De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbetering zorg aan allochtone en laaggeletterde patiënten VMWN regio West 10 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbetering zorg aan allochtone en laaggeletterde patiënten VMWN regio West 10 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Verbetering zorg aan allochtone en laaggeletterde patiënten VMWN regio West 10 december 2015

2 Inleiding / aanleiding 2  April 2014: scholingsdag dialyseverpleging  Start projectgroep de buitenlandse patiënt  Bewustwording dat laaggeletterdheid ook aandacht verdient

3 Verschillende nationaliteiten 3  Turkije12  Marokko 9  Suriname 3  Iran 3  China 2  Indonesië 2  Hongarije 1  Joegoslavië 1  Portugal 1  Somalië 1  Pakistan 1  Armenië 1 12 verschillende nationaliteiten, in totaal 37 patiënten. Totale patiëntenpopulatie ca. 228, gaat om ruim 16%

4 Doelen van vandaag 4  Kennisoverdracht  Bewustwording  Opvallende bevindingen delen  Jullie op ideeën brengen  Ervaringen uitwisselen  Wat kunnen wij nog van jullie leren?

5 Onderwerpen 5  Rolpatronen  Cultuurverschillen  Visie op ziekte en behandeling  Traditionele of alternatieve geneeswijzen  Verbale en non-verbale communicatie  Tolken  Laaggeletterdheid en analfabetisme  Filmpje voor de beeldvorming:  www.marokkaans.zorgvoorjeouders.nl www.marokkaans.zorgvoorjeouders.nl

6 Rolpatronen en cultuurverschillen 6  Mannelijke of vrouwelijke zorgverlener  Verschillende generaties  Relatie patiënt / familie en rol van de familie  Relatie patiënt omgeving  Verschillen tussen F en G culturen  Nationale of etnische cultuur geen allesomvattende verklaring voor gedrag

7 Visie op ziekte en behandeling 7  Het sterven en de dood  Moslim geestelijk verzorger  Angst voor sufheid  Euthanasie  Alternatieve geneeswijzen

8 Non-verbale communicatie 8  70% meetellend,voorkom verkeerde interpretatie en verkeerde gebaren  In de ogen kijken niet forceren  Hand geven, wacht af bij twijfel  Leid mate van pijn/ongemak niet alleen uit gezichtsexpressie af  Aanraken

9 Verbale communicatie patiënt 9  Kan dwingend/directief /minder gemotiveerd overkomen  Onvoldoende taalbeheersing, minder nuances  Minder gebruik hulpwerkwoorden  Andere intonatie  Onvoldoende kennis diagnostisch proces of organisatie gezondheidszorg  Idee dat hard praten en herhalen helpt  In sommige conversatiestijlen is interruptie en snel informatie uitwisselen normaal  ‘Ja’ betekent niet altijd ja

10 Verbale communicatie hulpverlener 10  Benadruk ‘ geen,niet,voor,na ‘  Zorg voor logische opbouw verhaal  Ondersteun met beeldmateriaal  Geen moeilijke woorden of medisch jargon  Soms beter pat.zelf te laten vertellen  Niet te veel informatie tegelijk  Herhaal de informatie  Laat in eigen woorden navertellen

11 Tolken 11  WGBO  Familie  TVCN  Ipad google translate app

12 Laaggeletterdheid en Analfabetisme 12  Om hoeveel mensen gaat het?  Verdeling autochtoon/allochtoon?

13 Laaggeletterdheid en Analfabetisme 13  1,3 miljoen laaggeletterden tussen 16-65 jaar  Waarvan 250.000 analfabeet  2 op de 3 autochtoon  57% werkt  Vaker naar arts en spoedeisende hulp  Minder trouw in afspraken en volgen behandeling  Meer moeite met therapietrouw en zelfzorg

14 Laaggeletterdheid en Analfabetisme 14  Moeite met geschreven, mondelinge, digitale informatie  Problemen met rekenen,cijfers, plannen,abstract denken, tijd aflezen  Problemen met chronologisch presenteren lichamelijke klacht  Problemen met inschatten risico’s

15 Laaggeletterdheid en Analfabetisme 15  Meten en interpreteren glucosewaarden  Problemen met bijsluiters, doseringen  Instructie 2x daags 2 tabletten  Problemen met geven van relevante informatie  Problemen met stellen van goede vragen  Minder na durven vragen, minder snel bellen  Moeite met volgen bewegwijzering

16 Herkennen laaggeletterdheid 16  Bril vergeten  Ik schrijf onleesbaar  Bijsluiters veel te ingewikkeld  Mijn kinderen doen de boodschappen voor me  Ik lees nooit, TV geeft informatie genoeg  Kan het even niet lezen, wat staat daar? Smoezen Top 10

17 Herkennen laaggeletterdheid 17  Dat formulier vul ik thuis wel in  Die hoofdpijn gaat maar niet over  Oh, dacht dat die afspraak morgen was  Ik kan niet lezen omdat ik woordblind ben Smoezen Top 10

18 Herkennen laaggeletterdheid 18  Pat.komt niet of komt te laat  Neem medicatie niet goed in  Moeite met chronologisch presenteren symptomen  Stelt nooit vragen  Leest geen bijsluiters  Vult geen formulieren in  Vraagt hulp bij invullen formulier

19 Laaggeletterden in de apotheek 19  30-40% neemt medicijnen niet of niet goed in  Onbekend met doel, effect en bijwerking voorgeschreven medicijn  Problemen met verandering van vorm/kleur  Met juiste tijdstip inname en veranderingen in dosering

20 Bespreekbaar maken 20  Vertrouwelijk gesprek  Vaak jarenlang geheim gehouden  Toestemming vastleggen in dossier  Cursus leer lezen en schrijven 0800 0234444

21 Initiatieven aanpak laaggeletterdheid 21  Convenant KNMP/Pharos/Expertisecentrum Gezondheidsverschillen 2014-2018 nieuwe farmaceutische richtlijnen en nieuwe praktische instrumenten  www.apotheek.nl www.apo.nl filmpjes/verschillende talen www.apotheek.nlwww.apo.nl  Taalmeters  Masterclass voor maatschappelijk werkers

22 Leden van de projectgroep 22  Ineke en Bianca van MMW  2 verpleegkundigen van de nierfalenpoli  4 verpleegkundigen van de HD

23 Doelen van de projectgroep 23  Vergroten van de kennis over de buitenlandse patiënt  Ontwikkelen van hulpmiddelen om de communicatie te verbeteren  Verbeteren van de verpleegkundige anamnese

24 Wat hebben we bereikt 24  Veel informatie gevonden en voor iedereen beschikbaar gemaakt d.m.v. links in Diamant  In beeld brengen van herkomst, spreektaal en geletterdheid  Pictogrammen setje  Aanvullende anamnese vragen ontwikkeld  Mogelijkheden voor bidden  Betere bewegwijzering Stilteruimte  Elkaar begrijpen

25 Aandachtspunten 25  Actief mee bezig blijven en verpleging blijven enthousiasmeren  Aanvullende anamnese nieuwe patiënten blijven invullen  Inhaalslag al bekende patiënten  Drie maanden na start dialyse evaluatiegesprek met patiënten plannen

26 Wat kunnen wij nog van jullie leren? 26  Tips and tricks?


Download ppt "Verbetering zorg aan allochtone en laaggeletterde patiënten VMWN regio West 10 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google