De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda  Opening burgemeester Gelok.  Introductie wethouder Zandee.  Toelichting op het GVVP en de beleidsagenda door Dhr. Louwerse.  Gelegenheid tot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda  Opening burgemeester Gelok.  Introductie wethouder Zandee.  Toelichting op het GVVP en de beleidsagenda door Dhr. Louwerse.  Gelegenheid tot."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda  Opening burgemeester Gelok.  Introductie wethouder Zandee.  Toelichting op het GVVP en de beleidsagenda door Dhr. Louwerse.  Gelegenheid tot het stellen van vragen. Inforaad 14 februari 2013

2 Beleidsagenda GVVP Borsele Koos Louwerse 14 februari 2013

3  Aanleidingen  Uitgangspunten en doel  Aanpak  Knelpunten en wensen  Beleidsagenda: inhoud en proces Beleidsagenda GVVP

4  GVVP is van 1995  Nieuwe provinciale kaders  Nu is een goed moment Aanleidingen

5  Recht doen aan karakter: - dorpen - Zak  Streven naar breed draagvlak  Focus op belangrijkste knelpunten Uitgangspunten

6  Bereikbaarheid dorpen en voorzieningen  Verkeersveiligheid voetgangers en fietsers  Leefbaarheid bewoners: geluid, uitstoot, trillingen Doelen V&V-beleid

7  Heldere visie op de verkeersstructuur  Goede analyse van de knelpunten  Formuleren oplossing(richting)en  Stellen van beleidskaders  Vastleggen van procesafspraken Doel GVVP

8  Inventarisatie  Beleidsagenda: 14 februari  Uitwerking concept-GVVP  Kaderstellende raad: 10 oktober  Informatiebijeenkomst  Inspraak  Afronding tot definitief voorstel GVVP  Besluitvormende raad Aanpak

9  Transparant en open planproces  Actieve consultatie  Draagvlak ≠ ieder zijn zin Draagvlak

10  Wethouder verkeer  Ambtenaren verkeer, milieu, RO en economie  Burgemeester en politie (TVH)  Raadsfracties (6)  Fietsersbond en MIVABEL  Dorpsraden (13 vd 15) Gesprekken

11  Provinciaal Omgevingsplan  Provinciaal Verkeer en Vervoerplan  Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland  Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland  Landschapsbewuste Verkeersvisie  Duurzaamheidsvisie 2009-2019  Geluidsplan Buitengebied 2010 Beleidsplannen

12 Knelpunten en wensen:  binnen de bebouwde kom  buiten de bebouwde kom  overige Inventarisatie

13 Verkeersveiligheid en leefbaarheid:  veilige snelheden  geloofwaardige snelheden  consistente weginrichting  veilige kruispunten  veilige schoolomgevingen  toegankelijke winkelvoorzieningen  geluid en trillingen  beheer en onderhoud Binnen de kom

14 Bereikbaarheid:  goede fietsroutes  goede ontsluiting van woonwijken  voldoende parkeerplaatsen Binnen de kom

15 Structuur van het wegennet:  weren doorgaand verkeer (auto’s, vrachtwagens, landbouwverkeer)  waarborgen verkeersluwe Zak Buiten de kom

16 De inrichting van de wegen:  veilige snelheden  geloofwaardige snelheden  consistente weginrichting  veilige kruispunten en uitritten Buiten de kom

17 Fietsroutes:  ontbrekende fietspaden / schakels  veilige kruispunten (ook A58)  aantrekkelijke recreatieve routes Buiten de kom

18  Minder/geen verkeersborden  Parkeergelegenheid voor vrachtwagens  Adequaat OV Overige wensen

19 (1) Infrastructuur wegen:  Heldere verkeersstructuur: ONAFHANKELIJKE TOETS  Consistente, begrijpelijke en bovenal veilige inrichting van wegen: ONAFHANKELIJKE TOETS Beleidsagenda bibeko

20 (2) Directe en veilige fietsroutes:  verbetering directheid  verbetering veiligheid (3) Ontsluiting woonwijken: noodzaak extra noodzaak extra wenselijke verbeteringen wenselijke verbeteringen Beleidsagenda bibeko

21 (4) Bereikbaarheid en toegankelijkheid winkelvoorzieningen:  Heinkenszand  ‘s-Gravenpolder  Ovezande  ‘s-Heerenhoek (precieze ontwerpen buiten scope GVVP) Beleidsagenda bibeko

22 (5) Veilige schoolomgevingen:  infrastructurele maatregelen  gedragsaanpak (6) Beheer en onderhoud:  meldingen (app)  aanpak Beleidsagenda bibeko

23 Duidelijke processtructuur:  Beoordelingskader  Monitoring  Integrale aanpak  Onafhankelijke audit verkeersveiligheid  Gestructureerd overleg met dorpsraden Beleidsagenda bibeko

24 Weren doorgaand A+V+L-verkeer en waarborgen verkeersluwe Zak:  Wegenstructuur: ONAFHANKELIJKE TOETS  Aanwijzen voorkeursroutes (KLVZ) - in nauw overleg met Waterschap  Afspraken met transportondernemingen, loonwerkers, landbouwers, bedrijven Beleidsagenda bubeko

25 Inrichting van wegen:  meer consistentie in weginrichting  zorgen voor veilige inrichting  ONAFHANKELIJKE TOETS Beleidsagenda bubeko

26  Zo weinig mogelijk verkeersborden in kernen  Parkeergelegenheid voor vrachtwagen in of buiten kernen  Ondersteuning OV-visie van provincie (integratie doelgroepen-vervoer) Overige zaken

27 Fietsroutes:  Ontbrekende fietspaden  Onveilige situaties  Meer recreatieve fietsroutes  alles in nauw overleg met Waterschap en provincie Beleidsagenda bubeko

28  Uitwerking concept-GVVP  Kaderstellende raad: 10 oktober  Informatiebijeenkomst  Inspraak  Afronding tot definitief voorstel GVVP  Besluitvormende raad Verdere proces

29 D DANK VOOR UW AANDACHT! GELEGENHEID VOOR VRAGEN EN OPMERKINGEN

30


Download ppt "Agenda  Opening burgemeester Gelok.  Introductie wethouder Zandee.  Toelichting op het GVVP en de beleidsagenda door Dhr. Louwerse.  Gelegenheid tot."

Verwante presentaties


Ads door Google