De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voortijdig Schoolverlaten Een regionale verantwoordelijkheid Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg 15 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voortijdig Schoolverlaten Een regionale verantwoordelijkheid Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg 15 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voortijdig Schoolverlaten Een regionale verantwoordelijkheid Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg 15 juni 2012

2 2 Een stukje RMC-geschiedenis Crisis 80-er jaren Jeugdwerkloosheid Belang van startkwalificatie Visie Overheid Bundeling van krachten

3 3 Convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 (Aanval op de Schooluitval) Convenantpartners: -Rijk -Gemeenten regio 23 -ROC Kop van Noord Holland -Horizoncollege -Clusius College -Scholen aan Zee -Regius College -Wiringherlant -De Hogeberg

4 4 Doel Convenant 2012-2015 Realisatie van een zo hoog mogelijke reductie tot 25.000 VSV-ers aan het eind van het schooljaar 2015-2016. Instrumenten: –Prestatiebonus onderwijs –Programmagelden voor Maatregelen

5 5 De Maatregelen 2009 –Opvangklas mbo –Ontwikkelen verzuimmeldingen DUO –Beroepen oriëntatie –Versterken betrokkenheid ouders 2010 –Overstap VMBO- MBO –Kiezen vervolgopleiding –Optimaliseren Warme overdracht –Instroomtraject MBO –Verzuimbegeleid ing 2012 –Verder terugdringen van verzuim –Begeleidingsprogra mma’s op maat –Verbeterde overstap VMBO- MBO

6 6 Overige Instrumenten Financiering Plusvoorziening De zomeractie Trajectbegeleiding/Participatiebudget

7 7 Resultaten 2010-2011 De meest recente cijfers Regio 23 m.b.t. reductie VSV zijn van het schooljaar 2010-2011. 2005/062007/082008/092009/1020 10/11 Totaal13.70713.81213.68913.778 13.847 VSV'ers649526469482 448 Ambitie584519454389 De reductie ten opzichte van 2005-2006 in 2010-2011 bedraagt 31,0 procent

8 8 Convenant 2012-2015 Regionale analyse 2012-2015 Voortijdig Schoolverlaten Algemene Conclusies: Eenduidige registratie van uitvalsredenen van de diverse scholen Zet in op gebieden waar invloed op kan worden uitgeoefend Ontwikkel nieuwe maatregelen voor de groep 18+ ers Maak meer gebruik van de output van het verzuimloket. meet, monitor en stuur. Pak het “gedekte” verzuim aan Zorg voor bestuurlijke borging en zoek samenwerking met het Horizoncollege

9 9 Bestuurlijke afstemming Programma 2: Nadruk op preventie > vsv Monitorgroep Regiegroep Pho JOZ BOOK Zorgoverleg BOJOZ PG Ker nbe stuu r PG

10 10 Doelgroepen Onderbouw VO Bovenbouw VMBO Bovenbouw havo/vwo MBO niveau 1 MBO niveau 2 MBO niveau 3&4

11 11 Vergelijking andere regio’s Zuid-West Friesland –BBL 2 –Leerlingen havo/vwo West Friesland –Verzuim

12 12 Voorgestelde maatregelen Plusvoorziening (regionale opvang) Versterken van de uitstroomprocedure waarin de school intensief samenwerkt met het RMC. Een goede regionale registratie van (redenen van) uitval. Regionale trajectteams. Interne opvang op school Aanpakken ‘gedekt’ verzuim

13 13 Ondertekening. Convenant Samenwerkingsovereenkomst.


Download ppt "1 Voortijdig Schoolverlaten Een regionale verantwoordelijkheid Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg 15 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google