De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 5V. Schoolexamen en Centraal examen Schoolexamenbeoordeling SE-toetsen cijfer Praktische opdrachtencijfer Handelingsdelenvoldoende/goed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 5V. Schoolexamen en Centraal examen Schoolexamenbeoordeling SE-toetsen cijfer Praktische opdrachtencijfer Handelingsdelenvoldoende/goed."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 5V

2 Schoolexamen en Centraal examen Schoolexamenbeoordeling SE-toetsen cijfer Praktische opdrachtencijfer Handelingsdelenvoldoende/goed Profielwerkstuk (6V)combinatiecijfer Schoolexamens en praktische opdrachten tellen uiteraard ook mee v.w.b. overgang 5V-6V) Centraal Examen: 2016

3 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) (School)examenreglement met o.a: beoordeling herkansingsregeling PTA per vak voor 5V en 6V met o.a.: stofomschrijving weging moment van afname / inleverdatum

4 Schoolexamens in 5V en vakken die in 5V worden afgesloten Voor welke vakken zijn er dit jaar al schoolexamens? Voor alle vakken, behalve LO en CKV! Afgesloten worden: CKV, KCV, ANW (MAAT is al afgesloten in 4V)

5 Welke vakken zijn Examenvakken? Alle vakken zijn examenvakken!!! Schoolexamenvakken (SE-cijfer = Eindcijfer) IN, BSM, NLT, WISD, MAAT (in combi natie met cijfer PWS, ANW en eventueel KCV) Centraal Eindexamenvakken (Eindcijfer is het gemiddelde van SE-cijfer + cijfer behaald op het CSE)

6 Herkansingsregeling 5V: 2 herkansingen 6V: 3 herkansingen - In het eindexamenjaar kan eenmalig een extra herkansing worden ingezet. - Herkansingsdag is tevens inhaaldag; een se dat is ingehaald kan dus niet meer herkanst worden - Herkansingen kunnen niet worden opgespaard

7 Periodes en Toetsing Periode 1 Repetities en een enkel so-tje Periode 2 Repetities en schoolexamens Periode 3 Repetities en schoolexamens en een toetsweek

8 Cijfer SE / CE Cijfer SE (50% van het Eindcijfer): Gewogen gemiddelde SE-toetsen Gewogen gemiddelde PO’s in verhouding meestal 80%/20% Cijfer CE (50% van het Eindcijfer) Cijfer SE (50% van het Eindcijfer): Gewogen gemiddelde SE-toetsen Gewogen gemiddelde PO’s in verhouding meestal 80%/20% Cijfer CE (50% van het Eindcijfer)

9 Slaag-/zakregeling c.q. bevorderingsrichtlijnen 5V 6V Als alle cijfers 6 of hoger zijn 1x 5 en de rest van de cijfers 6 of hoger Maximaal 1 x 5 voor de kernvakken NE/EN/WIS 1x 4 en de rest van de cijfers 6 of hoger en gemiddeld 6,0 2x 5 of 1x 5 en 1x 4 en de rest van de cijfers 6 of hoger en gemiddeld 6,0 Alle handelingsdelen voldoende/goed Minimaal 5,5 gemiddeld voor alle behaalde CSE- cijfers

10 Rekentoets Referentiekader 3F www.cito.nl De rekentoets telt mee bij de uitslagbepaling (minimaal een vijf). Twee afnamemomenten: mei 2015 en maart 2016.


Download ppt "Informatieavond 5V. Schoolexamen en Centraal examen Schoolexamenbeoordeling SE-toetsen cijfer Praktische opdrachtencijfer Handelingsdelenvoldoende/goed."

Verwante presentaties


Ads door Google