De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond 11 april vergadert de kerkenraad met diakenen in een extra vergadering ter bespreking van rol en invulling van de 2e eredienst. Wij herinneren u aan de vergadering van kerkenraad met de gemeente a.s. donderdag 14 april – de vergadering begint om 20.00 uur Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Doe eens gek, wissel van plek! Volgende week zondag in de ochtenddienst nodigen jongeren van LEF iedereen uit, om eens ergens anders dan normaal te gaan zitten. In de dienst zal er mogelijkheid zijn om een kort gesprekje te voeren met uw buurman of buurvrouw. Door naast anderen te gaan zitten, willen we relaties tussen jong en oud bevorderen, omdat we geloven dat de ouderen ons veel te leren hebben.

6 Agenda 14 april 20 00 gemeentevergadering 14 april 20 00 Seminar "Verscheurd" christenen en homoseksualiteit Emmauskerk, Eindhoven 20 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken schets 6 Inl: Everlien Spakman 23 april 19 30 Praise voor Inaktelke 24 april 9 30 kinderclub 19 30 Best Life

7 Deze week zijn jarig: 11 april:zr Adriana Parren-Jobse 12 april:Lieke van de Riet 13 april:br Joost van den Dool zr Eelkje van de Kuilen-Stap 14 april:Jurijn Branderhorst Jelmer Lukkien 15 april:br Thomas Gort 16 april:Ruben Oosterhuis

8 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

9 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

10 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

11 Opwekking 192

12

13

14

15 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

16 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

17 LvdK 440: 1, 2 1 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

18 LvdK 440: 1, 2 2 Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat, het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart, dat openstaat. Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft die Hem het hart gebroken heeft.

19 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

21 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

24 Gezang 168, NG88 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

25 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

26 God spreekt ons moed in

27 Je hebt een vast anker

28 God spreekt ons moed in Je hebt een vast anker: Jezus ging voorbij het voorhangsel

29

30 Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen, dat is zijn aardse gestalte. Hebreeën 10: 19-21 Willibrord Vertaling

31 God spreekt ons moed in Je hebt een vast anker: Jezus ging voorbij het voorhangsel

32 God spreekt ons moed in Je hebt een vast anker: Jezus ging voorbij het voorhangsel en Hij is je voorloper.

33 God spreekt ons moed in Je hebt een vast anker: Jezus ging voorbij het voorhangsel en Hij is je voorloper. Houd vast aan die hoop!

34

35 God spreekt ons moed in Je hebt een vast anker: Jezus ging voorbij het voorhangsel en Hij is je voorloper. Houd vast aan die hoop!

36 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

37 Psalm 33: 5, 7, 8 5 De grote schepper aller dingen beziet vanuit het hemels licht de gang van alle stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Hij vormt alle harten, kent hun vreugd en smarten, weet hoe mensen zijn. Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij beraden, kent hen, groot en klein.

38 Psalm 33: 5, 7, 8 7 Zijn sterke arm beschermt de vromen, God redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer om doen komen, zelfs niet in tijd van hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten In de HEER gerust. ‘k zal Hem nooit vergeten, Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust.

39 Psalm 33: 5, 7, 8 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER.

40 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

41 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

42 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

43 Psalm 27: 3, 7 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen ’s HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

44 Psalm 27: 3, 7 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

45 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

46 Gezang 182E 4-stemmig

47 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3, 7 Gezang182E:Amen

48 Doe eens gek, wissel van plek! Volgende week zondag in de ochtenddienst nodigen jongeren van LEF iedereen uit, om eens ergens anders dan normaal te gaan zitten. In de dienst zal er mogelijkheid zijn om een kort gesprekje te voeren met uw buurman of buurvrouw. Door naast anderen te gaan zitten, willen we relaties tussen jong en oud bevorderen, omdat we geloven dat de ouderen ons veel te leren hebben.

49

50


Download ppt "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking192: LvdK440:1, 2 Hebreeën10:19 - 25 Hebreeën 6:9 - 20 Gezang168: Psalm33:5, 7, 8 Psalm27:3,"

Verwante presentaties


Ads door Google