De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwols Model. Afdeling Leefbaarheid en Participatie van de Eenheid Wijkzaken Gemeente Zwolle Team Ondersteuning Team Beleid en Projecten Team Wijkmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwols Model. Afdeling Leefbaarheid en Participatie van de Eenheid Wijkzaken Gemeente Zwolle Team Ondersteuning Team Beleid en Projecten Team Wijkmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 Zwols Model

2 Afdeling Leefbaarheid en Participatie van de Eenheid Wijkzaken Gemeente Zwolle Team Ondersteuning Team Beleid en Projecten Team Wijkmanagement Team Bijzondere Doelgroepen

3 Kerntaken - Coördinatie Multi-probleemhuishoudens - Woonruimte zaken (bemiddeling schrijnende situaties) - Coördinatie hygiënische probleemhuishoudens - Coördinatie beheersbaarheid zorg voor overlast opvanglokaties - Participatie meldpunt VIA (bemoeizorg) - Participatie Bemoeizorg Jeugd - Coördinatie meldpunt ernstige overlast - Coördinatie nazorg ex-gedetineerden - Aanpak Antilliaanse Nederlanders - 24 uur interventie

4 Geschiedenis Gerichte aanpak multi-probleemhuishoudens noodzakelijk (convenant en stuurgroep) 1994 1996: intentieverklaring terugdringen burenoverlast (instellen regiegroep) 2005: toename vraag om regievoering bij dreigende huisuitzetting op basis van huurschuld

5 Huidige criteria voor aanmelding en werkwijze Afwijkend woongedrag wat onaanvaardbaar is voor de woonomgeving Dreigende huisuitzetting op basis van woonoverlast Duidelijke constatering van multi-problematiek Hulpverlening is betrokken maar niet helpend Dreigende huisuitzetting op basis van huurschulden in combinatie met multi- problematiek Schriftelijke aanmelding

6 Doelen aanpak multi-probleemhuishoudens Rust in woonomgeving herstellen. Huisuitzetting voorkomen. Mogelijk op een andere plek een nieuwe start maken. Perspectief bieden m.b.v. hulpverlening Afstemmen en voortgang bewaken

7 Aanbod Veroorzakers van overlast een geïntegreerd hulpaanbod bieden dat gericht is op aanpassing van het woongedrag (2 e kans), onder voorwaarden met een contract. Voorkoming huisuitzetting op basis van huurschulden in combinatie met multi- problematiek door eenzelfde geïntegreerd hulpaanbod (schuldhulpverlening verplicht)

8 Samenwerking in de aanpak (ketenaanpak) Woningcorporaties Politie (wijkagent) (Hulpverlenings)instanties Veiligheidshuis (virtueel veiligheidshuis) Kadera (Steunpunt huiselijk geweld) Gemeente Zwolle

9 Regie bij de Gemeente Gemeente boven de partijen Bestuurlijke verantwoordelijkheid Sturen op leefbaarheid Wijkgericht werken Signalering via overleggen buurtnetwerken/GBT Sturing door subsidieverstrekking

10 Werkwijze Zwols model (voor multi- probleemhuishoudens) Structurele Regiegroep Aanmelding wordt besproken in de Structurele Regiegroep BD Knelpunten bespreken Evaluatie casuïstiek Signaleren nieuwe ontwikkelingen

11 Deelnemers Structurele Regiegroep Corporaties medewerkers sociaal beheer Adviseurs BD Voorzitter vanuit het Team BD Deelnemers op uitnodiging

12 Vervolgtraject Case-afhankelijke regiegroep Huisbezoek Analyseren Regiegroep plannen Eerste regiegroep zonder cliënt(en) Vervolg regiegroepen altijd met cliënt(en) Frequentie is maatwerk


Download ppt "Zwols Model. Afdeling Leefbaarheid en Participatie van de Eenheid Wijkzaken Gemeente Zwolle Team Ondersteuning Team Beleid en Projecten Team Wijkmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google