De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KENNISMAKINGSAVOND REYNAERTCOLLEGE 3 VMBO BK 5 OKTOBER 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KENNISMAKINGSAVOND REYNAERTCOLLEGE 3 VMBO BK 5 OKTOBER 2015."— Transcript van de presentatie:

1 KENNISMAKINGSAVOND REYNAERTCOLLEGE 3 VMBO BK 5 OKTOBER 2015

2 PROGRAMMA 1.PTA 2.Schoolexamen 3.Bevorderingsnormen 4.Overstap Basis  Kader 5.Werkwijze Dienstverlening & Commercie 6.Maatschappelijke stage 7.Magister 8.Tutoren systeem 9.Schoolreizen 10.Belangrijk

3 1. PTA PTA = Programma voor Toetsing en Afsluiting Per vak wordt vermeld:  Wat wordt getoetst ?  Soort toets  Weging van de toets  Herkansingsmogelijkheid ?

4 1B. PTA, WAAR TE VINDEN ?

5

6

7

8

9 2. SCHOOLEXAMEN Eindcijfers van klas 3 tellen mee voor 30 % van het schoolexamencijfer. Eindcijfers van klas 4 tellen mee voor 70% van het schoolexamencijfer. Beide eindcijfers vormen het uiteindelijke schoolexamencijfer (SE) Gewicht SE:50% Gewicht CE:50%

10 3A. BEVORDERINGSNORMEN 3 BASIS Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 1. Het eindgemiddelde voor het examenvakkenpakket is 5,50 of hoger. Het beroepsgerichte vak telt hier één keer mee.; 2. Alle toetsen van het vak rekenen werden gemaakt; 3. Voor het vak Nederlands een 5 (afgerond) als eindcijfer; 4. Kunstvakken en lichamelijke opvoeding hebben voldoende/goed als beoordeling; 5. Leerling voldoet aan de slaag-/zakregeling:

11 3B. BEVORDERINGSNORMEN 3 KADER Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 1. Het eindgemiddelde voor het examenvakkenpakket is 5,50 of hoger. Het beroepsgerichte vak telt hier één keer mee.; 2. Voor het vak rekenen een 5 (afgerond) als eindcijfer; 3. Voor het vak Nederlands een 5 (afgerond) als eindcijfer; 4. Kunstvakken en lichamelijke opvoeding hebben voldoende/goed als beoordeling; 5. Leerling voldoet aan de slaag-/zakregeling:

12 3C. OVERGANGSREGELING: SLAAG- / ZAK NB 1: Slaag/zakregeling: De leerling is geslaagd als: - alle afgeronde eindcijfers 6 of hoger zijn; - of als hij één afgerond eindcijfer 5 heeft en alle andere afgeronde eindcijfers 6 of hoger zijn; - of als hij twee afgeronde eindcijfers 5 heeft en alle andere afgeronde eindcijfers 6 of hoger zijn, waarvan ten minste één afgerond eindcijfer 7 of hoger is; - of als hij één afgerond eindcijfer 4 heeft en alle andere afgeronde eindcijfers 6 of hoger zijn, waarvan ten minste één afgerond eindcijfer 7 of hoger is. - Géén eindcijfer 3 of lager NB 2: Het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de basis –en kaderberoepsgerichte leerweg telt mee voor twee cijfers in de slaag/zakregeling. NB 3: Onder de vakken met een cijferbeoordeling valt ook het verplichte vak maatschappijleer. NB 4: De docentenvergadering kan beslissen om af te wijken van bovenstaande regels in bijzondere gevallen.

13 4. OVERSTAP BASIS – KADER (OF ANDERSOM) Van Basis naar Kader: Gemiddelde van minimaal 7,5 over de vakken: Ne, En, Wi, Ec, Ma en beroepsgerichte vak (telt 1 keer mee) + Positief advies docentenvergadering. + Organisatorische mogelijkheden. Van Kader naar Basis: Bij twijfel van docentenvergadering of behalen kader mogelijk is. Wanneer overstap mogelijk : Bij kerstrapport, paasrapport en einde schooljaar. Behaalde punten worden omgerekend volgens een vaste formule.

14 5. WERKWIJZE DC  Basis 16 lesuren, Kader 14 lesuren DC per week  Elk thema duurt 6 weken Elke maandag opdrachten inleveren voor uur.  Becijfering per thema: proefwerk: gewicht 4 keer; SO: gewicht 2 keer; werkstuk: gewicht 4 keer; praktijk: gewicht 4 keer of; lintstage: gewicht 6 keer  Stageweek 1 week in juni (week 23) 6 juni t/m 10 juni Stage adres is in overleg. Stage beoordeling: werkstuk (4x) + stage cijfer (6x)  Opdracht onderwijsmarkt (10 november) Deze moet “naar behoren” zijn.

15 6. MAATSCHAPPELIJKE STAGE  Leerlingen van het vmbo moeten 30 uren maatschappelijke stage doen.  groot aanbod stageplaatsen. Je mag natuurlijk ook altijd zelf een stage zoeken of bedenken.  Ook hulp op school bij allerlei activiteiten kunnen meetellen voor MaS.  Wie geen 30 uren maatschappelijke stage heeft gedaan, ontvangt geen diploma.  Vragen? Mail naar mevrouw de Roek of mevrouw Zaman

16 7. MAGISTER Online agenda, leerlingen kunnen via deze website bekijken wat het huiswerk is. Opvolgen van cijfers (regelmatig inloggen is een must!)

17 7. MAGISTER  Magister: inloggen via de website van de school:  Inlogcodes voor ouders en voor leerlingen  Inlogcodes kwijt?  mailen naar:

18 8. TUTOREN SYSTEEM Leerlingen kunnen bijles volgen van leerlingen, het zogeheten tutoren systeem. Hierbij gelden de volgende afspraken:  Aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij mentor of meneer Van de Velde (VLE).  In principe wordt er één (les)uur per week bijles gegeven.  De leerling betaald na afloop van elke bijles € 5,- aan de tutor.

19 9. SCHOOLREIZEN Schoolreizen in week 27 (3 juli t/m 8 juli)

20 10. BELANGRIJK ! Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk in het onderwijsproces ! Hoe ? -Controleer regelmatig de cijfers van uw zoon/dochter (Magister); -Controleer regelmatig huiswerk (Magister); -Vraag of uw zoon/dochter het naar zijn/haar zin heeft op school; -Spreek mentor en docenten aan indien er zich problemen voordoen; -Hoe ? Afkorting -Aanwezigheid bij oudercontact; -Ga bij calamiteiten (bv. lesverwijdering n.a.v. gedrag) in gesprek met uw zoon/dochter, desnoods samen met mentor / docent / teamleider.

21 EINDE Vragen? Tel:


Download ppt "KENNISMAKINGSAVOND REYNAERTCOLLEGE 3 VMBO BK 5 OKTOBER 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google