De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECTS fiches 2013-2014. Aanleiding WIE: Alle instellingen op Associatieniveau WAT: Vernieuwde structuur ECTS fiches  Vernieuwde KU Loket toepassing 

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECTS fiches 2013-2014. Aanleiding WIE: Alle instellingen op Associatieniveau WAT: Vernieuwde structuur ECTS fiches  Vernieuwde KU Loket toepassing "— Transcript van de presentatie:

1 ECTS fiches 2013-2014

2 Aanleiding WIE: Alle instellingen op Associatieniveau WAT: Vernieuwde structuur ECTS fiches  Vernieuwde KU Loket toepassing  Vernieuwde inhoudelijke handleiding WANNEER: academiejaar 2013-2014

3 Algemeen Technische handleiding: https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/oa/a/docenten/onder houd_ECTSfiches Inhoudelijke handleiding: https://doel.kuleuven.be/doo/ondersteuning/ECTShandleid ing

4 Onderscheid OPO-OLA-EVA Opleidingsonderdeel (OPO): Celbiologie (5 sp.) Onderwijsleeractiviteiten (OLA’s) OLA1= Celbiologie: hoorcolleges OLA2= Celbiologie: practicum OLA3= Celbiologie: werkzittingen Evaluatieactiviteit (EVA)

5 Wijzigingen OPO-niveau Wijzigingen 2013-2014Programma-administratieTO DO Docenten Rubriek “inhoud” valt weg => Enkel nog op OLA-niveau Tekst “inhoud” op OPO-niveau wordt op OLA-niveau geplaatst (met “sterretje” ertussen) => Dubbele tekst weg => “zie inhoud OPO” weg Nakijken “inhoud” op OLA- niveau en aanpassen waar nodig Rubriek “studiemateriaal” valt weg => Enkel nog op OLA-niveau (lijstje: duidelijk onderscheid maken tussen verplicht- optioneel studiemateriaal) Geen

6 In KU Loket: OPO-niveau

7 Wijzigingen OLA-niveau Wijzigingen 2013-2014Programma-administratieTO DO Docenten Aantal werkvormen worden ingeperkt van 11 naar 7 (college, practicum, opdracht, bachelorproef, masterproef, stage, excursie). Automatische omzetting van: - Seminaries - Oefenzittingen - Begeleidingssessies naar Practicum Conversie werkvorm “probleemgestuurd en projectmatig werk” Geen Rubriek “doelstellingen” valt weg => Enkel nog op OPO-niveau Tekst “doelstellingen” op OLA- niveau wordt op OPO-niveau geplaatst  Dubbele tekst weg  “zie doelstellingen OPO” weg Nakijken “doelstellingen” op OPO-niveau en aanpassen waar nodig Rubriek “beschrijving leeractiviteit” valt weg Tekst wordt overgenomen in nieuwe rubriek “toelichting werkvorm” Nakijken “toelichting werkvorm”

8 In KU Loket: OLA-niveau

9 EVA-niveau Wijzigingen 2013-2014Programma-administratieTO DO Docenten Volledig andere structuurZeer beperkte overname Rubriek “tijdstip” wordt rubriek “type” Automatische conversieNakijken “type” Extra rubriek “gebruik leermateriaal” Info toevoegen Extra rubriek “tweede examenkans” Info toevoegen Inhoudelijke handleiding: https://doel.kuleuven.be/doo/ondersteuning/ECTShandl eiding/evaluatieactiviteit

10 EVA-niveau, deel 1

11 Hulpmiddel rubriek “type”

12 Rubriek “Gebruik leermateriaal” Onderwijs- en examenreglement: Tenzij uitdrukkelijk anders is meegedeeld aan de studenten, gebeurt elk examen zonder het gebruik van enig hulpmiddel Wat indien: Leermateriaal niet in de lijst (vb. woordenboek, molecuulmodellen, stethoscoop,...) Leermateriaal maar mag gebruikt worden voor een deel van het examen Verdere specificatie van leermateriaal in de lijst nodig is... => Verdere uitleg in rubriek “toelichting” Geen

13 Rubriek “Vraagvorm” Open vragen: oefeningen, vraagstukken, essay-vragen,.... Gesloten vragen: waar/onwaar vragen, combinatievragen,... Meerkeuzevragen: klassiek, juist/fout vragen Wat indien: Andere vraagvormen gebruikt worden Meer uitleg nodig is... => Verdere uitleg in rubriek “Toelichting”

14 Rubriek “Toelichting” De volgende zaken zijn belangrijk om te vermelden (indien van toepassing): bespreking de componenten waaruit het examen bestaat met een vermelding van een weging (vb. schriftelijk examen (14/20 punten) en verslag (6/20 punten)) giscorrectie bij meerkeuze-examens (vb. het examen is een meerkeuze-examen met giscorrectie) pass/fail beoordelingen van (bepaalde) componenten in het examen (vb. de beoordeling van de stage is een pass/fail beoordeling) aanwezigheidplicht m.b.t. praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen (vb. 100% aanwezigheidsplicht op de practica is vereist om te kunnen deelnemen aan het examen) gevolgen voor het niet naleven van aanwezigheidsplicht (vb. geven van nul op geheel/onderdeel, geen deelname aan het examen, …) gevolgen voor het niet tijdig indienen van werkstukken/opdrachten (vb. nul voor opdracht, niet geslaagd op examen) afwijkende examenvorm voor studenten met een examencontract Extra info leermaterialen Extra info vraagvorm

15 Concreet DEADLINE: – 15 september 2013 (centraal) – elke POC heeft eigen deadline

16 In KU Loket Inloggen via stappenplan Wijzigingen in NL als EN ECTS fiche Aftoetsing nodig met didactisch team OPO-niveau OLA-niveau EVA-niveau

17 Wijzigingen opslaan/laten goedkeuren

18 Wat indien de ECTS fiche... GeblokkeerdEen andere gebruiker heeft wijzigingen aangebracht en ter goedkeuring doorgestuurd naar de eindredacteur. Wijzigingen zijn niet mogelijk. DeblokkerenDe toepassing is op een onvoorziene manier afgesloten. Deblokkeren is mogelijk door op de link te klikken. In bewerkingWijzigingen werden reeds aangebracht en voorlopig opgeslagen. Verdere wijzigingen zijn mogelijk. RaadpleegbaarU kan enkel raadplegen, geen wijzigingen aanbrengen. Te corrigerenDe wijzigingen zijn nagekeken door de eindredacteur en deze heeft de ECTS fiche teruggestuurd ter correctie. Opmerkingen zijn te bekijken onder de knop Wacht op goedkeuring Wijzigingen zijn aangebracht en ter goedkeuring doorgestuurd naar de eindredacteur. De ECTS fiche is in behandeling.


Download ppt "ECTS fiches 2013-2014. Aanleiding WIE: Alle instellingen op Associatieniveau WAT: Vernieuwde structuur ECTS fiches  Vernieuwde KU Loket toepassing "

Verwante presentaties


Ads door Google