De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatieavond Definitief ontwerp aanpak wateroverlast Zijlkwartier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatieavond Definitief ontwerp aanpak wateroverlast Zijlkwartier."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatieavond Definitief ontwerp aanpak wateroverlast Zijlkwartier

2 Welkom! Wie zijn vanavond aanwezig? 1.Bewoners Zijlkwartier 2.Klankbordgroep Bewoners (Adrianne Lamain en Maarten Sanders) 3.Klankbordgroep Rijnhart Wonen (Hans Hees) 4.Gert Visser, gespreksleider (Visser en Verweij) 5.Leo Maat, wethouder (gemeente Leiderdorp) 6.Aad Straathof, Hoogheemraad (Hoogheemraadschap van Rijnland) + projectteam HHR 7.Richard Spijkerman, projectleider (gemeente Leiderdorp) + projectteam 8.Rick Gerritsen (Specialist stedelijk water van Arcadis)

3 Programma 1.Toelichting op de avond door Gert Visser 2.Inleiding door wethouder Leo Maat 3.Inleiding door Hoogheemraad Aad Straathof 4.Procesbeschrijving door Richard Spijkerman 5.Presentatie definitief ontwerp door Rick Gerritsen 6.Hoe verder? 7.Vragenronde onder leiding Gert Visser 8.Afsluiting

4 Toelichting op de avond Wat gaan we doen? –Definitief Ontwerp projectteam toelichten –Informeren over hoe verder? Wat is uw rol? –Aan het einde van de presentatie krijgt u de gelegenheid vragen te stellen en te reageren. Verslaglegging en terugkoppeling –Van de avond wordt een verslag gemaakt. Alle informatie wordt gepubliceerd op www.leiderdorp.nl/zijlkwartier www.leiderdorp.nl/zijlkwartier

5 Wethouder Leo Maat

6 Hoogheemraad Aad Straathof

7 Procesbeschrijving Richard Spijkerman Wat hebben we gedaan? –3 schetsontwerpvarianten zijn opgesteld –1 variant is gekozen tot voorkeursvariant: variant 2 –Variant 2 is toegelicht tijdens de bewonersavond van 10 juli 2013 –Uitwerking van variant 2 tot definitief ontwerp –Kosten zijn geraamd

8 Definitief ontwerp Maatregelen zijn duidelijk Gemeente, Rijnhart Wonen en bewoners hebben elk een aandeel in de maatregelen Door samenwerking kan de wateroverlast worden aangepakt

9 Maatregelen gemeente Herprofilering van een aantal straten en voetpaden om de waterafvoer naar de kolken te verbeteren. Plaatselijk aanbrengen van extra kolken in openbaar gebied Aanleggen van een nieuwe afvoerleiding in het openbaar gebied om hemelwater en drainagewater af te voeren naar oppervlaktewater

10 Voorgestelde Maatregelen Bewoners en Rijnhart Wonen Aanleg van een afvoerleiding met afvoerkolken in de achterpaden (al aanwezig bij de woningen van Rijnhart Wonen) Aanleg van kolken, gecombineerde drains en hemelwaterafvoeren in de tuinen Aansluiten op de afvoerleiding in de achterpaden.

11 Presentatie ontwerp Toelichting op definitief ontwerp door Rick Gerritsen van ingenieursbureau Arcadis

12 Wat hebben we gedaan? Voorkeursvariant is uitgewerkt in concept DO Via modelberekeningen is werking van nieuwe hemelwaterafvoeren + drainages en de afstroming over maaiveld gecontroleerd Bijstelling concept DO naar eindconcept DO Kosten geraamd

13 Maatregelen ondergronds: Riolering en drainage

14 Uitsnede riolering / drainage

15

16

17 Modelberekeningen Herhalingstijd van 5 jaar 29,4 mm in een uur Piekintensiteit van 1 l/min/m2 Herhalingstijd van 10 jaar 35,7 mm in 45 min Piekintensiteit van 1,25 l/min/m2

18 Resultaten modelberekening riolering en drainage

19 Toetsing piekbui (eens in 5 jaar)

20 Toetsing piekbui (eens in 10 jaar)

21 Frequentie water op straat

22 Maatregelen maaiveld

23 Vragen of ideeën?

24 Pauze

25 Inschatting kosten exclusief B.T.W Gemeente Leiderdorp: € 800.000 Rijnhart Wonen€ 200.000 Bewoners€ 500.000 Totaal€ 1.500.000 Kosten zijn inclusief achterpaden

26 Inschatting kosten voor bewoner exclusief B.T.W. Inclusief achterpaden: € 2.000, en € 7.000,- Exclusief achterpaden: € 0,- en € 5.000,-

27 Hoe verder ? (1) Rapportage definitief ontwerp op website Onjuistheden graag melden voor 28 november 2013 Het Definitief ontwerp wordt vastgesteld

28 Hoe verder ?(2) 19-11-2013 Besluit van college van B&W 03-12-2013 Commissie Ruimte 16-12-2013 Besluit van de Raad Planning afhankelijk van besluitvorming Start aanbestedingsfase Start vergunningaanvragen Streven start uitvoering 3 e kwartaal 2014

29 Betrokkenheid/ samenwerking tot en met einde project Klankbordgroep Bewoners Rijnhart Wonen Hoogheemraadschap van Rijnland Gemeente Leiderdorp

30 Belang van samenwerking Gemeente zorgt voor afvoermogelijkheden Bewoners zorgt voor effectieve drainage Rijnhart Wonen zorgt voor effectieve drainage Hoe meer mensen er mee doen, hoe beter de aanpak van de wateroverlast.

31 Vragen of ideeën?


Download ppt "Presentatieavond Definitief ontwerp aanpak wateroverlast Zijlkwartier."

Verwante presentaties


Ads door Google