder Rustig gebied Aansluiting Oostendse steenweg

42 Woonwijk - Meetkerke Nadelen Afwezigheid van diensten en andere centra NV Verhelst Risico verlies polderkarakter Meetkerke Bebouwing langs Oostendse steenweg  lagere woonkwaliteit en veiligheid

43 Conclusie Alledrie voldoende capaciteit MAAR: Snellegem en Hermitage biologisch zeer waardevol Snellegem: deel van corridor behouden MEETKERKE - Vlot bereikbaar - Biologisch weinig waardevol - Verouderde dorpskern  Woonwijk = nieuwe impuls Meetkerke

44 Inplanting Industrieterrein

45 Elfhoek

46

47

48

49 Industrie - Elfhoek Op- en afrit van de E40 nabij Reeds enkele bedrijven aanwezig RSP: uitbreiding is mogelijk en gewenst door Jabbeke Dun bevolkt gebied Voordelen

50 Industrie - Elfhoek Natuurgebied “de Legewegbeek”, overstromingsgebied Huidige infrastructuur is ontoereikend Rustig agrarisch gebied nabij vogelrichtlijnengebied Nadelen

51 Gewenste structuur bedrijven

52

53 Overstromingsgebieden

54 Blauwe Toren

55

56

57 Industrie - Blauwe Toren Voordelen Aansluitend op andere industrie Slechts 1 te onteigenen boerderij Geen waardevol natuurgebied; landbouwgebied Goed bereikbaar: Blankenbergse steenweg

58

59 Industrie - Blauwe Toren Blankenbergse steenweg gevaarlijker Enkele omliggende huizen Blijft voorbehouden landbouw (RSB 2004) Mogelijke geur- of lawaaihinder voor recreatiegebied Sint-Pietersplas Nadelen

60

61 Stalhille

62

63

64

65 Industrie - Stalhille Reeds industrie aanwezig Nabijheid Expressweg (N377) en E40 Voordelen

66 Industrie - Stalhille Dicht bij bewoning Toeristisch belangrijke streek Biologisch waardevol gebied Weide- en hooilandschapscomplex Overstromingsgebied van kanaal Ruimtelijk structuurplan: - geen uitbreiding van industrie - behouden van landschap en natuur Nadelen

67

68 Overstromingsgebieden

69 Detailkaart Stalhille

70 Waggelwater

71

72

73

74 Industrie - Waggelwater Dicht bij industrie Nabijheid spoorweg Nabijheid kanaal Voordelen (bereikbaarheid)

75 Industrie - Waggelwater Enkele te onteigenen boerderijen Visuele, geur- of lawaaihinder voor fietsers langs kanaal Behoorlijk waardevol natuurgebied Nadelen Moeilijke verbinding met Waggelwaterindustrie Kade of minihaven moeilijk Vrachtverkeer nagenoeg onmogelijk Weerlegging voordelen (bereikbaarheid)

76

77

78

79 Conclusie Stalhille  biologisch zeer waardevol Waggelwater  onbereikbaar voor vrachtverkeer Elfhoek  bereikbaar uitbreidingsmogelijkheid MAAR: milieuproblematiek Blauwe Toren: - Vlot bereikbaar - Biologisch weinig waardevol - Naadloze aansluiting bij huidig industrieterrein Blauwe Toren

80 Conclusie

81 Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening niet eenvoudig Rekening houden met Knopen doorhakken Ruimtelijke ordening onmisbaar Bedankt

82


Download ppt "Jan Baert Jo Devriendt Jeroen Geldof Bert Seghers Martijn Swimberghe Sam Willems Examen Aardrijkskunde Derde trimester 22 juni 2006 6B Luc Zwartjes Sint-Lodewijkscollege."

Verwante presentaties


Ads door Google