De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biologisch Archeologisch Platform Certificering specialistisch onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biologisch Archeologisch Platform Certificering specialistisch onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Biologisch Archeologisch Platform Certificering specialistisch onderzoek

2 Certificering Volgens ‘certificatieschema archeologie’ Bestaande uit: 1. Beoordelingsrichtlijn (BL) 2. Tenminste één van de KNA protocollen – Specialistisch onderzoek – Inventariserend veldonderzoek Land Water – Etc.

3 Begrippen CI: certificerende instelling Organisatie Audit = Controle – Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate de organisatie aan de normeisen voldoet.

4 Begrippen Initieel certificatieonderzoek (behalen certificaat, 4 jaar geldig) Opvolgingsonderzoek - Externe audit Interne audit Technisch expert: Persoon die specifieke kennis of expertise aan het auditteam toevoegt (N.B. senior KNA Archeoloog en alleen nodig als de CI de specifieke expertise niet heeft).

5 Procescertificering Geregeld in de BRL (geldend bij alle protocollen) Opdrachtvorming Voorbereiding Uitvoering Afwijking werkwijze Oplevering

6 Interne audit Auditplanning Eén of meerdere projecten Controle voor protocol Implementatie BRL Actoren De inhoud en omvang van de interne audit wordt in hoge mate door de organisatie zelf bepaald.

7 Interne auditor Niet betrokken geweest bij de projecten Interne of externe ‘opleiding’ Kennis van de archeologie, processen etc. LET OP: dit hoeft géén archeoloog of specialist te zijn, maar… …. kan wel een van je collega’s zijn waarmee je afspraken hebt gemaakt (collegiale toetsing met gesloten beurzen maar wel met contracten)

8 Externe audit De certificatie-instellingen hanteren bij de beoordeling van de organisatie in het kader van certificatieonderzoek zowel de eisen uit deze BRL als de eisen die in protocollen zijn opgenomen. Dús ook in interne audit

9 De ‘CI’ Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen zijn vastgelegd, stellen de certificatie-instellingen aanvullende procedurele voorwaarden voor de werkwijze en voorwaarden met betrekking tot certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.

10 Eisen CI’s Accreditatie vanaf 2018 Onafhankelijk HBO werk-denkniveau Dus: niet per se archeologen/specialisten

11 De organisatie die gecertificeerd is dan wel gecertificeerd wil worden moet kunnen beschikken over een Senior KNA functionaris. De organisatie toont daartoe aan dat hij met één of meer Senior KNA functionaris(sen) een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

12 Initieel certificatieonderzoek en vervolgonderzoek (externe audit) Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem Implementatie op de vestiging(en) - Actoren (registratienummer) - Documentatie Implementatie in het onderzoeksproject Vervolg: jaarlijks!

13 Kwaliteitsmanagementsysteem Beheer hiervan Personeel / mensen Documentatie Interne audits De organisatie maakt een overzichtsschema (handboek), waaruit blijkt dat ieder onderdeel van de BRL correspondeert met een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit schema is minimaal tot op paragraafniveau van de BRL uitgewerkt.

14 Aantal te beoordelen projecten Aantal actoren Aantal protocollen

15 Beoordeling Kan één persoon zijn (Lead-auditor) Beschikt over specifieke kennis van de processen waar dit certificatieschema eisen aan stelt. Géén inhoudelijke beoordeling

16 Rapportage Beschrijft het uitgevoerde onderzoek (audit) Kernachtige samenvatting Afwijkingen Toelichting op beslissing

17 Schorsing/waarschuwing/intrekking Kritieke afwijking Terugkerende afwijking Niet op tijd verbeteren Fraude

18 Kritieke afwijkingen Controles Kwaliteitsmanagementsysteem Interne audits Geen (Senior) KNA Functionaris Geen vervangingsregeling Niet-bevoegde actoren

19 Kritieke afwijkingen De organisatie corrigeert 'kritieke afwijkingen' zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na constatering door de certificatie- instelling.

20 Certificaat Het procescertificaat wordt afgegeven per organisatie. Op het certificaat komt duidelijk tot uitdrukking voor welke juridische entiteit, op welke vestiging(en) en op welk protocol of welke protocollen het certificaat van toepassing is. Vier jaar geldig.

21

22


Download ppt "Biologisch Archeologisch Platform Certificering specialistisch onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google