De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KENNISMAKINGSAVOND REYNAERTCOLLEGE 3 VMBO BK 5 OKTOBER 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KENNISMAKINGSAVOND REYNAERTCOLLEGE 3 VMBO BK 5 OKTOBER 2015."— Transcript van de presentatie:

1 KENNISMAKINGSAVOND REYNAERTCOLLEGE 3 VMBO BK 5 OKTOBER 2015

2 PROGRAMMA 1.PTA 2.Schoolexamen 3.Bevorderingsnormen 4.Overstap Basis  Kader 5.Werkwijze Dienstverlening & Commercie 6.Maatschappelijke stage 7.Magister 8.Tutoren systeem 9.Schoolreizen 10.Belangrijk

3 1. PTA PTA = Programma voor Toetsing en Afsluiting Per vak wordt vermeld:  Wat wordt getoetst ?  Soort toets  Weging van de toets  Herkansingsmogelijkheid ?

4 1B. PTA, WAAR TE VINDEN ? www.reynaert.nl

5

6

7

8

9 2. SCHOOLEXAMEN Eindcijfers van klas 3 tellen mee voor 30 % van het schoolexamencijfer. Eindcijfers van klas 4 tellen mee voor 70% van het schoolexamencijfer. Beide eindcijfers vormen het uiteindelijke schoolexamencijfer (SE) Gewicht SE:50% Gewicht CE:50%

10 3A. BEVORDERINGSNORMEN 3 BASIS Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 1. Het eindgemiddelde voor het examenvakkenpakket is 5,50 of hoger. Het beroepsgerichte vak telt hier één keer mee.; 2. Alle toetsen van het vak rekenen werden gemaakt; 3. Voor het vak Nederlands een 5 (afgerond) als eindcijfer; 4. Kunstvakken en lichamelijke opvoeding hebben voldoende/goed als beoordeling; 5. Leerling voldoet aan de slaag-/zakregeling:

11 3B. BEVORDERINGSNORMEN 3 KADER Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 1. Het eindgemiddelde voor het examenvakkenpakket is 5,50 of hoger. Het beroepsgerichte vak telt hier één keer mee.; 2. Voor het vak rekenen een 5 (afgerond) als eindcijfer; 3. Voor het vak Nederlands een 5 (afgerond) als eindcijfer; 4. Kunstvakken en lichamelijke opvoeding hebben voldoende/goed als beoordeling; 5. Leerling voldoet aan de slaag-/zakregeling:

12 3C. OVERGANGSREGELING: SLAAG- / ZAK NB 1: Slaag/zakregeling: De leerling is geslaagd als: - alle afgeronde eindcijfers 6 of hoger zijn; - of als hij één afgerond eindcijfer 5 heeft en alle andere afgeronde eindcijfers 6 of hoger zijn; - of als hij twee afgeronde eindcijfers 5 heeft en alle andere afgeronde eindcijfers 6 of hoger zijn, waarvan ten minste één afgerond eindcijfer 7 of hoger is; - of als hij één afgerond eindcijfer 4 heeft en alle andere afgeronde eindcijfers 6 of hoger zijn, waarvan ten minste één afgerond eindcijfer 7 of hoger is. - Géén eindcijfer 3 of lager NB 2: Het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de basis –en kaderberoepsgerichte leerweg telt mee voor twee cijfers in de slaag/zakregeling. NB 3: Onder de vakken met een cijferbeoordeling valt ook het verplichte vak maatschappijleer. NB 4: De docentenvergadering kan beslissen om af te wijken van bovenstaande regels in bijzondere gevallen.

13 4. OVERSTAP BASIS – KADER (OF ANDERSOM) Van Basis naar Kader: Gemiddelde van minimaal 7,5 over de vakken: Ne, En, Wi, Ec, Ma en beroepsgerichte vak (telt 1 keer mee) + Positief advies docentenvergadering. + Organisatorische mogelijkheden. Van Kader naar Basis: Bij twijfel van docentenvergadering of behalen kader mogelijk is. Wanneer overstap mogelijk : Bij kerstrapport, paasrapport en einde schooljaar. Behaalde punten worden omgerekend volgens een vaste formule.

14 5. WERKWIJZE DC  Basis 16 lesuren, Kader 14 lesuren DC per week  Elk thema duurt 6 weken Elke maandag opdrachten inleveren voor 20.00 uur.  Becijfering per thema: proefwerk: gewicht 4 keer; SO: gewicht 2 keer; werkstuk: gewicht 4 keer; praktijk: gewicht 4 keer of; lintstage: gewicht 6 keer  Stageweek 1 week in juni (week 23) 6 juni t/m 10 juni Stage adres is in overleg. Stage beoordeling: werkstuk (4x) + stage cijfer (6x)  Opdracht onderwijsmarkt (10 november) Deze moet “naar behoren” zijn.

15 6. MAATSCHAPPELIJKE STAGE  Leerlingen van het vmbo moeten 30 uren maatschappelijke stage doen.  www.jijbenteenkei.nl groot aanbod stageplaatsen. Je mag natuurlijk ook altijd zelf een stage zoeken of bedenken. www.jijbenteenkei.nl  Ook hulp op school bij allerlei activiteiten kunnen meetellen voor MaS.  Wie geen 30 uren maatschappelijke stage heeft gedaan, ontvangt geen diploma.  Vragen? Mail naar mevrouw de Roek DRO@reynaert.nl of mevrouw Zaman ZAM@reynaert.nl.DRO@reynaert.nlZAM@reynaert.nl

16 7. MAGISTER Online agenda, leerlingen kunnen via deze website bekijken wat het huiswerk is. Opvolgen van cijfers (regelmatig inloggen is een must!)

17 7. MAGISTER  Magister: inloggen via de website van de school: www.reynaert.nl  Inlogcodes voor ouders en voor leerlingen  Inlogcodes kwijt?  mailen naar: rob@reynaert.nl

18 8. TUTOREN SYSTEEM Leerlingen kunnen bijles volgen van leerlingen, het zogeheten tutoren systeem. Hierbij gelden de volgende afspraken:  Aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij mentor of meneer Van de Velde (VLE).  In principe wordt er één (les)uur per week bijles gegeven.  De leerling betaald na afloop van elke bijles € 5,- aan de tutor.

19 9. SCHOOLREIZEN Schoolreizen in week 27 (3 juli t/m 8 juli)

20 10. BELANGRIJK ! Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk in het onderwijsproces ! Hoe ? -Controleer regelmatig de cijfers van uw zoon/dochter (Magister); -Controleer regelmatig huiswerk (Magister); -Vraag of uw zoon/dochter het naar zijn/haar zin heeft op school; -Spreek mentor en docenten aan indien er zich problemen voordoen; -Hoe ? Afkorting docent @reynaert.nl -Aanwezigheid bij oudercontact; -Ga bij calamiteiten (bv. lesverwijdering n.a.v. gedrag) in gesprek met uw zoon/dochter, desnoods samen met mentor / docent / teamleider.

21 EINDE Vragen? Email: HAG@reynaert.nlHAG@reynaert.nl Tel: 0114 - 381868


Download ppt "KENNISMAKINGSAVOND REYNAERTCOLLEGE 3 VMBO BK 5 OKTOBER 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google