De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSCONTACT 21/02/2006 Agoria richt eHealth Platform op Heeft België beste gezondheidszorgsysteem ter wereld?

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSCONTACT 21/02/2006 Agoria richt eHealth Platform op Heeft België beste gezondheidszorgsysteem ter wereld?"— Transcript van de presentatie:

1 PERSCONTACT 21/02/2006 Agoria richt eHealth Platform op Heeft België beste gezondheidszorgsysteem ter wereld?

2 © 2006 Agoria ICT 2 METHODOLOGIE  Analyse door Agoria eHealth werkgroep  de sterke en zwakke punten van de Belgische gezondheidszorgsector  Vooral problemen in kaart gebracht die mits verbeterde ICT-toepassingen kunnen worden verholpen Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

3 © 2006 Agoria ICT 3 PERSPECTIEVEN & ANALYSE - Algemeen  Sterke reputatie gezondheidssector in België. Vergeleken met andere landen scoren wij beter o.a. op het gebied van:  toegankelijkheid geneeskundige zorgen  geen wachtlijsten  hoge tevredenheidsgraad patiënten  deskundigheid  Doch de kwaliteit kan beter en de kostenstijgingen zijn onrustwekkend Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

4 © 2006 Agoria ICT 4 De kwaliteit kan beter  In tegenstelling tot de gangbare opinie heeft België NIET de beste gezondheidszorg van Europa (doorlichting Health Consumer Powerhouse, juni 2005)  Andere Europese landen zoals Zwitserland, Nederland en Duitsland hogere ranking  België scoort zwak op het gebied van informatiedoorstroming naar de patiënt (met o.m. toegang tot het medisch dossier) en ook minder sterk inzake “output” De kostenstijgingen zijn onrustwekkend  o.m. in het licht van de vergrijzing PERSPECTIEVEN & ANALYSE - Algemeen Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

5 © 2006 Agoria ICT 5 Kosten  “De gezondheidssector moet efficiënter gemaakt worden om o.a. de aangroei van de kosten te vertragen en het potentieel van IT-verbeteringen is groot”  McKinsey, Prospero rapport, 2004. PERSPECTIEVEN & ANALYSE - Algemeen Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

6 © 2006 Agoria ICT 6 IT-budgetten en gezondheidszorg  Scandinavië is koploper (zoals blijkt uit HINE- studie van 2005 over IT-budgetten in ziekenhuizen in 2004)  Gemiddeld in Europa1,8%  België2,1%  Denemarken2,5 %  Norwegen 2,6 %  Zweden3,3 %  Finland3,5% PERSPECTIEVEN & ANALYSE Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

7 © 2006 Agoria ICT 7  Ad hoc beleidsvoering en onvoldoende visie en strategie  Sterke fragmentatie  “Evidence based health care” nog in kinderschoenen”  Inefficiënties en personeelstekorten  Toepassing technische standaarden PROBLEMEN EN WEERSTANDEN - Specifiek Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

8 © 2006 Agoria ICT 8  Minder reactief, meer proactief beleid gebaseerd op gezondheids- objectieven  Mentaliteit van “cure naar care” en van “cure naar preventie”.  Nood aan wetenschappelijk onderbouwd studiemateriaal (cfr Federaal Kenniscentrum) en een grotere beschikbaarheid van “realtime” gegevens. AD HOC BELEIDSVOERING EN ONVOLDOENDE VISIE EN STRATEGIE Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

9 © 2006 Agoria ICT 9  Groot aantal beslissingsnemers met heterogene belangen en complexe beslissingscyclussen.  Nieuwe innovatieve geïntegreerde oplossingen moeilijk en traag geïmplementeerd.  Groeiende thuiszorg biedt opportuniteiten: nood aan informatiestromen en remote opvolging en begeleiding.  Hogere efficiëntie – lager budget door meer transparantie, schaalvergroting en samenwerking STERKE FRAGMENTATIE Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

10 © 2006 Agoria ICT 10  “Evidence based health care” alleen mogelijk met geïnformatiseerd kennisbeheer  Bereikbaarheid gegevens patiënten, medische en administratieve data  betere analyses, meer expertise, betere beslissingen “EVIDENCE BASED HEALTH CARE” NOG IN DE KINDERSCHOENEN” Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

11 © 2006 Agoria ICT 11  Technologische vooruitgang en vergrijzing  toenemende schaarste aan zorg.  Medische staf besteedt teveel tijd aan administratieve taken  procesverande- ringen en/of ICT- oplossingen.  Stimuleren en creëren van “zelf zorg”  taken professionals door patiënt zelf.  Sensibilisering en opleiding van medici om e-tools optimaal te gebruiken. INEFFICIËNTIES EN PERSONEELSTEKORTEN Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

12 © 2006 Agoria ICT 12  BeHealth goede aanzet, op het terrein bepaalt ieder nog zelf welke ‘standaarden’ gebruikt worden.  gegevens kunnen niet automatisch worden uitgewisseld.  fragmentatie, inefficiëntie, fouten, dubbel onderzoek, enz.  EPD (Electronisch Patiënten Dossier) nog altijd onvoldoende in gebruik: nood aan online kennis en expertise. TOEPASSING VAN TECHNISCHE STANDAARDEN IS TE VRIJBLIJVEND Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

13 © 2006 Agoria ICT 13  Kwaliteit – kosten – efficiëntie: veel ruimte voor verbetering  ICT krachtig hulpmiddel zoals blijkt in andere landen en sectoren.  Agoria wil meewerken aan het onderzoek naar de mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen  Initiatief Agoria voor oprichting industrieel eHealth innovatieplatform AANZET TOT ACTIE EN SAMENWERKING Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

14 © 2006 Agoria ICT 14 eHEALTH PLATFORM  Kick-off eHealth Platform (31 januari – 90 deelnemers) Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Werkwijze Financiering

15 © 2006 Agoria ICT 15 eHEALTH PLATFORM - Situering Agoria ICT”Beleid”Agoria ICT“Platform”  Awareness creatie van  Stimuleren innovatie- e-Health-producten, samenwerking ts. oplossingen & diensten. actoren.  Lobby bij overheden  Opbouwen van rond meerwaarde ICT referentieprojecten en Medische Techno- met voldoende logie en Diensten. kritische massa.  Export van producten, oplossingen en diensten mogelijk maken. Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Situering Financiering Next steps

16 © 2006 Agoria ICT 16 eHEALTH PLATFORM - Financiering  Overheid en ondernemingen (individueel en via Agoria)  Overeenkomst met Minister Verwilghen  Financiering 4 jaar  In het kader van strategisch platform voor de ICT, FOD Wetenschapsbeleid Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Situering Financiering Next steps

17 © 2006 Agoria ICT 17 eHEALTH PLATFORM op 21.02.06

18 © 2006 Agoria ICT 18 eHEALTH PLATFORM  Next steps… Methodologie Perspectieven & analyse Problemen & weerstanden Actie & samenwerking eHealth Platform Doelstellingen Situering Financiering Next steps


Download ppt "PERSCONTACT 21/02/2006 Agoria richt eHealth Platform op Heeft België beste gezondheidszorgsysteem ter wereld?"

Verwante presentaties


Ads door Google