De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisuitwisseling en zwerfafvalvergoeding Henk Klein Teeselink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisuitwisseling en zwerfafvalvergoeding Henk Klein Teeselink"— Transcript van de presentatie:

1 Kennisuitwisseling en zwerfafvalvergoeding http://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/zwerfafvalvergoeding?overview=node/9 Henk Klein Teeselink hkleinteeselink@nederlandschoon.nl 070-3042080

2 Ingediende plannen lightmedium 2013935 20141608

3 Hoofdgedachte extra aanpak Investeer in: Preventie van zwerfafval: o mensen/bedrijven gooien minder op straat, er verwaait minder etc. Slimmer beheer: o Door het beheer/het schoonmaken anders te organiseren kan op termijn goedkoper de zelfde kwaliteit worden gehaald of voor het zelfde geld meer kwaliteit

4 Beheer Communicatie gedragsbeïnvloeding Kennis en houding Een schonere omgeving

5 Zijdelingse zwerfafvalaanpak (Gescheiden) inzameling zoals: Naar minicontainers voor opk (ipv losse colli) Houders voor plastic zakken Etc. Vuistregel 10% van investering/exploitatie Overig, zoals integraal beheer: Naar rato zwerfafval belang

6 Niet vergoeden Niet conform de hoofdgedachte Meer mensen inhuren om op te ruimen zonder dat geïnvesteerd wordt in slimmer werken Geen zwerfafvalaanpak, zoals aanpak hondenpoep, graffiti.

7 Verantwoording 2013 Loopt mee met verantwoording 2014

8 Nederland Schoon: Uitvoeringsorganisatie aanpak zwerfafval Inhoudelijke toetsing extra aanpak via 1,19/inwoner Kennisdeling van ervaringen uit extra aanpak Nederland Schoon: Uitvoeringsorganisatie aanpak zwerfafval Inhoudelijke toetsing extra aanpak via 1,19/inwoner Kennisdeling van ervaringen uit extra aanpak Afvalfonds Gemeente Schoon: Kenniscentrum voor gemeenten Financiering uit vrijwillige bijdrage gemeenten uit 1,19/ /inwoner Gemeente Schoon: Kenniscentrum voor gemeenten Financiering uit vrijwillige bijdrage gemeenten uit 1,19/ /inwoner Gebundelde kennis zwerfafval www.kennniswijzerzwerfafval.nl Gebundelde kennis zwerfafval www.kennniswijzerzwerfafval.nl Raamovereenkomst: onderdeel zwerfafval gemeenten derden 20 mln voor gemeenten Aandachtspunt kennisdeling voor gemeenten die niet de vrijwillige bijdrage aan Gemeenteschoon betalen NVRD: Vereniging voor beheer en uitvoering reiniging Kenniscentrum Leden belangen Binnen beheer ook aandacht voor zwerfafval NVRD: Vereniging voor beheer en uitvoering reiniging Kenniscentrum Leden belangen Binnen beheer ook aandacht voor zwerfafval Andere kenniscentra, zoals CROW Regionale organisaties voor dienstverlening gemeenten: Rova, Irado, etc Adviesbureaus, leveranciers ea Nedvang Wastetool Uitbetalingen Auditing Nedvang Wastetool Uitbetalingen Auditing

9 Kennisuitwisseling Benut beschikbare kennis Nederland Schoon, GemeenteSchoon en NVRD stimuleren kennisuitwisseling ism ……………………………… o Enquetes/bijeenkomsten/xxxxx o www.kenniswijzerzwerfafval.nl van Nederland Schoon en Gemeente Schoon www.kenniswijzerzwerfafval.nl Bellen met Gemeente Schoon

10 Supporters van schoon Maak samenwerking aanstekelijk Benut lokale energie (sport) verenigingen (sport) verenigingen scholen winkels opinieleiders gemeente uitvoerende (SW) bedrijven Adoptie gebieden, bakken etc. Betrokken met omgeving


Download ppt "Kennisuitwisseling en zwerfafvalvergoeding Henk Klein Teeselink"

Verwante presentaties


Ads door Google