De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het toverwoord: Integrale Geboortezorg Sjoerd Terpstra Bestuurslid CPZ Senior beleidsadviseur ZN RvA PRN RvT GC Lombok.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het toverwoord: Integrale Geboortezorg Sjoerd Terpstra Bestuurslid CPZ Senior beleidsadviseur ZN RvA PRN RvT GC Lombok."— Transcript van de presentatie:

1 Het toverwoord: Integrale Geboortezorg Sjoerd Terpstra Bestuurslid CPZ Senior beleidsadviseur ZN RvA PRN RvT GC Lombok

2 Take home message

3 Integrale geboortezorg Het CPZ De zorgstandaard Integrale bekostiging Kwaliteit …….

4 Facts

5

6 rapport Stuurgroep Z&G – januari 2010 Een goed begin 1.Moeder en kind in de hoofdrol goed luisteren – serieus nemen – regie bij zwangere 2.Proactief ipv reactief (kanteling) vooraf de beste condities creëren – niet afwachten, maar alert reageren 3.Goed geïnformeerde zwangere gestandaardiseerde voorlichting – stop roken, alcohol, obesitas 4.Samen verantwoordelijk regionale netwerken - samenwerking op basis van gelijkwaardigheid – multidisciplinaire richtlijnen - integrale zorgstandaard - einde vrijblijvendheid 5.Specifieke aandacht voor vrouwen uit achterstandsituaties nationaal programma voor lage SES 6.Bevallende vrouw niet alleen begeleiding/bewaking vanaf begin bevalling 7.24/7 beschikbaar en bereikbaar behandeling start binnen 15 minuten (na diagnose)

7 Koers CPZ Het stimuleren van één samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg. Naadloos op elkaar afgestemd zorgnetwerk, waarbij de behoeften van zwangere en kind leidend zijn. Professionals committeren zich aan multidisciplinaire, bindende afspraken, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid De netwerkaanpak wordt landelijk vastgelegd in de vorm van multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden

8

9 Focus op inhoud en organisatie; niet op belangen en domeinen Niet opnieuw wiel uitvinden: beschikbaar stellen van checklists, best practices, voorbeeld zorgpaden, etc Etalage = www.goedgeboren.nlwww.goedgeboren.nl Werkwijze CPZ

10 Opdracht werkgroep Zorgstandaard Ontwikkelen kwaliteitskader Integrale geboortezorg Uitgangspunt advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte: Moeder en kind in de hoofdrol Gezond en veilig Samen verantwoordelijk

11 Zorgstandaard als norm Zorgstandaard beschrijft de norm waaraan het multidisciplinaire complete proces van kinderwens tot en met de kraamzorg en eventuele overdracht naar de jeugdgezondheidszorg moet voldoen: welke hulp en begeleiding, op welke wijze, wanneer geboden moet worden. De wensen en behoeften van de zwangere & partner, het (ongeboren) kind en haar omgeving zijn uitgangspunt van optimale geboortezorg. Dit in samenhang met de klinische behandelrichtlijnen. De zorgstandaard geboortezorg beoogt dat elke zwangere individueel toegesneden begeleiding krijgt op basis van deze gezamenlijk vastgestelde standaard.

12

13 Zorgstandaard Integrale geboortezorg Preconceptiezorg Prenatale zorg Bevalling & geboorte Na de bevalling & geboorte Geboortezorg in specifieke situaties Overige geboortezorg Generieke modules Organisatiestructuur Kwaliteitsindicatoren

14 Zorg door 1e lijn, 2e lijn en kraamzorg Integrale zorg Positieve evaluatie innovatieregel T0 (1/1/15) T1 (< 1/1/17) T2 (< 1/1/2020) Experiment integrale zorg Contract ZV Goedgekeurd experiment Huidige bekostigingssystematiekHuidige bekostigingssystematiek + module integrale zorg Integrale bekostiging via innovatieregelingBeleidsregel integrale bekostiging Aanvraag module integrale zorg bij zorgverzekeraar Ontwikkeling geboortezorg- organisaties Experimenteerperiode quickscan VSV ladder0-meting samenwerking, ketenindicatoren en clientervaringen meting samenwerking, ketenindicatoren en clientervaringen eindmeting samenwerking, ketenindicatoren en clientervaringen Integrale bekostiging

15 Kwaliteit in kaart

16  cpz@collegepz.nl cpz@collegepz.nl  barbarawijsen@collegepz.nl barbarawijsen@collegepz.nl  s.terpstra@zn.nl s.terpstra@zn.nl  www.goedgeboren.nl www.goedgeboren.nl Goede ideeën? Laat het ons weten!


Download ppt "Het toverwoord: Integrale Geboortezorg Sjoerd Terpstra Bestuurslid CPZ Senior beleidsadviseur ZN RvA PRN RvT GC Lombok."

Verwante presentaties


Ads door Google