De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie op CIW hoorcollege 5: Corporate Communicatie Ali Oussaïd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie op CIW hoorcollege 5: Corporate Communicatie Ali Oussaïd."— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie op CIW hoorcollege 5: Corporate Communicatie Ali Oussaïd

2 Identiteit - Imago - Beeldvorming 1.Inleiding 2.Corporate Communication 3.Gedrag/communicatie/symboliek 4. Beeldvorming

3 Imagoniveaus Landniveau Brancheniveau Bedrijfsniveau Merkniveau Productniveau Gebruikersniveau

4 Organisatie en krachtenveld Organisatie Personeel, interne relaties Consumenten, cliënten Toeleveranciers Financiers, aandeelhouders Concurrenten Overheid, politiek Algemene publiek, omwonenden Intermediairs Vakbonden, belangengroepen Maatschappelijke ontwikkelingen Arbeidsmarkt- ontwikkelingen Ontwikkelingen in de media Politieke ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Technologische ontwikkelingen Organisatie en krachtenveld (naar: Keuning, 1993:1)

5 Corporate communication Corporate Communication is het management- instrument waarmee, op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze, alle bewust gehanteerde vormen van in- en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men een afhankelijkheidsrelatie heeft. (Van Riel, 1997:33)

6 Positionering Het verwerven van een prominente plaats in de perceptie van de consument voor een keuzealternatief te midden van de andere, concurrerende alternatieven. (uit Van Raaij in Klandermans: 96:234)

7 Gewenste identiteit organisatie Informatie Attitudevorming Imagovorming succes

8 Corporate identity-mix Persoonlijkheid Gedrag Symboliek Communicatie (Vos en Schoemaker, p.54)

9 Identiteit Het geheel van karakteristieke eigenschappen van een organisatie; hoe de organisatie zich daadwerkelijk manifesteert en wat haar wezenlijke kenmerken zijn. (p.51) Gedrag Het totaal van manieren waarop een organisatie zich naar haar sociaal-economische omgeving manifesteert, zowel in visuele zin als inhoudelijk via houding en gedrag naar en van personeel, artikelen in de media, productiemethoden en productkwaliteit. (Aerssens, 1994) Symboliek De visuele presentatie van een organisatie volgens strikte voorschriften t.b.v. eenduidige herkenbaarheid. (van Rekom e.a.: 1991)

10 Analysemodel voor beeldvorming Identiteit van x: communicatiegedragsymboliek Endogene informatieExogene informatie Black Box: informatieverwerkingsprocessen waarneming selectie verwerking hoge uitwerkingsgraaduitw.graad op middenniveaulage uitw.graad kenniskenniskennis attitudeattitude is imago attitude imago is complex gestructureerdimago is een globale indruk

11 Beeldbepalende factoren - Eigen ervaring - Informele, interpersoonlijke comm. - Journalistieke uitingen - Betaalde communicatie


Download ppt "Oriëntatie op CIW hoorcollege 5: Corporate Communicatie Ali Oussaïd."

Verwante presentaties


Ads door Google