De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolplan 2016-2020 Een verdere uitwerking van onze visie op toekomstig leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolplan 2016-2020 Een verdere uitwerking van onze visie op toekomstig leren."— Transcript van de presentatie:

1 Schoolplan 2016-2020 Een verdere uitwerking van onze visie op toekomstig leren

2 Wat is het schoolplan Plannen van de school t.a.v. onderwijs van de toekomst Ontwikkeling door degene die het moet uitvoeren Focus

3

4 Bouwwerk van het Nederlandse onderwijs stutten? Dit blokje weghalen

5 onderwijs

6

7 3

8

9

10 Wat is goed onderwijs? Persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt Een vaste (beperkte) basis voor elke leerling Aanbod in samenhang/ vakkenintegratie Ruimte voor verdieping en verbreding Meer eigenaarschap

11 Waarom bestaan wij Waarvoor staan wij Waarheen gaan wij Hoe pakken we het aan

12 Waarom bestaan wij? Bijdragen aan leren gezond en gelukkig te leven Om een basis te leggen voor een leven lang leren Vanuit eigenaarschap voor eigen leren en leven je toekomst vormgeven Leren harmonisch en duurzaam met elkaar te leven en samen te werken

13 Kernwaarden Eigenaarschap tonen Ontwikkelen samenwerken

14 Waarom: Principes of gewoonten

15

16

17 Wat; (vakoverstijgende) vaardigheden Sociale vaardigheid (vanuit de 7 gewoonten) “Leren leren” (eigenaarschap voor eigen leren en voor leren anderen) Denkvaardigheden (met meer aandacht voor de hogere denkvaardigheden) ICT vaardigheden

18

19 Wat; leerlijnen en leerdoelen Brede ontwikkeling Taal: lezen, taalvaardigheid, spelling, Engels Rekenen Wereldoriëntatie ; maatschappelijke thema’s en vragen van leerlingen Creativiteit en beweging

20

21 Hoe gaan we dat vormgeven Persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt Individueel werken en samenwerken Kind – school – ouder Werken met leerlijnen Inzetten van talenten van leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving Keuzeruimte Leerkracht als coach Integratie tussen vakken en vakoverstijgende vaardigheden (samenhang) Gebruik van ICT

22 Hoe gaan we dat vormgeven Talenten zien en ruimte geven Prikkelen, aanzetten tot nieuwsgierigheid Een gepersonaliseerde leerreis Een individueel ontwikkelingsplan Coach-/ doelgesprekken Gebruiken van Ipads Veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling Leerling verantwoordt zich (presentaties, portfolio)

23 Andere rolverdeling

24 Ontwikkelthema’s Eigenaarschap en samenwerken Leerlingen Meer gepersonaliseerd onderwijs Meer regie over eigen leren Naar maatschappelijke thema’s en vragen van leerlingen als uitgangspunt (vakintegratie) Herkennen en erkennen van talenten (zelf en ander) Keuzeruimte! Leerkrachten Leven en werken volgens 7 gewoonten Werken met SKOMpas in de hand Eigenaarschap voor eigen leren en leren van de school Voeren van doelgesprekken en begeleiden van leren Voeden eigenaarschap ouders Van docent naar coach/ begeleider

25 ontwikkelthema’s Eigenaarschap en samenwerken Ouders Pro-actief in info vergaren over kind en school Nemen een rol in begeleiden kind Zetten hun talenten in Gebruiken ICT bij invulling rol School Meer geïntegreerd onderwijs Implementeren leerlijnen ICT

26 O… oo “Het onderwijs op zijn kop?” Zo slecht ging het toch niet ? Wat betekent dat? Ik weet nu wat ik heb! In Beegden???

27 1947

28 2035.

29 Kinderen worden minstens 100 jaar. 2110

30

31

32 Don’t fear change Change fear

33 Één constante,… de verandering.

34

35

36

37

38 Tijd voor beelden https://youtu.be/PjNNWFvqZJg https://youtu.be/V3aslVlXkRY

39 Het Concept Vertrouwen Elk talent wordt gekend Leerling is eigenaar van eigen leerproces Keuze vrijheid voor het kind 21e eeuwse vaardigheden Een gepersonaliseerde leerreis Individueel ontwikkelingsplan Elke 6 weken coachgesprek Ieder kind een iPad (24/7) Veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling Een virtuele en een fysieke school

40 Organisatie Stamgroepen tussen 20 en 30 lln (leeftijdsverschil t/m 3jr) In stamgroep bij start, bij lunch en einde schooldag Stamgroepleerkracht als coach Betrokkenheid ouders Elke leerling een IOP met elke 6 weken update Ateliers en workshops

41 De fysieke school Taal atelier Reken atelier Wereld atelier Project atelier Creatief atelier Speel atelier Techniek atelier

42 Mogelijke workshops Presentatie van een leerkracht Presentatie van een leerling Presentatie van een ouder of extern deskundige Instructie door leerkracht met eventueel een verwerking Begeleide inoefening Inloopuur workshop specialist Een eerder opgenomen workshop

43 Rol van de leerkracht Stamgroep Leerkracht Coach Specialist

44 Het stilteplein In deze ruimte is een grote groep kinderen zelfstandig en stil aan het werk Toezicht richt zich op werksfeer en activiteiten, geen inhoudelijke begeleiding

45 Organisatie van het onderwijs Alle ruimtes en alle werkvormen kunnen over de hele dag gepland worden De leerling plant (samen met de ouders) zijn eigen dag in De leerkracht/coach kan activiteiten voor de leerling verplicht stellen en voor de leerling inplannen De leerkrachten plannen de eigen workshops in Om deze organisatie praktisch uitvoerbaar te maken is sCoolTool ontwikkeld

46 Leergesprekken Gebruik makend van kerndoelen Gebruik makend van leerlijnen Gebruik makend van portfolio Samenspraak (driehoek; leerling, ouders, leerkracht)

47 Virtuele en Fysieke school Stamgroepen Persoonlijke en Sociale ontwikk. Stilteplein Ipads Steve Jobs apps En tools Ruimte voor Eigen planning Ateliers en workshops Gesprekken

48 En nu?

49 Tijd voor een reflectie


Download ppt "Schoolplan 2016-2020 Een verdere uitwerking van onze visie op toekomstig leren."

Verwante presentaties


Ads door Google