De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Bas de Ruiter en Carmen Versluis van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst op 10 juni 2016 om 19.30 uur in de GKv te Zoetermeer. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In verband met kerkvisitatie die op maandag 13 juni zal plaatsvinden, verzoekt de kerkenraad u, als u zaken onder de aandacht van de visitatoren wilt brengen deze, per brief of mail, tot uiterlijk 12 juni in te dienen bij de scriba br. David van Harten. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij volgende week de aanvangstijd van de morgendienst 10.00 uur en ’s avonds een receptie om 20.30 uur. Vandaag is er tijdens de dienst Bijbelgroep voor kinderen uit de groep 3 t/m 7 - gasten uit die leeftijdscategorie zijn van harte welkom. De collecte is bestemd voor hulp in Inaktelke, het dorp in Roemenië, waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

6 Agenda 1 juni10 00 Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend 5 juni20 30 receptie belijdenis

7 Deze week zijn jarig: 30 mei:br Daan van der Weijden 31 mei:br Iwan Kramer 2 juni:Maureen van Kleef 4 juni:br Heile Semere

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

9 Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

10 Opwekking 770 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

11 Opwekking 770 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

12 Opwekking 770 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

13 Opwekking 770 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

14 Opwekking 770 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

16 Psalm 84: 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

20 Opwekking 429

21

22

23

24

25

26

27

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

30 Psalm 140: 1, 4 1 HEER, red mij van de boze mensen. gevreesd om hun ontaard gedrag, die in hun hart het kwade wensen en strijd verwekken heel de dag. 4 U bent mijn God, zo wil ik spreken. Ik smeek U dat U Zich ontfermt. U bent voor mij het schild gebleken dat in de strijd mijn hoofd beschermt.

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

34 Psalm 135: 6, 7 6 God sloeg volken door zijn kracht, sterke vorsten trof de HEER. Sichon zwichtte voor zijn macht, Og van Basan sloeg Hij neer. Ieder rijk in Kanaän werd geslagen met de ban.

35 Psalm 135: 6, 7 7 Al dit vruchtbaar grondgebied erfde Israël geheel. God, die hen daar wonen liet, gat het aan zijn volk ten deel, tot bezit, eeuw in, eeuw uit, naar zijn goddelijk besluit.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

37

38

39

40

41

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

43 LvdK 473: 1, 2, 3, 4, 5, 10 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

44 LvdK 473: 1, 2, 3, 4, 5, 10 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

45 LvdK 473: 1, 2, 3, 4, 5, 10 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'. 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

49 Psalm 135: 11, 12 11 Israel, loof God, de HEER. Prijs, Aarons huis, uw God. Huis van Levi, geef Hem eer; U die leeft naar zijn gebod, Looft Hem om zijn majesteit, Prijst de HEER in eeuwigheid.

50 Psalm 135: 11, 12 12 Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

51 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen

52 Gezang 182E 4-stemmig

53 Liturgieds. K. Harmannij Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22 LvdK473:1 - 5, 10 Psalm135:11, 12 Gezang182E:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Psalm84:6 Opwekking429: Psalm140:1, 4 Numeri32:1 - 27 Psalm135:6, 7 Numeri32:22."

Verwante presentaties


Ads door Google