De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma: 19.00 uurInloop - Koffie en thee 19.30 uur Welkom, wethouder Jaap Melse 19.35 uur Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Matty Gabriëlse 19.45 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma: 19.00 uurInloop - Koffie en thee 19.30 uur Welkom, wethouder Jaap Melse 19.35 uur Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Matty Gabriëlse 19.45 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Programma: 19.00 uurInloop - Koffie en thee 19.30 uur Welkom, wethouder Jaap Melse 19.35 uur Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Matty Gabriëlse 19.45 uur Start workshop (weg) wijs op Tenderned, Marcel Hazeleger en Rob Princen 20.45 uur Terugkoppeling/vragen 21.00 uur Einde programma – netwerkborrel

2 Aanbestedingswet 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid

3 3 B. Flankerend Beleid -Inkoop- en aanbestedingsbeleid -Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten -Klachtenafhandeling bij Aanbesteden Aanbestedingswet 2012 A. Aanbestedingsbesluit (bij AMvB) -Gids Proportionaliteit -Aanbestedingsreglement Werken 2012 -Model Eigen Verklaring

4 Aanbestedingswet 2012 Van toepassing op zowel: Europese aanbestedingen Nationale aanbestedingen Meervoudige onderhandse aanbestedingen

5 5 WerkenLeveringenDiensten Enkelvoudig offerte Tot € 50.000Tot € 25.000 Meervoudig Onderhandse Aanbesteden € 50.000 – < € 3.000.000 € 25.000 – < € 207.000 € 25.000 – < € 207.000 Nationaal Aanbesteden € 3.000.000– > € 5.186.000 Europees Aanbesteden > € 5.186.000> € 207.000 Drempelbedragen exclusief BTW

6 Meervoudig onderhands aanbesteden  Minimaal 3 partijen en maximaal 5 partijen;  Termijn van verzenden van de uitnodiging tot de datum van inschrijving is minimaal 21 dagen;  Beantwoording vragen 6 dagen voor de inschrijving;

7 7 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Veere De basis is het VNG model; Eigen accenten door gemaakte beleidskeuzes zoals: Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats Lokale economie Social Return Duurzaamheidsplan 2013-2016 Afstemming met gemeente Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland.

8 Inkoop- en aanbestedingsbeleid  Doelstelling  Kaders  Uitgangspunten

9 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Uitgangspunten: 1.Juridisch 2.Ethisch en ideeël 3.Economisch: hoe gaat de gemeente om met de markt en ondernemers? 4.Organisatorisch: hoe koopt de Gemeente in?

10 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Economische uitgangspunten:  Product- en marktanalyse  Lokale economie en MkB Oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. Oog voor het midden- en kleinbedrijf (MkB).

11 11 Klachtenregeling gemeente Veere. Klachtenregeling gemeente Veere 2011; Geen overeenstemming; de Klacht voorleggen aan de Commissie van aanbestedingsexperts

12 www.veere.nl tabblad ondernemers – inkoop en aanbesteding

13


Download ppt "Programma: 19.00 uurInloop - Koffie en thee 19.30 uur Welkom, wethouder Jaap Melse 19.35 uur Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Matty Gabriëlse 19.45 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google