De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beslagvrije voet onder druk! André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nlwww.schuldinfo.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beslagvrije voet onder druk! André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nlwww.schuldinfo.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Beslagvrije voet onder druk! André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nlwww.schuldinfo.nl Docent executie en beslag

2 Beslagvrije voet onder druk! Paritas Passé Proefprocedure beslag op toeslagen Verrekenen op uitkeringen Beslagvrije voet notoire wanbetalers De overheidsvordering Invordering door het CJIB Wetsvoorstel maatregelen WWB

3 Verschenen rapporten over schending beslagvrije voet

4 Paritas Passé: ongelijke bevoegdheden

5 Stabiliteit onder druk door samenloop bevoegdheden Inkomen vaker lager dan beslagvrije voet

6 Resultaten Paritas Pasé Integrale Rijksincasso visie onderscheid niet-willers / niet-kunners garandeer beslagvrije voet vereenvoudig berekening beslagvrije voet Overheidsvordering -> beslagvrije voet Beslagregister eerst deurwaarders: per 1 juli 2014 Modernisering beslagverboden

7 Proefprocedure beslag op toeslagen: Beslagvrije voet wordt verminderd met ‘ontvangen’ huur- en zorgtoeslag Ontvangen betekent: er feitelijk over kunnen beschikken (Rb Den Bosch 22 juli 2010) Bvv verhogen met niet ontvangen toeslag LJN:BP9407

8 Verrekenen op uitkeringen Beslagvrije voet geldt ook bij verrekenen op de uitkering! Dus de beslagvrije voet verhogen bij niet ontvangen (beslag of verrekenen): toeslagen voorlopige teruggaaf belastingen Dus de beslagvrije voet verhogen bij inning bestuursrechtelijke premie

9 Brief LOSR: combinatie verrekenen + bronheffing Beslagvrije voet ambtshalve aanpassen Verhogen met 30% bestuursrechtelijke premie Reactie staatssecretaris: ambtshalve aanpassen moet! Kamerstukken II 2012-2013, 24515, nr. 257

10 Beslagvrije voet notoire wanbetalers (1) (art. 19 Inv. wet)

11 Beslagvrije voet notoire wanbetalers (2) (art. 19 Inv. wet) Bij invordering belastingen en toeslagen, voor zover niet vatbaar voor beslag, 10% extra aanwenden indien: meer dan één aanslag niet betaald; ten minste twee maanden te laat komt niet in aanmerking voor uitstel of kwijtschelding

12 Beslagvrije voet notoire wanbetalers (3) (art. 19 Inv. wet) Brief LOSR: ten onrechte toepassen bij mensen die wel willen maar niet kunnen Kamervragen Karabulut Derde Verzamelbrief 2013 Aanhangsel Handelingen II 2012-2013: nr. 2602

13 Overheidsvordering (art. 19 Iw)

14 Beslagvrije voet en overheidsvordering N.a.v. Paritas Passé: per 1 november 2013 aanpassing Leidraad invordering Achteraf verzoeken overheidsvordering terug te draaien indien men aannemelijk maakt over een lager bedrag te beschikken dan de beslagvrije voet Verzoek onderbouwen met gegevens tbv beslagvrije voet berekening overzicht banktegoeden w.o. spaartegoeden

15 Invordering door het CJIB voorbeeld boete Boete onverzekerd voertuig boete € 390 + € 7 = € 397,-- 1 e verhoging 50% van sanctie € 198,50 2 e verhoging 100% van sanctie + verhoging € 588,50 + Totaal € 1177,--

16 Keuze tussen verhaal met of zonder dwangbevel Zonder dwangbevel (art. 27 Wahv) Verhaal op bankrekening Verhaal op loon of uitkering Middels kennisgeving OvJ Met dwangbevel (art. 26 Wahv) Betekening door deurwaarder Loonbeslag / bankbeslag / beslag inboedel

17 Verhaal zonder dwangbevel op voorlopige teruggaaf IB Voor verhaal zonder dwangbevel op voorlopige teruggaaf heffingskortingen CJIB deed dit zonder beslagvrije voet Brief LOSR Resultaat: Wordt niet meer toegepast Overleg LOSR-CJIB

18 Wetsvoorstel maatregelen WWB en de beslagvrije voet (1)

19 Wetsvoorstel maatregelen WWB en de beslagvrije voet (2)

20 Wetsvoorstel maatregelen WWB en de beslagvrije voet (3)

21 Overheid als schuldeiser Overheid verantwoordelijk voor schuldhulpverlening

22 Sociaal raadslieden staan op de beslagvrije voet!

23 www.schuldinfo.nl incompany cursusaanbod info@schuldinfo.nl ga naar groep schuldinfo op volg schuldinfo via


Download ppt "Beslagvrije voet onder druk! André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nlwww.schuldinfo.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google