De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 februari 2016 Lerend Netwerk VO  MBO Regio Eem Welkom Wifi-netwerk: PORTAL of -MCVO: (Graag alvast instellen! internet straks nodig) Gebruikersnaam:

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 februari 2016 Lerend Netwerk VO  MBO Regio Eem Welkom Wifi-netwerk: PORTAL of -MCVO: (Graag alvast instellen! internet straks nodig) Gebruikersnaam:"— Transcript van de presentatie:

1 11 februari 2016 Lerend Netwerk VO  MBO Regio Eem Welkom Wifi-netwerk: PORTAL of -MCVO: (Graag alvast instellen! internet straks nodig) Gebruikersnaam: Gast_HW_EDU Wachtwoord: VisitorL1@HW

2 De opbrengst van de online enquête ’tussenstand LOB ontwikkeling in VMBO regio Eem’. Hans Roorda.

3 Online vragenlijst LOB eind 2015 uitgebreide online enquête expertisecentrum LOB Eem regionale VMBO scholen ‘tussenstand LOB ontwikkeling’ verschillende rollen per VMBO-school

4 Expertisecentrum LOB Dank! Zinvol? Per school? MBO? Samen!

5 Opbouw vragenlijst LOB Wat hebben we ontwikkeld? Waar staan we nu? Waar willen we heen? Terugkijken – nu - vooruitkijken

6 Context landelijk Welke ontwikkelingen zijn er landelijk? Hoe vullen we die als VO-school in? Waar wil MBO over meedenken? Terugkijken – nu - vooruitkijken

7 Context regionaal Welke ontwikkelingen zijn er regionaal? Hoe vullen we die als VO-school in? VO-MBO samen Terugkijken – nu - vooruitkijken

8 Centraal deel - resultaten Gemiddelden versus eigen school Centrale informatie, start van interactie Gesprekstafels over thema’s

9 Vervolg Lerend Netwerkmiddag Na vanmiddag verder! Op eigen school (resultaten opvragen) Samen met Expertisecentrum? Samen met andere scholen / een andere school?

10 Agenda Expertisecentrum LOB Eem Leervragen uit enquête Ondersteuningsvragen uit enquête Verstrekken overzicht eigen school Meekijken? Nieuwe vragen na vanmiddag?

11 Expertisecentrum LOB Eem: kort totaal:16 uur per week Daniël Kers (loopbaandossier) Bas Kuiper (LOB-ervaringen in het werkveld) Hans Roorda (testen, visie op)

12 Resultaten Online vragenlijst LOB Wat hebben we ontwikkeld? Waar staan we nu? Waar willen we heen? Terugkijken – nu - vooruitkijken

13 Waar (gemiddeld) tevreden over? stand van zaken LOB-visie, -beleid en – activiteiten 1 is -- en 5 is ++ Leidinggevenden en decanen scoren gemiddeld even hoog als het gaat om tevredenheid rond LOB: 3,4

14 Waar (gemiddeld) tevreden over? Meest tevreden zijn de scholen over: De mate waarin alle collega’s binnen school bewust zijn van waar LOB voor staat en wat LOB omvat. 4,1 De mate waarin er onder het MANAGEMENT draagvlak is voor LOB 3,9

15 Waarover (gem.) minder tevreden? Minst tevreden zijn de scholen over: De mate waarin u tevreden bent over de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij het LOB-proces vanuit hun rol als BEROEPSPROFESSIONAL2,6 De mate waarin u tevreden bent over de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij het LOB proces vanuit hun rol als OUDER 2,9

16 Overzicht scholen In conferentiemapje Verschillen tussen scholen…

17 Welke ontwikkelingen lopen? Breed besef: verder versterken draagvlak in de school en onder ouders

18 Welke ambities? Leiddinggevenden: verder versterken draagvlak in de school en onder ouders

19 Welke ambities? Decanen: verder versterken draagvlak in de school en onder ouders Reflectie in dialoog verbeteren Kwaliteit portfolio / loopbaandossier verbeteren Doel Middel

20 Conclusie…. Gemiddeld het inbedden in de schoolcultuur en verbreden van betrokkenheid is in algemene zin de lijn van ontwikkeling en ambitie! M.n. bij leidinggevenden, maar ook bij decanen waarbij de decanen ook aandacht vragen voor verbetering gesprekken door medewerkers, vastlegging van uitkomsten van gesprekken en ontwikkeling van portfolio door leerlingen verbeteren van ouderbetrokkenheid bij LOB Samen!

21 Met Expertisecentrum LOB Eem? Per januari weer 20 opgeleide schoolcoaches (VO en MBO samen ) Doorlopende LOB-ontwikkelingslijn

22 Tenslotte Expertisecentrum wil ondersteunen School is eigenaar Aanbod verbeteren ouderbetrokkenheid komt Doorgaan met trainingsaanbod gespreksvoering Vervolg: De impact van de voor 2017 geplande wet m.b.t. aanmelding en recht op toelating in het MBO, André Ubels. Het loopbaandossier voor VMBO leerlingen, Daniël Kers.

23 De impact van de voor 2017 geplande wet m.b.t. aanmelding en recht op toelating in het MBO. André Ubels.

24 Wetsontwerp 1 april aanmelding, volgen doorstroom VMBO-MBO, toelatingsrecht en recht op studiekeuzeadvies in het mbo.

25 Het wetsvoorstel in het kort: Aanmelden voor 1 april wordt reguliere werkwijze. Overstap VMBO – MBO moet gevolgd worden. Wettelijk toelatingsrecht in MBO niveau 2,3 en 4, gebaseerd op geactualiseerde doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs MBO’s mogen, mits tijdig bekend gemaakt, voor bijzondere opleidingen extra toelatingseisen stellen (sport, leger, muziek, dans).

26 Het wetsvoorstel in het kort: MBO’s mogen, mits tijdig bekend gemaakt, slechts een maximum aantal studenten toelaten. Toelating op volgorde van aanmelding. Brede MBO instellingen moeten toelaatbare leerlingen altijd een passende opleiding kunnen aanbieden. Voor AOC’s en vakinstellingen geldt dit niet. Aanmelding voor 1 april geeft, indien gewenst, recht op een studiekeuzeadvies.

27 Wat speelt er rond de overstap VO-MBO? GOEDE LOB BLIJFT DE BASIS VOOR SUCCES! 1 april aanmelding en DSM Het toelatingsrecht / studiekeuzeadvies. De wet is niet speciaal ontworpen vanuit een visie op doorlopende LOB VO-MBO. Geen wettelijke basis voor overdracht loopbaandossier of doorstroomdossier. De leerling zelf draagt loopbaandossier over aan het MBO. Ontwikkeling nieuwe instroomprocedures in MBO.

28 Wat speelt er voor de leerling? Plaatsingsrecht Meer zelfsturing Signalen rond studietwijfel en passend onderwijs zelf doorgeven Zelf eigenaar van doorstroomdossier Dossier draagt bij aan best mogelijke plaatsing Recht op studiekeuzeadvies van MBO

29 Opdracht voor de samenwerking VO-MBO: De leerling nog meer de trotse eigenaar laten worden van zijn haar eigen doorstroomdossier/ loopbaandossier!


Download ppt "11 februari 2016 Lerend Netwerk VO  MBO Regio Eem Welkom Wifi-netwerk: PORTAL of -MCVO: (Graag alvast instellen! internet straks nodig) Gebruikersnaam:"

Verwante presentaties


Ads door Google