De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Eén met de criminelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Eén met de criminelen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Eén met de criminelen

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd.

3 Liturgie Goede Vrijdag Mededelingen Ps. 51: 1, 5 NPB * Stil gebed * Votum en groet Opw. 509 Gebed Schriftlezing: Marcus 15: 22-28 Ps. 22: 6, 7 NB Tekst: Marcus 15: 27-28 Preek Lied 182: 2, 4, 6 Collecte Dankgebed JdH. 836: 1, 4 * Geloofsbelijdenis * Ps. 103: 2 * Zegen * Staande

4 Mededelingen

5 Ps. 51: 1, 5 NPB

6 Ps. 51: 1 NPB Heb medelijden God! Ik roep U aan omdat Uw hart gevuld is met genade. Wis alle zonden weg, omdat mijn daden mij als een grote last voor ogen staan. Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht. Ik heb mij tegen U, o God, misdragen. Welk vonnis U ook velt, het is terecht. Ten einde raad wil ik vergeving vragen.

7 Ps. 51: 5 NPB Door offers worden schulden niet voldaan. In dode dieren schept U geen behagen. U neemt ons hart, gebroken en verslagen, genadig als een offergave aan. Bouw Sion op in al zijn oude pracht. Daar wordt het offer, rein en ongeschonden, weer naar de eisen van Uw wet gebracht. Zonder gebrek draagt het voor ons de zonden.

8 Stil gebed Votum en groet * Staande

9 Opw. 509

10 Opw. 509: 1 Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Zijn pijn, toen Christus Zich ten offer gaf; toch is het Jezus' bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht.

11 Opw. 509: 2 O zie de Mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen; beschaamd hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden. Het was mijn zonde die Hij droeg, totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!'; Zijn laatste adem bracht mij hoop, Zijn sterven werd mijn levenskracht.

12 Opw. 509: 3 Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is; ik roem alleen nog in de Heer, Zijn dood en Zijn verrijzenis. Hoe zou ik delen in Zijn loon, de zege die Hij heeft behaald? Maar dit weet ik met heel mijn hart: Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

13 Gebed

14 Schriftlezing: Marcus 15: 22-28

15 Ps. 22: 6, 7 NB

16 Ps. 22: 6 NB Ik vloei daar heen, als water in het zand. Mijn vlees en been verloor zijn vast verband, mijn hart werd was, dat in mijn ingewand geen vorm bewaarde. Hebt Gij, o God, mij uit het stof der aarde eenmaal verhoogd, dat ik in 't stof zou sterven? Mijn tong en keel zijn als gebroken scherven, mijn kracht verdroogt.

17 Ps. 22: 7 NB Het grauw dringt op, als honden van rondom, doorboort mijn hand en voet en brengt mij om. Mijn lijf verteerde tot de lege som van mijn geraamte. Zij kennen voor een stervende geen schaamte, lachen hem uit die zich niet kan verweren, en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren, hun tot een buit.

18 Preek

19 Schriftlezing: Marcus 15: 22-28 Tekst: Marcus 15: 27-28 Eén met de criminelen Zingen na de preek Lied 182: 2, 4, 6

20

21 Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon, die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

22 Lied 182: 2, 4, 6 Alle leed hebt Gij geleden, Gij gedragen met geduld. Als een worm zijt Gij vertreden zonder schuld, om onze schuld, opdat wij door U verheven als verlosten zouden leven. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

23 Lied 182: 2, 4, 6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

24 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

25 Dankgebed

26 JdH. 836: 1, 4

27 JdH. 836: 1 Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

28 JdH. 836: 1 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met Hem het loon, als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

29 JdH. 836: 4 Help mij Heer, aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood, ook als hier smaad en spot is mijn loon. Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af, 't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

30 JdH. 836: 4 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met Hem het loon, als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

31 Geloofsbelijdenis * Staande

32 Ps. 103: 2 * Staande

33 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; Uw krankheên kent en liefderijk geneest; Die van 't verderf uw leven wil verschonen, Met goedheid en barmhartigheên u kronen; Die in den nood uw redder is geweest. Ps. 103: 2 * Staande

34 Zegen * Staande

35 Tot zondag!!


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Eén met de criminelen."

Verwante presentaties


Ads door Google