De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Registratie ECK standaard Distributie & toegang 2.0 Architectuurraad 14 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Registratie ECK standaard Distributie & toegang 2.0 Architectuurraad 14 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Registratie ECK standaard Distributie & toegang 2.0 Architectuurraad 14 april 2016

2 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Waarom een standaard voor distributie & toegang? Geen gedoe met vouchers Inzicht in licentie status De school als betrouwbare identity-provider van de gebruiker Inzicht in het aanbod En een open ecosysteem 2

3 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Aanleiding harmonisatie ECK D&T 1.0 LiMBO ECK D&T 1.5 Registratie verzoek Directe Toegang VO Harmonisatie proces ECK D&T 2.0

4 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Het project in beeld

5 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Resultaat & Aanpak Een geharmoniseerde duurzame standaard voor de distributie en toegang van leermiddelen. Deze standaard wordt gedragen door de VO & MBO onderwijssector en door de belanghebbende uitgeverijen, distributeurs en software leveranciers.

6 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Organisatie iECK stuurgroep KAT (kern architectuur team) AdviesgroepProjectmanager PO, VO en MBO raad, Kennisnet, GEU, VDOD, KBBe saMBO-ICT (LiMBO) VO raad Directe Toegang GEU VDOD saMBO-ICT (LiMBO) VO raad Directe Toegang GEU VDOD Architecten: Erwin Reinhoud (Kennisnet) Edwin Verwoerd (Iddink) Paul de Wit (v Dijk) Victor Deelen (LWG) Jorrit Janszen (Deviant) Carel Maas (Topicus) Rimmer Hylkema (Thieme Meulenhoff) Architecten: Erwin Reinhoud (Kennisnet) Edwin Verwoerd (Iddink) Paul de Wit (v Dijk) Victor Deelen (LWG) Jorrit Janszen (Deviant) Carel Maas (Topicus) Rimmer Hylkema (Thieme Meulenhoff)

7 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Het resultaat

8 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Standaarden & implementatietools Principes & Processen Service beschrijvingen Technische voorschriften WSDL en XDS sets (ten behoeve van implementatie) Kennisnet biedt een compliancy voorziening ECK D&T

9 Bepalen Leveren Bestellen Toegang Gebruik Catalog Service Educational ContentList Service Order Service Ontwikkel omgeving leermiddelenlijst Bestel omgeving ELO/Toegangs- pagina Content applicatie Specify Service Registratie Centrale infrastructuur Authenticatie dienst Attributen dienst Nummer voorziening Eindgebruikers diensten ECK D&T 2.0 standaarden Catalog Service License Service Activationcode Service

10 Catalog Service Order Service Specify Service License Service Content applicatie Authenticatie dienst Attributen Bron ReadCatalog Instelling Distributeur (Bestellen) Uitgever Federatie Attributen dienst ReadEducationalContentList Centrale infra ReadUserLicense ReadOrganisationLicense SpecifyOrganisationCredit SpecifyUserCredit CorrectOrganisationCredit CorrectUserCredit GetStockStatus PlaceOrder ELO / Toegangspagina LAS Voorbeeldconfiguratie Nummer voorziening Bestel omgeving Educational ContentList Service Distributeur (Bepalen) Activationcode Service GetActivationCode Ontwikkelomgeving leermiddelenlijst ReadCatalog ReadOrganisationLicense Catalog Service ReadCatalog

11 Catalogus HUB Licentie HUB Licentie HUB Authenticatie HUB Admin Bron identiteit Authenticatie dienst Platform (leren & volgen) Catalogus distributie X Bestel Omgeving X Applicatie uitgever Y Registratie gebruikers uitgever Y Registratie bestellingen X Catalogus uitgever Y Nummer voorziening Nummer voorziening

12 Opname Distributie en Toegang standaard in de ROSA Architectuurraad 14 april 2016

13 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitgangspunten (o.a.): -De ROSA is nu geregistreerd bij Edustandaard en wordt gebruikt als toetsingsinstrument voor nieuwe standaarden Inhoud (o.a.): -Edukoppeling transactiestandaard -Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) -Certificeringsschema voor leveranciers -ECK Referentiearchitectuur De ROSA

14 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. ECK Referentiearchitectuur processen ECK ReferentiearchitectuurECK D&T Vindbare contentBepalen Toegankelijke content (beschikbaar stellen in omgeving en distribueren & Toegang) Bestellen, Distribueren & Toegang Bruikbare contentGebruik

15 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. ECK-RA1: Bij het uitwisselen van informatie over leermiddelen (metadata) tussen partijen worden de metadata-afspraken gehanteerd die bij EduStandaard in beheer zijn. ECK-RA2: Alle leermiddelen in de contentketen zijn uniek geïdentificeerd met behulp van een unieke persistente identifier volgens de Afspraak Unieke Persistente Identifier. ECK-RA3: Alle metadatarecords in de contentketen zijn uniek geïdentificeerd met behulp van een unieke persistente identifier volgens de Afspraak Unieke Persistente Identifier. (zoals OBK API waardelijsten, bk:05d90293-e675-44f4-bcd7-1f67161f6734) ECK Referentiearchitectuur principes I

16 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. ECK-RA4: Voor de (vak)inhoudelijke metadatering van leermateriaal wordt gebruik gemaakt van de geregistreerde vocabulaires in de EduStandaard-vocabulairebank (OBK). ECK-RA5: De “Afspraak beschikbaar stellen en verzamelen metadata (OAI-PMH)” wordt gebruikt als standaard voor het uitwisselen van sets van metadata in de keten. ECK-RA6: De “Afspraak opvragen metadata (SRU)” wordt gebruikt voor het opvragen van metadata van specifieke leerobjecten. ECK Referentiearchitectuur principes II

17 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. BU SLIDES 17

18 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. PrincipeGAP met ECK D&TOnderbouwing 1NLLOM is alleen relevant voor de CatalogService, maar wordt binnen ECK D&T vrijwel niet toegepast. Wel zijn een aantal velden in naam overgenomen die voor ketenpartijen werkbaar zijn, zoals IntendedEndUserRole. Een verdere invulling van NLLOM wordt gegeven door OBK. Het toepassen van vocabulaires/waardelijsten vanuit OBK is wel uitvoerig besproken en er zijn een aantal gegevens van de CatalogService waarbij het toepassen van OBK is opgenomen, zoals Level (Onderwijsniveau), Subject (Studierichting / Leergebied) en Course (vakkern). Er worden dus zeker een aantal velden conform NLLOM/OBK gevuld, maar het is niet zo dat, zoals het principe stelt, alle metadata voor een leermiddel conform NLLOM is gedefinieerd. NLLOM wordt nu niet door veel partijen binnen de keten toegepast. De drempel was nu te hoog om dit al voor velden te doen. Waar mogelijk is wel NLLOM / OBK toegepast. Naar mate NLLOM/OBK meer en meer in keten gebruikt wordt zullen ook de overige ECK D&T velden hieraan gaan conformeren. 2De UPI standaard is relevant voor de verschillende identifiers die binnen ECK D&T gebruikt worden. De unieke persistente identifier maakt het mogelijk om naar digitale objecten te verwijzen, onafhankelijk van de opslaglocatie van deze objecten. Er is uitvoerig stilgestaan bij de toepassing van de UPI bij het veld ProductId. Binnen de keten wordt voor producten voornamelijk identifiers van het type EAN toegepast. Er is een mogelijkheid om van EAN een UPI te maken door voor huidige productId’s de prefix ‘ean:” toe te voegen. Dit vraagt echter om een redelijke wijziging in bestaande systemen. Ook zijn er nu geen partijen die hun systeem zo hebben ingericht dat op basis van het UPI (ean:productid) naar productmetadata op het web verwezen kan worden en levert dit dus nog niets extra’s op.

19 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. PrincipeGAP met ECK D&TOnderbouwing 3 Wat voor de ECK D&T productId geldt, geldt ook voor andere metadatarecords, hierbij wordt geen UPI toegepast. Verschillende metadatarecords worden nu direct aangeduid met een waarde (enumeratie), of een lokale identifier. Net als bij de ProductId voor leemiddelen wordt het voordeel van een UPI ook voor andere metadata wel onderkend. Met de verdere ontwikkeling van de keten wordt verwacht dat in de toekomst hier meer op aangesloten wordt. 4Zoals bij punt 1 aangegeven wordt er voor de meeste (vak)inhoudelijke velden gebruik gemaakt van OBK. Alleen voor Year (leerjaar) en Sector wordt geen gebruik gemaakt van OBK. Verder hanteert ECK D&T ook het principe :”De identifiers voor curriculum gerelateerde begrippen, zoals vak worden bepaald door OBK”. Met dit principe is ECK D&T redelijk in overeenstemming. Zodra ook voor Year en Sector een passende OBK API beschikbaar is, kan ook hiervan gebruik worden gemaakt binnen ECK D&T. 5De OAI-PMH standaard wordt binnen ECK D&T niet toegepast. Deze standaard wordt niet toegepast binnen de keten. Web service op basis van de WSDL/SOAP standaarden zijn wel bij alle partijen bekend en kunnen ook goed toegepast worden bij het uitwisselen van product metadata. Hoewel de overweging niet expliciet gemaakt is, is het wel voor alle partijen een logische keuze geweest om ook metadata uit te wisselen obv SOAP web services. 6De SRU standaard wordt binnen ECK D&T niet toegepast. De SRU standaard wordt toegepast in zoekportalen om gebruikers naar leermateriaal te laten zoeken. Dit valt buiten de huidige scope van de ECK D&T standaard.

20 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. PrincipeGAP met ECK D&TOnderbouwing 7Dat tussen een aanbieder en ontvanger duidelijk is welke voorwaarden er gelden is ook in lijn met de ECK D&T afspraak. Hiervoor zijn in de standaard echter geen principes voor opgenomen, maar wordt gezien als onderdeel van de bilaterale afspraken tussen de leverende en ontvangende partij. Noodzaak voor opname van een dergelijk principe lijkt te ontbreken. Er wordt in de context van de afspraak meer nadruk gegeven op het belang dat gebruikers goed geïnformeerd worden en een helpdesk hebben waar zij terecht kunnen bij problemen. De leverende en ontvangende partij weten elkaar over het algemeen goed te vinden en hebben voorwaarden ineen SLA belegd.


Download ppt "Registratie ECK standaard Distributie & toegang 2.0 Architectuurraad 14 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google