De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsen en beoordelen Toetsen Overzicht hoofdstuk 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsen en beoordelen Toetsen Overzicht hoofdstuk 5"— Transcript van de presentatie:

1 Toetsen en beoordelen Toetsen Overzicht hoofdstuk 5
Handboek voor leraren Toetsen Overzicht hoofdstuk 5 Toetsen

2 Overzicht presentatie
waarom toetsen? toewerken naar examens rol onderwijsinspectie leerdoelen taxonomie van Bloom soorten toetsen toetsen als werkvorm formatieve en summatieve toetsen competentiedriehoek van Miller het triangulatiemodel van Dochy cijfers geven en beoordelen een goede toets Handboek voor leraren Toetsen

3 Waarom toetsen? Een beeld krijgen van de capaciteiten van de leerlingen Wordt niet altijd zichtbaar. Te wijten aan: kwaliteit van de toets voorbereiding op de toets faalangst gebrek aan motivatie Handboek voor leraren Toetsen

4 Toetsresultaten leiden tot …
controle op inzet diagnose leerresultaat vervolg van leertraject peilen/bepalen doelgerichtheid van het onderwijs vergroten motiveren en sturen van het leerproces selectie voorspelling toekomstig functioneren (zie ook onderwijsregelkring) Handboek voor leraren Toetsen

5 Onderwijs is intentioneel
iets bereiken in een bepaalde tijd gefaseerde opbouw niet enkel kennis of cognitie toetsen: vo zelfredzaamheid ontwikkelen mbo juiste werkhouding aannemen Handboek voor leraren Toetsen

6 Toewerken naar examens
vo mbo kerndoelen - 7 domeinen leerplandoelen leerdoelen leerplannen PTA kerntaken kwalificatiedossiers prestatie-indicatoren integratief handelen competenties, bv: het samenwerkend vermogen omgaan met tegenslag opvolgen van procedures Handboek voor leraren Toetsen

7 Rol onderwijsinspectie
vo mbo doorstroming onderbouw rendement bovenbouw verschil schoolexamens -centrale examens score leerlingen toetsinstrumenten kwalificatiedossiers betrouwbare beoordelingen Handboek voor leraren Toetsen

8 Examens vo mbo schoolexamens beoordelingsportfolio landelijke examens
leraren: lessen en plannen op elkaar afstemmen toetservaring consequenties van toetsen toetsen vooraf aan eindexamen beoordelingsportfolio schriftelijke toetsen werkstukken proeve van bekwaamheid leraren: uitwerkingen en antwoorden leerlingen analyseren vragen naar representativiteit en gebruiksvriendelijkheid Handboek voor leraren Toetsen

9 Leerdoelen Meetbaar maken van doelen: aanwijsbare prestatie gedrag
inhoud voorwaarden Handboek voor leraren Toetsen

10 Taxonomie van Bloom onthouden begrijpen integreren toepassen
voordelen: geen eenzijdig toetsbeleid cognitieve niveaus op elkaar voortborduren Handboek voor leraren Toetsen

11 Soorten toetsen en hun functies
selecterend – gericht op toelating onderwijsgericht – gericht op aanwijzing – gericht op bijsturing producten kwalificerend – gericht op niveaubepaling Handboek voor leraren Toetsen

12 Toetsen als werkvorm leergedrag beïnvloeden
toets is geen eindinstrument maar werkvorm biedt veel aanknopingspunten bijvoorbeeld: uitwerkingen toets – leerlingen onderling corrigeren taakvolwassen groepen – gerichte feedback Handboek voor leraren Toetsen

13 Formatieve toetsen Verschaft leerlingen informatie over hun prestatieniveau bijsturende functie oefenfunctie diagnostische functie Handboek voor leraren Toetsen

14 Voorbeelden formatieve toetsen
plotselinge overhoring beoordeling van huiswerkuitwerkingen oefentoets presentatie van uitwerkingen examentraining voortgangstoetsen conceptbesprekingen presentatie van voorlopige uitwerkingen Handboek voor leraren Toetsen

15 Summatieve toetsen kwalificerende functie
nadelen veel kleine summatieve toetsen geen of te weinig oefentijd alle uitwerkingen belangrijk veel nakijken en feedback geen deadlines meer grondig voorbereiden (in lijn met de lessen) Handboek voor leraren Toetsen

16 Voorbeelden summatieve toetsen
landelijk eindexamen rijexamen zwemexamen schoolexamen tentamen overgangstoetsen Handboek voor leraren Toetsen

17 Competentiedriehoek van Miller
Handboek voor leraren Toetsen

18 Knowsniveau Gericht op kennis die noodzakelijk is om elementen, begrippen en fenomenen te onderscheiden Beoordeling – juiste interpretatie tips: toetsen met meerkeuzevragen toetsen met juist – onjuistvragen mondelinge toetsen open schriftelijke toetsen Handboek voor leraren Toetsen

19 Knows-howniveau Vragen moeten de aanpak van leerlingen zichtbaar maken
Gericht opgesteld tips: casustoetsen schriftelijke werkstukken verslagen Handboek voor leraren Toetsen

20 Shows-howniveau Competenties tonen door in simulaties of fictieve oefeningen te laten zien hoe ‘dingen werken’ tips: de criteria zijn vooraf bekend als voorbereiding van omvangrijke praktijktoetsen Handboek voor leraren Toetsen

21 Doesniveau Taak uitvoeren in een reële situatie onder representatieve omstandigheden Doestoetsen laten zich lastig standaardiseren aanbevelingen: driepotig toetsen (Dochy) producten gedemonstreerd gedrag beschreven processen Handboek voor leraren Toetsen

22 Het triangulatiemodel van Dochy
Handboek voor leraren Toetsen

23 Cijfers geven Mechanismen die maken dat het cijfer behoorlijk arbitrair is: onvolledig gebruik van de cijferladder wijze van totstandkoming van cijfers het middelen van cijfers is eigenlijk onjuist herkansingen worden zwaarder beoordeeld geen eenduidig beleid Handboek voor leraren Toetsen

24 Beoordelen relatief en absoluut
voordeel je kunt de beoordeling aanpassen op basis van een te moeilijke of makkelijke toets nadeel groepsuitslag heeft invloed op het individuele cijfer van een leerling voordeel leerlingen krijgen cijfer ongeacht groepsuitslag nadeel geen correctie op een verkeerd ontworpen toets Handboek voor leraren Toetsen

25 Een goede toets … valide betrouwbaar afname doel
voldoet aan de bedoeling die men heeft met het meten meet wat hij moet meten heeft een betrouwbaar meetresultaat is eenvoudig en makkelijk te gebruiken Handboek voor leraren Toetsen


Download ppt "Toetsen en beoordelen Toetsen Overzicht hoofdstuk 5"

Verwante presentaties


Ads door Google