De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis Inleiding door Aad Kouwenhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis Inleiding door Aad Kouwenhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis Inleiding door Aad Kouwenhoven

2 Opgroeien anno 2010 (1) Verschillende leefomgevingen (thuis, school, vrije tijd) bepalen het leven van kinderen, maar zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Hoe kan verbinding tot stand worden gebracht tussen de leefgebieden in een gefragmenteerde samenleving?

3 3NN/20043 Opgroeien anno 2010 (2) - Inhoudelijke verbinding (M. de Winter): overeenstemming doelen in de opvoeding - Opvoedingsdoelen (J. Hermanns): Invoegen in de maatschappelijke orde Ontwikkelen van autonomie Leren meedoen

4 Toekomstig jeugdbeleid (1) Brede benadering en investeren in kinderen Verbinding tussen verschillende leefomgevingen van kinderen opzoeken Beleid dat de vraag naar inhoudelijke opvoedingsdoelen weer stelt

5 5NN/20045 Benutten van talenten van ouders, kinderen en professionals Toenemende verantwoordelijkheid van de gemeente voor de uitvoering van het jeugdbeleid Sleutelrol voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Toekomstig jeugdbeleid (2)

6 Waarom een CJG? Uit de cijfers blijkt dat het met 85% van de Nederlandse jeugd en gezinnen goed gaat, maar: Er kan meer gedaan worden om vroegtijdig problemen te signaleren In hulpverlening vallen kinderen nog te vaak tussen wal en schip Instanties met verschillende financiering werken nog onvoldoende samen

7 Basismodel CJG (1) Het Centrum voor Jeugd- en Gezin: geeft laagdrempelig advies en ondersteuning, zodat de gezinnen zichzelf kunnen redden biedt een inloop voor vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien brengt jeugdigen en gezinnen met risico’s en problemen in beeld biedt op tijd hulp aan gezinnen om het ontstaan en/of verergeren van problemen te voorkomen

8 Basismodel CJG (2) Het CJG: coördineert de zorg aan een gezin volgens het principe ‘één gezin, één plan’: wanneer meer leden van één gezin hulp (nodig) hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn

9 9NN/20049 Het CJG: Is een schakel met de Zorg- en Adviesteams op scholen Coördineert en voert de regie bij zwaardere problemen en/of meer ingewikkelde hulpvragen (zorgcoördinatie en zorgregisseur) Basismodel CJG (3)

10 De justitieketen Het Veiligheidshuis in het Stadsgewest Haaglanden; In het Veiligheidshuis Den Haag worden hardnekkige problemen met overlast, probleemjeugd, geweld en criminaliteit aangepakt. Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, reclassering en zorg-en welzijnsorganisaties werken hier samen.

11 Creeren van een sluitende keten rond zorg- en risicojongeren (voorkomen van uitval in geboden trajecten, shopgedrag en afglijden in de criminaliteit). Voorkomen van strafbare feiten en overlast Terugdringen van recidive onder veelplegers Verlenen van passende zorg aan het slachtoffer Informatieknooppunt voor de partners in veiligheid Verlenen van nazorg Versterken van de ketenregie. Doel van het Veiligheidshuis

12 Uitgangspunten Veiligheidshuis Het Veiligheidshuis richt de activiteiten zowel op daders als op slachtoffers. Getracht wordt cliënten door een combinatie van preventie, repressie en nazorg maatwerk te bieden. Het Veiligheidshuis richt zich op de aanpak van deze multi- problematiek, die vaak een structureel karakter heeft. De achterliggende gedachte is dat repressie slechts effect heeft op de korte termijn.

13 Aanpak binnen het Veiligheidshuis De aanpak van de meeste veiligheidshuizen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: een persoonsgerichte aanpak van criminele en overlastgevende personen een gebiedsgerichte aanpak de ontwikkeling van een kennis- en expertisecentrum

14 Model Veiligheidshuis Preventief en Repressief Preventief Preventief onderzoek doen Voeren van een adviesgesprek met kind / ouder / gezin Indiceren voor zorg Houden van toezicht in het kader van onder- toezicht-stellingen

15 15NN/200415NN/2004 Repressief Interveniëren in gedrag: Agressieregulatietraining Budgetteringstraining Initiëren van een slachtoffer - dadergesprek Uitvoering geven aan een strafstelling: Voorlichting geven Uitvoeren van straathoekwerk Onderzoeken van de omstandigheden waarin het kind zich bevindt Combineren van een voorwaardelijke straf met arbeidstoeleiding en wonen Model Veiligheidshuis Preventief en Repressief

16 Partners van het CJG en het Veiligheidshuis Politie GGD Onderwijs Zorgaanbieders GemeenteBJZ Leerplicht/VSV/RMCHalt AMWWelzijnswerk Raad vd Kinderbescherming

17 Voor- en nadelen van samenbrengen Voordelen Duidelijke structuren Preventie versus repressie Nadelen Veel overlap / Meer van het zelfde met de zelfde partners Meer bureaucratie zonder verbinding Meer overleggen Geen nieuwe “handen aan het bed”

18 18NN/200418NN/2004 Hoe gaan we in Delft de ketens verbinden? Vragen en discussie


Download ppt "Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis Inleiding door Aad Kouwenhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google