De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrummarkt Gorinchem Presentatie raadsbijeenkomst 2 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrummarkt Gorinchem Presentatie raadsbijeenkomst 2 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Centrummarkt Gorinchem Presentatie raadsbijeenkomst 2 februari 2010

2 Programma Aanleiding en vraagstelling onderzoek Terugblik werkwijze Toelichting resultaten onderzoek Uitwerking twee scenario’s Handvaten voor uitvoering Vervolgproces

3 Vraagstelling “Hoe ziet de toekomst van de Centrummarkt in Gorinchem er uit en welke mogelijkheden zijn er om deze markt economisch beter te laten functioneren?”

4 Werkwijze Deskresearch Interviews met sleutelpersonen Scenario’s voor de toekomst uitwerken in workshop Locatie, tijdstip, branchering, etc. Passantenonderzoek Maandag en zaterdag Marktterrein en binnenstad Kenmerken bezoekers, marktbezoek, scenario’s Vergelijking omliggende gemeenten Eindrapport met conclusies en aanbevelingen

5 Samenstelling begeleidingscommissie (1) Mw. M. van Alphen (Kamer van Koophandel) Dhr. R.L. Kalkman (CVAH) Dhr. J. van Bel (Binnenstadsmanager) Dhr. C. Bosman (Winkeliers Hartje Gorkum) Dhr. P.C. van der Heijden (Marktcommissie) Dhr. Visser (Visser Verhuur) Mw. B. van Weenen (zaterdagmarkt) Dhr. E. Ligthert (Restaurant de Hoofdwacht)

6 Samenstelling begeleidingscommissie (2) Mw. L. v/d Pol (gemeente Gorinchem, SORV) Dhr. M. van der Staal (klankbord binnenstad) H. de Bruin (Marktmeester) G. Pronk (assist. bedrijfsleider/Marktmeester) Arjan van der Wiel (gemeente Gorinchem, Economische Ontwikkeling) Johan Hania (Veerdiensten, Havens, Markten) Ap de Bruijn (gemeente, Econ. Ontwikkeling)

7 Landelijke trends en ontwikkelingen Wat is van belang: Kramen: 1/3 food, 2/3 non-food Bestedingen: 2/3 food, 1/3 non-food 3,7% van de totale consumentenbestedingen gaat naar ambulante handel > €3,1 miljard Filialisering, nieuwe locaties, professionalisering, veranderende eisen van consumenten

8 Resultaten passantenonderzoek (1) Zaterdag 18 en maandag 20 april 215 ingevulde formulieren (306 personen) 2/3 lopend/fiets, 1/3 auto 69% vrouw Vooral 40+ Eenderde komt niet uit Gorinchem

9 Resultaten passantenonderzoek(2) De helft komt voor winkels en horeca Hoofddoel: aardappelen, groente, fruit 41%, textiel, kleding, stoffen 22% 74% bezoekt maandagmarkt 14% bezoekt zaterdagkramen Rapportcijfers maandagmarkt: -bereikbaarheid 7,7 -keuzemogelijkheden 5,9 -gemiddeld 6,8

10 30% zou naar maandagmiddagmarkt gaan 26% zou naar donderdagavondmarkt gaan 60% zou naar grote markt op zaterdag gaan 45% zou vaker de markt bezoeken als er antiek en rommelmarkt is 28% zou vaker naar een markt met snacks en luxe hapjes gaan Resultaten passantenonderzoek(3)

11 De markt in Gorinchem 42 kooplieden, ook 1/3 food, 2/3 non-food Aantrekkelijke uitstraling Groenmarkt Sterk gereguleerd marktreglement Geen onderdeel binnenstadsmanagement

12 Sterkten en Zwakten SterktenZwakten Bereikbaarheid: Autosnelwegen uit alle windstreken Jachthaven en veerpont Bereikbaarheid krijgt het hoogste rapportcijfer in het passantenonderzoek Uitstraling locatie: Historische omgeving, groen Steekt positief af tegen andere marktlocaties in Alblasserwaard Streekfunctie: Bezoekers vanuit de omgeving, blijkt ook uit passantenonderzoek Aanbod: Passanten geven het aanbod/de keuzemogelijkheden een laag cijfer 5,9 Er staan kramen leeg in het midden van de maandagmarkt Tijdstip: Door een toename van het aantal tweeverdieners en het langer doorwerken van ouderen verschuift het tijdstip waarop mensen boodschappen doen naar later op de dag en later in de week.

13 Kansen en bedreigingen KansenBedreigingen Bevolking: Vergrijzing levert meer potentiële marktbezoekers op Inwonertal Gorinchem neemt toe Streekfunctie Alblasserwaard Toerisme: Watersport, jachthaven Historische binnenstad Groene omgeving dichtbij Randstad Inspiratie en trends: Sommige markten zijn zeer succesvol, wellicht een goede inspiratiebron Consument wil ‘beleving’ en leisure De consument doet de boodschappen later op de dag Het passantenonderzoek wijst op vraag naar een aantrekkelijke zaterdagmarkt Dalende trends: Verschraling van het aanbod in de laatste jaren Dalende trend in marktbezoek en bestedingen in Nederland Steeds lastiger voor kooplieden om een opvolger te vinden Overdag minder consumenten op straat Verslechterd imago van de markt Regelgeving en organisatie: Het is lastig om een kraam met standplaats aan een opvolger door te geven Brandweer en andere instanties stellen (terecht) strikte eisen Het is lastig een nieuwe markt ‘neer te zetten’, mensen zijn gewend aan een vast aanbod, dag en tijdstip

14 Scenario 1 Verbetering maandagmarkt Zelfde tijdstip Compactere opzet Helderheid in doelgroep boodschappen doen en even lapjes kijken.

15 Uitwerking scenario 1 Vernieuwde opstelling Compacte kern, meelopers aan buitenkant Verbetering ondernemerschap door samenwerking ROC

16 Scenario 2 De markt op zaterdag Losse kramen, niet groot, wel aantrekkelijk Thema Leisure en Beleving Verschillende clustertjes in de binnenstad Kraamkamer van innovatie, try-out Voorbeelden: Klarendal en Zeeburg

17 Uitwerking scenario 2 Geen anciënniciteitlijst Handhaven standplaatsenbeleid (max. 9 kramen) Onderdeel binnenstadsmanagement Koppeling met evenementennota

18 Organisatorische structuur Nieuwe vormen van beheer Verzelfstandiging / privatisering Organisatievergunning Mogelijkheden voor Gorinchem

19 Voorstel B&W Maandagmarkt verbeteren door veranderingen in opstelling kramen, promotie en organisatie en reglementen Zaterdagmarkt uitbreiden met thema ‘leisure en beleving’ en aansluiten bij evenementenbeleid Mogelijkheden onderzoeken voor verzelfstandiging en/of privatisering van de markt

20 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Centrummarkt Gorinchem Presentatie raadsbijeenkomst 2 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google