De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoraat 2: Bronnen. A. Openboekexamen B. Zoekstrategie C. Refereren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoraat 2: Bronnen. A. Openboekexamen B. Zoekstrategie C. Refereren."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoraat 2: Bronnen

2 A. Openboekexamen B. Zoekstrategie C. Refereren

3 A. Openboekexamen 1.Wat is volgens jullie belangrijk bij de voorbereiding van een openboekexamen? 2.Bedenk een goede examenvraag voor het deel ‘bronnen’.

4 Meer informatie kan je vinden via volgende link: http://soc.kuleuven.be/web/componentpage/1/ 3/nl/56

5 B. Zoekstrategie Stel dat je stage loopt bij I.T.E.R in Brussel. Je wordt door je stagemeester gevraagd om in het kader van een literatuurstudie over minderjarige zedendelinquenten de nodige wetenschappelijke literatuur op te zoeken. Welk stappenplan volg je?

6 B. Zoekstrategie 1. Situering en afbakening van het thema 2. Sociaalwetenschappelijke bronnen 3. Juridische bronnen 4. Statistische bronnen

7 1. Situering en afbakening van het thema Situering - Wettelijke regeling Definitie Trefwoorden

8 2. Sociaalwetenschappelijke bronnen Je bent op zoek naar boeken en tijdschriften waarvan de coördinaten niet gekend zijn? -Limo -Referentiedatabanken

9 2. Sociaalwetenschappelijke bronnen Welke criminologische tijdschriften kunnen voor dit onderwerp interessant zijn?

10 Geen logboek/dagboek “Bij het opzoeken van mijn bronnen ben ik eerst en vooral begonnen met op het internet te surfen en te zoeken naar de website van de bibliotheek rechtsgeleerdheid. De dag voordat we uitgebreid uitleg kregen over hoe we te werk moesten gaan, was ik al eens naar deze bibliotheek gegaan. Dat moment was nogal frustrerend omdat er slechts enkele artikels te vinden waren over mijn onderwerp. Na de uitleg heb ik alle moed bijeen geraapt en ik ben opnieuw naar de bibliotheek gegaan. Het ging al een stuk gemakkelijker.”

11 3. Juridische bronnen Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het zoeken naar juridische bronnen? – www.jura.be www.jura.be – www.staatsblad.be www.staatsblad.be

12 Wees volledig “Toen ik aankwam bij de juridische bronnen ging het wat minder vlot. Omdat hier ook slechts weinig bronnen beschikbaar waren. Ik heb enkele omzendbrieven gevonden via www.just.fgov.be. Ook op de website van het Belgisch Staatsblad op www.desenaat.be. Als laatste heb ik ook nog gesurft naar www.coe.int waar ik ook nog een juridische bron vond.” www.just.fgov.bewww.desenaat.be www.coe.int

13 4. Statistische bronnen Stel dat je op zoek bent naar cijfers over het plegen van diefstal door minderjarigen, waar kan je deze informatie vinden? Stel dat je op zoek bent naar statistieken over elektronisch toezicht. Welke zijn het meest geschikt?

14 Verantwoord waarom je niets hebt gevonden “De statistische bronnen heb ik als laatste gezocht. Deze waren moeilijk te vinden. Via de sites die in het handboek staan van bronnen in het criminologisch onderzoek vond ik geen relevante informatie. Telkens ik een trefwoord ingaf in het venster zoeken, leidde dit tot nergens. Toen mijn zoeken op niets uitdraaide, heb ik in google ‘statistieken administratieve sancties’ ingegeven en vond wel enige informatie. Op de site Veligheids- en preventiebeleid van België vond ik een paar grafieken over de gemeentelijke administratieve sancties.”

15 C. Oefenen op refereren 1. Refereren in de tekst 1.1. APA Wordt in onderstaande tekst correct gerefereerd? “Het doornemen van de beschikbare literatuur leidt tot de vaststelling dat er geen eenduidige definitie over cyberpesten voorhanden is. Volgens Vandebosch H. en Van Cleemput K. kunnen in het merendeel van de definities echter twee aspecten onderkend worden: een eerste aspect focust op het algemene begrip ‘pesten’; een tweede aspect schenkt aandacht aan de communicatiemiddelen die gehanteerd dienen te worden om te kunnen spreken van de specifieke vorm ‘cyberpesten’.”

16 C. Oefenen op refereren 1.2. Kluwer Zet onderstaande juridische bronnen in een voetnoot – Wetsvoorstel houdende strengere bestraffing van moord en doodslag op politieambtenaren dat uitgaat van De Kamer van Volksvertegenwoordigers, zittingsjaar 2007-2008, nummer 52K0578/001. – Een arrest van het Grondwettelijk Hof op 10 oktober 2007, arrestnummer 128/2007 gevonden op www.grondwettelijkhof.bewww.grondwettelijkhof.be – Artikel 2 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. Deze wet gepubliceerd in het Staatsblad op 13.07.2007.

17 C. Oefenen op refereren Art.2 wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, BS 13 juli 2007; Wetsvoorstel houdende strengere bestraffing van moord en doodslag op politieambtenaren, Parl. St. Kamer 2007-08, nr. 52K0578/001; GwH 10 oktober 2007, nr. 128/2007.

18 C. Oefenen op refereren 2. refererentielijst/ bibliografie volgens kluwer en APA 2.1. Stel dat je wilt verwijzen naar de licentiaatsthesis van K. Coenen (94p.) over ‘De plaats van herstelbemiddeling in een assisenproces’. Haar thesis werd in academiejaar 2006-2007 geschreven aan de KU Leuven. Haar promotor was professor Ivo Aertsen.

19 APA Coenen, K. (2007). De plaats van herstelbemiddeling in een assisenproces [Licentiaatsthesis]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. KLUWER COENEN, K., De plaats van herstelbemiddeling in een assisenproces, onuitg. licentiaatsthesis criminologische wetenschappen KU Leuven, 2006- 07, 94p.

20 2.2. Ik verwijs naar een artikel van Anjuli Van Damme en Lieven Pauwels ‘Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school’, pagina 17 tot 36. Dit artikel werd gepubliceerd in Panopticon, 2010, jaargang 31, nummer 6.

21 Van Damme, A., & Pauwels, L. (2010). Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school. Panopticon, 31 (6), pp. 17-36. Van Damme, A., & Pauwels, L. (2010). Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school. Panopticon, 31 (6), pp. 17-36. Van Damme, A., & Pauwels, L. (2010). Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school. Panopticon, 31, pp. 17-36. Van Damme, A. & Pauwels, L. (2010). Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school. Panopticon 31 (6), pp. 17-36.

22 Van Damme, A., & Pauwels, L. (2010). Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school. Panopticon, 31 (6), pp. 17- 36. Van Damme, A., & Pauwels, L. (2010). Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school. Panopticon, 31 (6), pp. 17-36. Van Damme, A., & Pauwels, L. (2010). Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school. Panopticon, 31, pp. 17-36. Van Damme, A. & Pauwels, L. (2010). Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school. Panopticon 31(6), pp. 17-36.

23 KLUWER VAN DAMME, A. en PAUWELS, L., “Onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten op school: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en individuele slachtofferervaringen op school”, Panopticon 2010, afl. 6, 17- 36.

24 2.3. Ik verwijs naar de bijdrage van Elke Devroe, Criminologie en beleid: een spannende relatie? (pagina’s 73-93), gepubliceerd in ‘Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek’. De redactie was in handen van Kristel Beyens, Johan Goethals, Paul Ponsaers en Geert Vervaeke. De reader werd uitgegeven door Politeia, Brussel in 2002.

25 DEVROE, E., “Criminologie en beleid: een spannende relatie?” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS, & G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, pp. 73-93. DEVROE, E., “Criminologie en beleid: een spannende relatie?” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS en G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, 73-93. DEVROE, E., “Criminologie en beleid: een spannende relatie?” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS, & G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, 73-93. DEVROE, E., “Criminologie en beleid: een spannende relatie?” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS en G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, pp. 73-93.

26 DEVROE, E., “Criminologie en beleid: een spannende relatie?” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS, & G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, pp. 73-93. DEVROE, E., “Criminologie en beleid: een spannende relatie?” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS en G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, 73-93. DEVROE, E., “Criminologie en beleid: een spannende relatie?” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS, & G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, 73-93. DEVROE, E., “Criminologie en beleid: een spannende relatie?” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS en G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, pp. 73-93.

27 APA Devroe, E. (2002). Criminologie en beleid: een spannende relatie? In K. Beyens, J. Goethals, P. Ponsaers, & G. Vervaeke (Reds.), Criminologie in actie: Handboek criminologisch onderzoek (pp. 73-93). Brussel: Politeia.

28 2.4. Ik verwijs naar een brochure ‘studiemethode’ uitgegeven in 2009 door Studieadvies Katholieke Universiteit Leuven. Die brochure telt 52 pagina’s. 2.5. Ik verwijs naar een internetbron ‘Justitie in cijfers’ van de Federale Overheidsdienst Justitie. Deze bron werd geraadpleegd op 7 maart 2011 op http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/268.pdf Deze brochure werd uitgegeven in 2009 door de Federale Overheidsdienst Justitie (Brussel) en omvat 40 pagina’s.http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/268.pdf

29 APA Studieadvies Katholieke Universiteit Leuven (2009). Studiemethode [Brochure]. Leuven: Studieadvies Katholieke Universiteit Leuven. KLUWER STUDIEADVIES KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Studiemethode, Leuven, Studieadvies Katholieke Universiteit Leuven, 2009, 52p.

30 APA Federale Overheidsdienst Justitie (2009). Justitie in België. Brussel: Federale Overheidsdienst Justitie [07.03.2011, Federale Overheidsdienst Justitie: http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/268.pdf]. http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/268.pdf KLUWER FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, justitie in België, Brussel, Federale Overheidsdienst Justitie, 2009, 40p. en http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/268.pdf. http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/268.pdf

31 2.6. Ik verwijs naar een schriftelijke vraag (nummer 1269) van Koen T’ Sijen over ‘de belspelletjes op televisie - de toepassing van het koninklijk besluit’ op 2 maart 2007 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie. De vraag werd gesteld in de Kamer. Je vindt deze vraag op pagina 31525.

32 KLUWER Vr. en Antw. Kamer 2006-07, 2 maart 2007, 31525 (Vr. nr. 1269 K. T’SIJEN). (enkel via Kluwer)


Download ppt "Monitoraat 2: Bronnen. A. Openboekexamen B. Zoekstrategie C. Refereren."

Verwante presentaties


Ads door Google